Denkt u weleens aan uw pensioen?

Stoppen met werken, met pensioen gaan; iedereen denkt er wel eens aan. Sommige mensen dromen er zelfs van. Maar weet u eigenlijk hoe uw pensioen geregeld is? Waar uw geld vandaan komt? Dat is voor veel mensen onduidelijk. De laatste jaren wordt er in de politiek regelmatig over ˜de pensioenen" gepraat. Woorden als indexeren, verlies va koopkracht, pensioenstelsels vliegen ons om de oren. Maar weet u wat ze betekenen? En wat er eigenlijk aan de hand is met onze pensioenen? Rik Min woont in Stroinkslanden en verdiept zich al ruim 10 jaar in alles wat pensioenen te maken heeft. Hij is lid ook bestuurslid van FNV Senioren afdeling Enschede. Hij wil u nu graag vertellen wat er aan de hand is. En misschien kunt u zelfs helpen¦

Pensioenstelsel

In Nederland hebben we een van de beste pensioenstelsels van de wereld. Maar het is ook erg ingewikkeld en de wereld is de laatste jaren erg veranderd, vertelt Rik Min. De regering wilde pensioenen en het pensioenstelselveranderen.Daarmaken we ons als senioren FNV Enschede in de vakbond zorgen over. In Nederland heeft iedereen recht op AOW als ze 67 jaar zijn. De staat betaalt die AOWals men stopt met werken. Daarnaast sparen mensen die werken voor een pensioen. Dat is een aanvulling op de AOW. Een gepensioneerde krijgt dan maandelijks een bedrag van de staat (AOW) en een bedrag van een pensioenfonds. Er zijn veel verschillende pensioenfondsen. Vaak zijn de pensioenfondsen gekoppeld aan een bepaalde bedrijfstak. Het sparen gebeurt ˜automatisch". In de CAO zijn daar afspraken over gemaakt. De werkgever houdt van het bruto salaris een deel in en dat gaat naar het pensioenfonds. Als dat later uitbetaald wordt, krijgt de gepensioneerde dus eigen opgespaard loon. Niet iedereen bouwt op die manier automatisch een aanvullend pensioen op. Denk bijvoorbeeld aan ZZP-ers of flexwerkers. Ook bouwt niet iedereen evenveel aanvullend pensioen op. Dat hangt af van de hoogte van je salaris en van de afspraken in de CAO.

Pensioenstelsel vernieuwen

Rik: "Het pensioenstelsel werkt dus in principe goed. Maar de regering wil de pensioenen privatiseren. Dat betekent dat commerciele (verzekerings)bedrijven de pensioenen moet gaan beheren. Die hebben echter andere belangen dan de overheid. Nu gaat al het gespaarde geld in een grote pot en daar worden de pensioenen dan weer uit betaald. Om het geld te beheren en om de economie te helpen kopen de pensioenfondsen aandelenen obligaties. Daardoor neemt het vermogen ook toe. Als het goed gaat. Als het slecht gaat op de beurs, dan natuurlijk niet. Maar de economie gaat altijd heen en weer en doordat alles in 1 pot zit, kunnen we elkaar helpen en krijgt iedereen het pensioen waar hij recht op heeft. Als de pensioenen geprivatiseerd worden, worden de pensioenengeindividualiseerd. Het geld gaat dan niet in 1 grote pot, maar iedereen bouwt feitelijke een eigen vermogen op.Je loopt dan veel meer risico. Ik ben dus tegen deze plannen!!"

Indexeren

Het vermogen van de pensioenfondsen is de afgelopen 13 jaar van 700 naar bijna2000 miljard euro gestegen. Jaarlijks komt er gemiddeld meer dan100 miljard aan premies en rendement bij. Terwijl er maar 28 miljard aan pensioenen wordt uitgekeerd. De kosten van hetvermogensbeheer zijn ondertussen tot 8 miljard per jaar gestegen.Er is dus geld genoeg voor de pensioenen! Rik: "Maar de pensioenfondsen betalen al jaren hetzelfde bedrag. Ik krijg nu net zoveel als zeven jaar geleden toen ik met pensioen ging. Terwijl er dus een bak met geld is waar niks mee wordt gedaan. De vraag is ook van wie dat geld is. Is het van de mensen die nu met pensioen zijn of van de jonge mensen, die nu nog sparen. Het meest logisch is dat het van iedereen is en dat het dus verdeeld moet worden. Maar ja, dat gebeurt dus niet. En dat vinden wij van Pensioenactie Oost en FNV Senioren niet terecht. Daarom willen we dat de pensioenen geindexeerd worden. Dat het geld dus verdeeld wordt, zodat we allemaal maandelijks meer aanvullend pensioen krijgen. Dan hebben we ook minder last van de inflatie en wordt onze koopkracht ook beter. Daarnaast worden er door de overheid eisen aan de pensioenfondsen gesteld, die eigenlijk voor de banken gelden om te voorkomen dat banken om kunnen vallen als iedereen tegelijk al zijn geld op zou nemen. Maar dat kan bij pensioenfondsen helemaal niet. Je hebt pas recht op je geld vanaf je 67E en dat zien de pensioenfondsen jaren van te voren aankomen. Ook zouden de pensioenfondsen volgens de nieuwe plannen alleen nog obligaties (renteloze staatsleningen) mogen kopen en geen aandelen. Maar die leveren tegenwoordig niks meer op."

Pensioenactie Oost

Eind augustus 2020 is in Hengelo 'Pensioenactie Oost' opgericht door mensen met verschillende achtergronden om te strijden voor een rechtvaardig pensioenstelsel, zonder kortingen en met indexatie. Pensioenactie Oost doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met 'ConsumentenClaim', 'Vereniging Woekerpolis', 'KBO-Brabant', 'Verontruste ouderen', 'Nederlandse Bond Pensioenbelangen' en het vakbondsoffensief 'Red het Pensioenstelsel'. Zij hebben onder het kopje 'Samen voor een Eerlijk Pensioen' recent met zijn allen de handtekeningen die ze het afgelopen jaar samen hebben opgehaald, aangeboden aan de Tweede Kamer.

En nu: ACTIE!

Rik: "Op dit moment wordt onderhandeld over het nieuwe pensioenstelsel. Wij dachten dat de FNV-leden tegen de plannen zouden stemmen. Maar een groot deel had zoiets van ā€œik krijg toch alleen maar AOW, dus maakt voor mij niks uit. Onderhandel maar. Dat was een klap voor de vakbond. Maar de onderhandelingen gaan niet goed. Bovendien moeten de plannen opnieuw door de vakbonden en door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Nu proberen we zoveel mogelijk mensen te vertellen wat er met de pensioenen aan de hand is. Zodat iedereen hopelijk bewust wordt van de problemen en ons gaat steunen om het goed geregeld te krijgen. Of kijk gewoon eens op onze website en bedenk wat je zelf zou willen. Er is geld genoeg en het geld van de pensioenfondsen is van de arbeiders. Dus laten we zorgen dat het ook weer bij de arbeiders terug komt."

Kijk voor meer informatie op: www.pensioenactieoost.nl of www.fnv.nl/cao-sector/senioren