Resultaten van een experiment met secretaresses in hun normale werkomgevingen aangaande hun gedrag bij een eenvoudige taak op het gebied van file-beheersing om te kunnen differentieren naar drie soorten persoonskenmerken.

Door Rik Min

Samenvatting

In een doe- of werk-omgeving ... van secretaresses ... hebben we ....

Intruductie (op het probleem)

In een doe- of werk-omgeving hebben we ....

Methode (xxx)

Experiment (met x aantal proefpersonen)

Tot op heden hebben er 7 proefpersonen deelgenomen aan onze experimenten. Ppn 0 is de ontwerper van de test. Twee personen tellen wellicht niet mee. Aan de proefpersonen (ppn) werd een floppy gegeven en een vraag gesteld. Daarna werden nog enkele vragen gesteld.

Benodigdheden: een file, genaamd 'x.doc', op een gewoon ms-dos-floppy.

De vraag is: Hoe gooit u een file 'x.doc' van 'mijn floppy' naar een willekeurige map op 'jouw' vaste schijf (C of D)?

Endere vragen luidden:

Ruwe data

pp: 0 (R.M.) (..)
aktie 1: map aangaande het floppy openen;
aktie 2: map op D-schijf openen;
aktie 3: gooit file van de een naar de andere map.
(type A: "Mac"-gebruiker) (volgens de hypothese) (parallellisme)

pp: 1 (C.V.) (ISM) (13/12/99)
aktie 1: gaat via start-up knop naar explorer;;
aktie 2: gaat via start-up knop naar tweede explorer;;
aktie 3: gooit .....
(type B: "Explorer" "2x") (wel soort van parallellisme)
(persoonskenmerken: echte PC-gebruiker; autodidact)

pp: 2 (A.M.) (ISM) (15/2/2000)
aktie 1: gaat via start-up knop naar explorer;
aktie 2: via explorer naar floppy (a-schijf);
aktie 3: via control/C (copy) en via 'explorer/adress' naar C-schijf;
aktie 4: set file via control/V (paste) op de betreffende plek.
(type C: "Explorer" "copy paste") (geen parallellisme)
(persoonskenmerken: echte PC-gebruiker; autodidact)

pp: 3 (M.C.) (1/3/2000)
aktie 1: gaat via start-up knop naar explorer;
aktie 2: via explorer naar floppy (a-schijf);
aktie 3: gooit file direct van rechterhelft naar linkerhelft (op C of D).
(type D: "Explorer" "gooien") (beetje parallellisme)
(persoonskenmerken: echte PC-gebruiker; autodidact; nooit Macintosh gehad)

pp: 4 (J.d.G.) (9/3/2001)
aktie 1: klikt op floppy;
aktie 2: via control/C (copy);
aktie 3: set file via control/V (paste) op de betreffende plek.
(type E: "copy paste")
(persoonskenmerken: verstokte PC-gebruiker)

pp: 5 (P.) (IST) (5/4/2001)
aktie 1: gaat via office-balk en speciaal knopje naar explorer;
aktie 2: via explorer naar floppy (a-schijf);
aktie 3: gooit file direct van rechterhelft naar linkerhelft (op C of D).
(type D: "Office" "Explorer" "gooien") (beetje parallellisme)
(persoonskenmerken: echte PC-gebruiker; uitgevonden; geleerd)

pp: 6 (P.) (IST) (5/4/2001)
aktie 1: gaat via office-balk en speciaal knopje naar explorer;
aktie 2: via explorer naar floppy (a-schijf);
aktie 3: gooit file direct van rechterhelft naar linkerhelft (op C of D).
(type D: "Office" "Explorer" "gooien") (beetje parallellisme)
(persoonskenmerken: echte PC-gebruiker; geleerd via pp. 5)

pp: 7 (Hilde) (To-lab) (../2001)
aktie 1: ....;
aktie 2: ....;
aktie 3: .....
(type D: "....") (....)
(persoonskenmerken: echte PC-gebruiker; .....)

De voorlopige resultaten na aantal experimenten met proefpersonen (n=6)
x Type gooien Type gooien Type copy/paste Type copy/paste
x Mac-achtig Explorer Explorer (2x) Explorer
pp 0 gooien - - -
- type A - - -
pp 1 - gooien - -
- - type B - -
pp 2 x x x x
x x xxx xxx PC
pp 3 x x x x
x x xxx xxx PC
pp 4 x x x x
x x xxx xxx PC
pp 5 x x x x
x x xxx xxx PC

Discussie

xxx

Conclusie

xxx

Enschede, 6 maart 2000; updated 5 apr. 2001.