== Publicaties == Onderwijsmateriaal: college diktaten, handleidingen, etc. ==

LECTURES & WORKSHOPS

METHODOLOGY & TECHNOLOGY
ABOUT
MULTIMEDIA AND SIMULATION

(from 1975 to 2005)

2004

Min, F.B.M., (Ede, 25 november 2004)
Van C.O.O. naar e-Books en i-Papers? Voordracht voor de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector (NVB); Jaarcongres. Congrescentrum De Reehorst. (sheets)

Min, F.B.M., (Utrecht, 26 oktober 2004)
Een verhandeling over e-books voor de NVB, de Ned. Ver. voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek- informatie- en kennissector (NVB-HB) (HBO-groep). (sheets)

Min, F.B.M., and I. De Diana (Eindhoven, 26 augustus 2004)
Voortgangsrapportage in het kader van het Adapt-project.

Min, F.B.M., (Eindhoven, 23 augustus 2004)
Optreden in internationaal panel op het 3e internationale Adaptive Hypermedia congres in Eindhoven over de toekomst van ICT in het onderwijs samen met o.a. Peter Brusilovsky (U.S.A.) over toekomst van adaptive software en ICT in het onderwijs.

Min, F.B.M., (Nottingham, 14 april 2004)
Over ons transistor voorbeeld en andere zaken. Rapportage in het kader van het Adapt-project. (sheets)

Min, F.B.M., (Leiden, 30 Januari 2004)
Over building blocks. Lezing voor de NVMO, Ned. Ver. Medisch Onderwijs, COO werkgroep. (sheets)

2003

Min, F.B.M., and I. De Diana (Milan, 10 dec 2003)
xxx. In het kader van het Adapt-project. (sheets)

Min, F.B.M., (August, 11-22, 2003)
Workshop on distance, Enschede/Massey University, New Zealand, August, 11 -22, 2003. (8 days workshop). (click here xxxx; discusssion)

Min, F.B.M., (Padua, August, 29, 2003)
e-Learning Environments on the World Wide Web, based on the concept of parallelism. 10th Biennial European Association for Research on Learning and Instruction, the EARLI Conference, Padova, Italy, August 26 - 30, 2003. ISBN 88.7178.975.X (Proceedings).

Min, F.B.M., (Kerkrade, Mei 2003)
Resultaten van empirisch onderzoek naar effecten van verschillende concepten van parallellisme in e-learning omgevingen. Onderwijs Research Dagen 2003, ORD 2003, Kerkrade/Rolduc, 7, 8 en 9 Mei 2003. ISBN 90-358.2068.1 (Abstracts). (abstract; sheets xxx)

Min, F.B.M., (Enschede, June 2003)
Feedback and control regulations; over systeem-denken, feedback en feedback systemen (cybernetica). Lezing voor psychologie studenten. Vak: Psychologische ergonomie (295101) (sheets)

Min, F.B.M., (Enschede, 23 sept. 2003)
Parallellisme en de PI theorie. Lezing voor EDMM en TO studenten. (sheets)

2002

Min, F.B.M., (September 2 to 6, 2002)
Parallelism in interfaces; about parallelism in relation to the PI theory. Workshop on distance, Enschede/Massey University, New Zealand, September 2 to 6, 2002. (5 days workshop). Modurator: Kinshuk (click here; discusssion)

Min, F.B.M., (Erfurt, 27th june 2002)
Designing Dynamical Learning Environments for Simulation: Micro-Worlds & Applets on the World Wide Web; 5th Workshop of EARLI SIG 6: Instructional Design for Multimedia Learning. (sheets)

2001

Min, F.B.M., (September 10th and 16th, 2001)
A model for Learning; about knowledge accumulation in relation to important parameters as instruction, information, motivation, etc.; workshop on distance, Enschede/Massey University, New Zealand, September 10 to 16, 2001. (5 days workshop). (click here; discusssion xxx)

Min, F.B.M. & J. de Goeijen, (Fribourg, aug. 30, 2001) (poster)
Working-, Doing- and Learning-environments; Designing Dynamical Learning Environments for Simulation: Micro-Worlds & Applets on the World Wide Web. Poster at the 9th European Conference for Res. On Learning & Instruction, EARLI conference, Fribourg, Zwitserland, aug, 28 - sept. 1th, 2001. Verlag Mainz, ISBN 3-89653-877-2 (poster and flyer also available on the web, on: http://projects.edte.utwente.nl/pi/Lezingen/Fribourg.html) (click here)

