Resultaten van een experiment met een gesimuleerde eenvoudige werkomgeving aangaande een eenvoudige taak om te kunnen differentieren naar soorten persoonskenmerken.

Door Rik Min

Samenvatting

In een doe- of werk-omgeving ... van .... ... hebben we ....

Intruductie (op het probleem)

We onderzoeken het fenomeen dat een minderheid van de gebruikers van software problemen hebben met het onthouden van een opdracht of het onthouden van een resultaat indien ze gedwongen worden die informatie ook daadwerkelijk te gebruiken.

In deze doe-omgeving hebben we bewust alles teruggebracht tot eenvoudige handelingen ....

Methode (xxx)

Experiment (met x aantal proefpersonen)

Tot op heden hebben er 6 proefpersonen deelgenomen aan onze experimenten. Ppn 0 is de ontwerper van de test zelf geweest: zijn gedrag stellen we als een soort nul-hypothese. De proefpersonen (ppn) werd gevraagd om drie eenvoudige taken te doen. De taken werden op papier aan de proefpersonen aangeboden. Ze moesten de taken van papier aflezen en de opdracht achter het beeldscherm op onze speciaal ontworpen web-pagina in Netscape maken. ....

Ruwe data

pp: 0 (R.M.) (..)
aktie 1: ...;
aktie 2: ...;
aktie 3: .....
(type A: "Mac"-gebruiker) (volgens de hypothese) (parallellisme)

pp: 1 (K.W.) (...) (.../99)
aktie 1: ...;
aktie 2: ...;
aktie 3: ...
(type B: "....") (...)
(persoonskenmerken: .....)

pp: 2 (Renate) (...) (7/5/99)
aktie 1: ...;
aktie 2: ...;
aktie 3: ...;
aktie 4: .....
(type C: "...") (.. ..)
(persoonskenmerken: ....)

pp: 3 (Adriani) (7/5/1999)
aktie 1: ...;
aktie 2: ...;
aktie 3: ....
(type D: "....") (.. ...)
(persoonskenmerken: ....)

pp: 4 (C.W.) (../../99)
aktie 1: ...;
aktie 2: ...;
aktie 3: ....
(type E: "...")
(persoonskenmerken: ...)

pp: 5 (J.M.) (....) (../../99)
aktie 1: ...;
aktie 2: ...;
aktie 3: ....
(type D: "...") (...)
(persoonskenmerken: ....)

pp: 6 (Cle) (...) (22/9/99)
aktie 1: ....;
aktie 2: ...;
aktie 3: ....
(type D: "....") (...)
(persoonskenmerken: ....)

De voorlopige resultaten na aantal experimenten met proefpersonen (n=6)
x Taak 1 Taak 2 Taak 3 ...
... ... ... ... ...
pp 0 - - - -
- - - - -
pp 1 - - - -
- - - - -
pp 2 - - - -
- - - - -
pp 3 - - - -
- - - - -
pp 4 5 min 19 sec 1 min 12 sec 1 min 50 sec -
- - - - -
pp 5 58 sec 29 sec 1 min 37 sec -
- - - - -
pp 6 4 min 3 min 2 min 30 sec -
- - - - PC-achtig type

Discussie

Het aantal proefpersonen is tot op heden 6. Bij alle experimenten hebben we met de hand de tijd opgenomen hoeveel het koste op taak 1, 2 resp. taak 3 te maken. Momenteel doen we dat met een log-systeem waarbij de gemeten tijden naar de onderzoeks-leider worden gemaild. In eerste instantie bleek dat tussen de 20 tot 30 % van de proefpersonen het gedrag vertoonde wat we zochten.

Conclusie

xxx

Enschede, 6 maart 2000; updated 5 apr. 2001.