Krachtenveld

Deze i-applicatie simuleert het krachtenveld zoals dat inwerkt op individuen.


Dimensies en twee voorbeelden: twee personen met verschillende 'gevoeligheden'.

Elk individu heeft een aantal 'dimensies' (een kwaliteit) waarop
hij/zij, in meer of mindere mate (een kwantiteit) 'gevoelig' is.
(Zie losse figuur hierboven.)
Selectie vindt plaats op dimensie (het kwalitatieve aspect) en
in de mate waarin gevoeligheden liggen (het kwantitatieve aspect).
(Zie de applet hier beneden.)


This browser does not appear to support Applets.

Parameter 1: dimensie 'man-vrouw'-gevoeligheid (p1)
Parameter 2: dimensie 30 = casus 1 / 80 = casus 2 (p2)
Parameter 3: dimensie 'moslim'-gevoeligheid (p3)
Parameter 4: dimensie 'dom blondje'-gevoeligheid (p4)

Je ziet dan de maatschappij in twee delen worden opgesplitst. De groep mensen stuift hier dan uiteen in twee steeds wisselende groepen qua grootte aangaande de gevoeligheden waarop ze 'geraakt worden'.

Lukt de animatie niet, gebruik dan om de applet te herstarten vooraf even de refresh-knop van uw browser.

Meer hierover online:

Enschede, 2004; updated: 11 aug. 2010 en 2019