De eerste serie opdrachten:

A. HET xxxxx VAN DE xxxxx

Heb je de werking van de xxxx en het xxxx - met zijn xxxx segmenten - een beetje begrepen. ....

Laat ..... Stop de ....

1. Hoe xxx is het xxxx in het xxxx?

2. Wat zal er de .... met het .... in het .... gebeuren? Typ hier je voorspelling:

Laat de .... dan nu nog eens een ... doorlopen. Stop vlak voor de ... wordt .....

3. Is je voorspelling uitgekomen? Typ hier ja of nee.

4. Noteer nu de .... in het ...

5. Zit er verschil in en zo ja, hoe denk je dat dat komt?

6. Wat denk je als je de boiler nog een derde dag door zou laten lopen?

B. INTERVENIEREN IN HET .... PROCES

7. Wat denk je dat er gebeurt met de ... van het ... als je de .... verdubbeld?

Probeer het uit door de ..... Je laat de simulator eenmaal lopen met de ... op 100000.0 eenheden en eenmaal met de ... op 200000.0 eenheden. Schrijf hieronder de .. van .. .. op als de .. . ....

De ... in segment ....:

8. Klopt je veronderstelling?

EINDE EERSTE SERIE OPDRACHTEN
Dank voor je aandacht. De antwoorden worden nu automatisch naar de docent gemailed.

Enschede, 10 Mei 2000