Min, F.B.M. & J. de Goeijen, (Tampere, june, 28, 2001) (poster)
Designing Dynamical Learning Environments for Simulation: Micro-Worlds & Applets on the World Wide Web; poster at the 13th Annual World Conference on Educ. Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, ED-MEDIA, Tampere, Finland, june, 26-28, 2001 Final Program (poster and flyer also available on the web, on: http://projects.edte.utwente.nl/pi/Lezingen/Finland.html) (click here)

Min, F.B.M., (Amsterdam, 25 mei 2001)
Vergelijkend onderzoek tussen op twee manieren vormgegeven open web-based leermiddelen. Paper presentatie. In: proceedings van de 28ste onderwijs research dagen 2001 (ORD-2001); SCO - Kohnstamm Instituut / ILO / Univ. van Amsterdam (Red. E. van Eck, D. Griffioen, H. van Hout & T. Peetsma) ISBN 90-6813-663-1 (Lecture available on the web) (Klik hier)

2000

Min, F.B.M., (August 28 to September 5, 2000)
Micro-worlds on the World Wide Web: Dynamical Learning Environments. 5 days workshop on distance, Enschede/Massey University, New Zealand, August 28 to September 5, 2000. (click here; discusssion xxx)

Min, F.B.M., Leiden, 25 Mei 2000
Theoretische en empirische onderbouwing voor het inrichten van rijke doe-, werk- en leer-omgevingen op het web. (Verslag van een ontwerp-gericht onderzoek bij o.a. Randstad Holding Diemen, Stichting Leerplan Ontwikkeling Enschede, Erasmus Universiteit Rotterdam en Holland Signaal Hengelo) ORD - onderwijs research dagen - 2000, (gewone paperlezing) (click here)

Min, F.B.M. & J. de Goeijen, Enschede, 28 jan 2000
Designing compact working-, doing- and learning-environments; micro-worlds on the World Wide Web; the role of javascripts and java-applets as designing method and techniques in two online courses; computer simulations. Demonstraties en workshop te Enschede (CTIT, INF & TO); Idylle conference (Org. J. Wetterling, B. Collis and J. Moonen).

1999

Min, F.B.M. & J. de Goeijen, Enschede, 11 en 12 nov. 1999
Een aantal beproefde online cursussen voor het programmeren van web-media en computersimulaties als web-leermiddel; demonstraties bij stand op infomarkt van NIOC'99, the Nationaal Informatica Onderwijs Congres.

Min, F.B.M., J. de Goeijen and J. Sikken, Enschede, 16 sept. 1999
Virtuele fenomenen als leermiddel in het onderwijs; applets binnen onderwijssites; enkele resultaten van ons ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek binnen de leermiddelentechnolgie; voordracht en demonstraties voor de NVMO, werkgroep COO.

Min, F.B.M., Leiden, 5 maart 1999
Virtuele fenomenen als leermiddel in het medisch onderwijs, Simulaties en Expertsystemen (java applets op het World Wide Web); Demonstraties en voordracht bij de sessie 'Practicumvervangend Onderwijs' (samen met Universiteit Leiden en Vrije Universiteit, Amsterdam), tbv. NVMO-themadag van de Ned. Ver. Medisch Onderwijs. Organistatie: Werkgroep COO (van de NVMO). Plaats: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Universiteit van Leiden. Leiden.

1998

Min, F.B.M., Amsterdam, 9 april 1998
De nieuwe wereld van zappen en zoeken. Lezing op uitnodiging, tbv. Nationaal seminar 'digitalisering van leermiddelen', in samenwerking met New Book Economy - Building Informatica Society (NBE - BIS) en Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Economie en Informatie. Plaats: Beurs van Berlage Amsterdam.

Min, F.B.M., Utrecht, 26 mei 1998
Modellen voor leren; leermodellen. Lezing in het kader van Informatica en Modelbouw; NOSMO, Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek; m.m.v. Cor van Dijkum (RUU), Hans Vos (OMD) en Piet Kommers (TO) te Utrecht.

Min, F.B.M., Enschede, 11 nov. 1998
Visuele Fenomenen; Lezing over simulaties, animaties, games en expert sytemen. In kader van het TARTt -festival. Da Vinci huis Enschede.

Min, F.B.M., Enschede, 12-13 nov. 1998
Organisatie workshop over het ontwerpen van games m.m.v. Ijsfontein Haarlem, Axis Enschede, AKI Enschede, TO, Hogeschool Enschede & Informatica Univ. Twente. Mede-organisator; activiteit in het kader van het TARTt -festival.

1997-1996

Min, F.B.M., Utrecht, 11 dec 1997
Het WEB en Java applets. Een lezing voor het 10 jaar bestaan van SUNCOO.

Min, F.B.M., Eindhoven, 14 mei 1997
Multimediale leermiddelen in de wereld van zappen en zoeken; Symposium: 'Overdracht en vergaring van kennis met moderne middelen'; Organisatie: studievereniging GEWIS, Faculteit Wiskunde, TUE.

Min, F.B.M., London, 19 dec. 1996
The PI theory. Multimedia congres of the 'Society for Computer Simulation' (SCS) San Diego, USA.

Min, F.B.M., Amsterdam, 14 febr. 1996
Parallellisme in leer-, werk- en doe-omgevingen. Lezing tbv. Ned. Ver. Theoretische Biologie (NVTB ) i.s.m. CWI.

1995-1994

Min, F.B.M., Enschede, 17 okt. 1995
Simulaties en parallelle instructie; het ontwerpen van een onderwijskundig product. Voordracht in het kader van een vak c.q. cursus 'Capita selecta Instrumentatietechnologie' (193034) (Sheets)

Min, F.B.M., Rijswijk, 25 febr. 1994
Gevolgen van besluiten: de computersimulatie; Lezing tbv bijeenkomst over Organisaties in verandering; de effecten van opleidingen; Instituut Defensie Leergangen, KMA/KIM/IDL

1993-1992

Min, F.B.M., voor de SISWO, bij IBM te Utrecht, 1993

Min, F.B.M., Bonas, France, 12-14 oct. 1992
Parallelism, an instruction theory for educational computer simulation. NATO Advanced Research Workshop (ARW), Org. D.M. Towne, T. de Jong and H. Spada.

Min, F.B.M., Enschede, 22-25 juni 1992 of 1993?
Computer support of operator training based on an instruction theory about parallelism. Lezing op de ECER conferentie, University of Twente

Min, F.B.M., Amsterdam, NIAMCO/APPLE, 26 october 1993

Min, F.B.M., Enschede, 1 juni 1993
Educatieve computer simulatie software op Macintosh; Lezing voor de vereniging PAVO, Universiteit Twente.

Min, F.B.M., Groningen, 26 febr. 1992
Ontwikkelingen bij computersimulaties in het onderwijs; voordracht tbv. bijeenkomst: simulaties in landbouw en milieu-onderwijs. Rijks Agrarische Hogeschool.

Min, F.B.M., Enschede, ..../.../...
Bijeenkomst van Landmacht opleiders bij ISM. Lezing over overzicht van experimenten m.b.t. simulaties en de parabele instructie theorie.

Min, F.B.M., Enschede, 9 september 1992
Moderne educatieve software op Macintosh; SCOON bijeenkomst (TOBIAS), 14 feb. 1992, presentatie/voordracht, incl. demonstraties.

1991-1990

Min, F.B.M., Enschede, 17 april 1991
Een ontwikkelomgeving voor educatieve software op de Macintosh, Lezing/voordracht, Lezingencyclus "Apple at campus"-dag, TO, UT

Min, F.B.M. (in samenwerking met anderen) Enschede; 25 september 1991
Computer Simulation for a Chemical Plant with Hypermedia. Voordracht voor de Second international Conference on Corporate Training and Development (COTEP) (org. M. Mulder); University of Twente

Min, F.B.M., Velthoven, 28-29 november 1991
Instructietheorie‘n en leermodellen voor computersimulatieprogramma's; pilot-onderzoek naar leermodellen bij simulatie op Macitosh bij MacTHESIS courseware aan de hand van observaties van leergedrag; Lezing/voordracht, Gezond onderwijscongres (org. Nede. Ver. voor medisch onderwijs en vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch, Rijksuniv. Limburg)

Min, F.B.M., Tubingen, 19 febr. 1990

Min, F.B.M., Lugano, Computer and Video in Corporate Training, 20 nov. 1990

1989-1988

Min, F.B.M., Enschede, 18 januari 1989
HyperCard of COO programmeren in hogere programmeertalen. ISM colloqium.

Min, F.B.M., Raalte, 7 juli 1988
Computersimulatie t.b.v. bedrijfsopleidingen voor bedrijfstrainers en -opleiders. Antoniushof.

Min, F.B.M., Utrecht, 17 augustus 1988
Educational Simulation programs build with MacTHESIS & HyperCard. Intern. Simulation & Gaming Ass. Conference. ISAGA.

Min, F.B.M., Den Haag, 7 oktober 1988
Introduction and backgrounds of the design system MacTHESIS. Interactivity 88.

Min, F.B.M., Amsterdam, 18 november 1988
Computer simulatie in het medisch onderwijs. Gastcollege medische informatica. Vrije Universiteit.

Min, F.B.M., Eindhoven, 8 december 1988
Userinterface bij educatieve computersimulatieprogramma's gemaakt met MacTHESIS & HyperCard, Ned. Genootschap voor Informatica (NGI).

