Links mag zich niet voor de 8e keer in 100 jaar laten verdelen

Door Rik Min

Links mag zich niet voor de 8e keer in deze eeuw laten verdelen. In de twintiger jaren - en later - lieten de socialisten zich verdelen tussen de sociaal-democraten en de communisten. De communisten moesten noodgedwongen de sociaal-democratie loslaten. In de jaren vijftig jaren liet links zich verdelen in de discussie aangaande de verdiensten van Stalin. De communisten in West Europa kregen het moeilijk. In de zestiger jaren liet links zich verdelen in de discussie over wapens en begonnen de pacifisten het leger van de Sovjet Unie en China voor de verdediging tegen het imperialisme te bekritiseren. De communisten konden dat niet verhinderen. In de zeventiger jaren liet links zich verdelen in discussies over de Amerikaanse atoomwapens en dwong men de vredesbeweging ten koste van de Sovjet Unie en China alle atoomwapens de wereld uit te helpen. Ook dat konden de communisten niet verhinderen. Daarna begon men atoomenergie erger te vinden dan alles en nog wat. Waardoor de atoombewapening uit het oog werd verloren. Daarna begon men met de milieu discussie, en begon men vooral de landen in opbouw te bekritiseren: de Sovjet Unie, China en Afrika. Toen kregen we de indentiteits-discussie (over nationaliteit, sexe, geaardheid, etc.) waarbij de massa in allerlei kleine ikjes werd veranderd en ook weer naar de foute leus van de katholieken toe deed stromen ‘verbeter de wereld begin bij jezelf’. Toen op eens begon de klimaatdiscussie waarbij men uit het oog begon te verliezen waar het nu echt om draait. Het imperialisme te verslaan, het kapitalisme aan de kaak te stellen, het socialisme als stip op de horizon te behouden, en op een nette manier met de natuur en het milieu om te gaan.


De breukvlakken - schematisch aangegeven - en die laten zien hoe wij (de communistische beweging) steeds kleiner en kleiner zijn geworden. Terwijl links  vroeger een zeer brede beweging was.

Dus goed letten op misleiding, kinderziekten en dwaalwegen. Dat kan alleen maar in een permanent debat in een communistische partij.

Communisten moeten op alle strijdterreinen aanwezig en actief zijn. In de vakbond, in de acties, in de raden, in de derde wereld-bewegingen, in de vredesbewegingen, in de milieubewegingen, in het publieke debat, etc. Maar wij hebben als  hoofddoelstelling DAS KAPITAAL en de POLITIEKE ECONOMIE te bestuderen en in de discussie aan de orde te blijven stellen. Tegen de verdrukking en het ‘intellectualistische verraad’ in.

We mogen het bij links niet laten gebeuren dat iemand "een stuk rood vlees" in de arena gooit - zoals Zwarte Piet, corona, vaccinatie, CO2 of het vermeende antisemitisme van Corbyn - en dat dan heel links jaren later er achter moet komen dat ze volstrekt op het verkeerde been is gezet. En de communistische beweging weer procenten kleiner is geworden...

Rik Min, Enschede, nov. 2020 (update 18 dec. 2020)