Mengen van twee stromen met twee verschillende temperaturen

Je ziet hier een waterbak met twee input-stromen. De bak kan deels vol zijn, maar ook leeg. Het onderste getal is het set point waarmee je het volume water op tijdstip 0 insteld.

De stroom (flow) links kan een heel andere temperatuur hebben dan rechts. Stel nu zelf de temperaturen (temp) en de stromen (flow) in.

Flow 1:

Temp 1:

Flow OUT:
This browser does not appear to support Applets.
Flow 2:

Temp 2:

Volume: