Medisch expert systeem

Dit is een programma voor het automatisch geven van een diagnose

=== under construction ===
partly okay partly not okay
Deze link is nog niet gelegd. Sorry voor de overlast.
Ga terug naar boven of daar naar waar u gebleven was.