= = compact demonstration version = =

Fish pond ecosystem

=== de viskweekvijver ==

Viskweekvijver met karpers, zilverkarpers, algen, schimmels, bacterien, watervlooien en bodemdieren in relatie tot de lente, zomer, herfst en een aantal interessante interventiemogelijkheden.

Fish pond ecosystem with carps & silvercarps, nutrients, zooplankton, benthos, dissolved oxygen, micro organisms in relation to spring, summer, autumn and a lot of other external variables and parameters.

Zilverkarpers eten voornamelijk planten, algen, plantaardig afval, zuurstof, e.d. Karpers eten voornamelijk dierlijk voedsel, watervlooien, bodemdieren, etc. Algengroei wil zeggen dat de biomassa toeneemt. Als je alleen nitraat toevoegt en alleen fosfor, dan zal de hoeveelheid algen niet stijgen; als je echter beiden toevoegt, stijgt de hoeveelheid algen tot een maximum (maar dan moet er wel zuurstof en instraling zijn) (en vijfmaal meer nitraat dan fosfaat).

The simulator, an interative model-driven dynamical output system with parallel instructions:
runnen: veranderen: uitleg graphic:

Uw browser heeft geen java faciliteiten

De tijd in de simulator loopt over 180 dagen, d.w.z. van 1 april t/m 30 september. Start is op dag 91.
(scratchpad)
Alle opdrachten Alle antwoorden

Er is 100 kg aan zilverkarpers, S, en 100 kg aan karpers, C, in de vijver gegooid. De schaalverdelingen voor F, O, C, N, P en D zijn met een factor 10 verhoogd. Klopt het wat je denkt dat gebeuren gaat?

More information

 • Starting values, constants and parameters:
 • C = 100.0; Carp (Karpers) (op dag 100: 139)
 • S = 100.0; Silvercarp (Zilverkarpers) (op dag 100: 108)
 • F = 20.0; Phytoplankton (Algen) (op dag 100: 56)
 • Z = 0.0; Zoo-plankton (Watervlooien)
 • A = 0.0; Visvoer
 • B = 0.0; Bodemdieren (op dag 100: 169)
 • D = 7.2; Detritus plus bacteria (schimmels en bacterien) (op dag 100: 105)
 • P = 0.003; Dissolved biogenic (mineral) element; Phosphorus (op dag 100: 0.34)
 • N = 0.15; Dissolved biogenic (inorganic) element; Nitrogen (op dag 100: 0.81)
 • O = 9.8; Oxygen (zuurstof) (op dag 100: 80)
 • Variabelen


  Conceptueel schema van de viskweekvijver met inklikregio's, bijvoorbeeld het blok parameters en/of het blok variabelen. De extinctie-functie, de instraling, geeft aan hoe hoe helder het water is. Bij 0 is het water helder; bij 1 is het water zeer vies. Naar mate er minder licht is/komt, wordt het zicht beperkt. Naar mate de extinctie hoger is, wordt het licht minder.

  Rik Min, Enschede, 2002; met dank aan Piet v. Schaick Zillesen, Saskia Meulman, JdG, JS, AH, CW en AS. Updated: 2004, 2010, 2019 en 2020