1987

Min, F.B.M., Enschede, 27 jan. 1987
Simulatie als leermiddel; Voordracht incl. scholingsbijeenkomst voor de SLO,

Min, F.B.M., Enschede, 25 sept. 1987
Analogieen tussen modellen en expertsystemen.Voordracht voor universitaire AI werkgroep.

Min, F.B.M., Antwerpen, 7 nov. 1987
Recente ontwikkelingen m.b.t. computersimulatie in het medisch onderwijs; over de programma's ANAMNESE, CARDIO en AORTA.Voordracht voor de MIC / MIM, .

1986

Min, F.B.M., Nijmegen, 6 febr. 1986
Patientensimulatie; presentatie door speerpunten. Co-referent; Studieconferentie Informatietechnologie in het Hoger Gezondheidszorg Onderwijs.

Min, F.B.M., Computersimulatie als leermiddel; het MacTHESIS systeem.Voordracht en demonstratie voor De Witte Lelie, Amsterdam 13 mei 1986.

Min, F.B.M., Computersimulatie in het medisch onderwijs: methoden en technieken.Lezing en demonstratie t.b.v. Colleges Capita Selecta van de Medische Informatica. VU Amsterdam, 19 sept. 1986.

Min, F.B.M., Computersimulatie in het onderwijs aan de hand van diverse programma's en systemen: CARDIO, ANAMNESE, ARTS en HART. Lezing en demonstraties voor de sectie Medisch Onderwijs van het samenwekingsverband Computergebuik in Onderwijs en Educatie(SCOPE), TU, Enschede, 8 okt. 1986.

Min, F.B.M., Een algemeen computersimulatiesysteem op de Macintosh: MacTHESIS. Voordacht en demonstatie voor de vakgoep Enthomologie, LU Wageningen, Wageningen, 7 nov. 1986.

Min, F.B.M., Een algemeen computesimulatiesysteem op de Macintosh: MacTHESIS.Voordracht en demonstratie voor de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), AMC, UvA, Amsterdam 14 nov. 1986.

1985

Min, F.B.M., Beeldschermgebruik, diverse technieken.Docentencursus: Mediagebruik in het onderwijs; Computer Ondersteunde Diergeneeskundige Educatie, RUU, Diergeneeskunde, Utrecht, 13 nov. 1985.

Min, F.B.M., Computersimulatie en animatie in het onderwijs.Voordracht / Scholingsbijeenkomst voor de SLO, THT, Enschede, 22 nov. 1985.

1984

Min, F.B.M., Rotterdam, 19 april 1984
Computersimulatie in het (medisch) onderwijs.Voordracht en demonstratie op de FEDRA (federatie van medisch wetensch. verenigingen), EUR, Rotterdam.

Min, F.B.M., Tilburg, 19 mei 1984
Educatieve software in het algemeen voortgezet onderwijs. Zaalvoorzitter van sessie 3 over educatieve software.Nationale COO Congres, Kath. Hogeschool Tilburg (KHT).

Min, F.B.M., Utrecht, 10 nov. 1984
Het gebruik van bibliotheken met CAI procedures (CAILIB) bij het practicum "CAI technieken" in het onderwijs van de afdelingToegepaste Onderwijskunde.Workshop (lezing en demonstraties) tbv. praktijkconferentie COI / VOC / Didacom / Teachip, Utrecht.

Min, F.B.M., Rotterdam, 30 nov. 1984
Microcomputers in het medisch onderwijs.Voordracht en demonstraties op symposium Medicus, statisticus en de personal computer; Medisch-Biologische sectie van de Vereniging voor statistiek. EUR, Rotterdam.

Min, F.B.M., Enschede, 11-12 okt. 1984
Voorstel om te komen tot een onderzoeks- en ontwikkelingslijn voor computersimulatie als leermiddel in het VO.Lezing voor SVO / COD conferentie, THT.

1983

Min, F.B.M., Amsterdam, 9 febr. 1983
Computersimulatie en wiskundige modellen (in het medisch onderwijs) Voordracht tbv. Colloquium Vakgroep Medisch Fysica, Medische Faculteit, VU.

Min, F.B.M., Maastricht, 26 mei 1983
Computer simulation in problem oriented medical learning, Voordracht op Congres Problem Oriented Learning.

Min, F.B.M., H.M. van Kan en H.A.J. Struyker Boudier, Amsterdam, 7 april 1983
Computersimulatie in het medisch onderwijs; Het RL computersimulatiesysteem.Voordracht Onderwijs Research Dagen '83,

Min, F.B.M., Enschede, 1983
Computersimulatie m.b.v. het RLCS / THTCS system.Voordracht tbv. NGI / SvS dag, THT Enschede.DEMONSTRATIES / POSTERS

Demonstraties

Min, F.B.M., (1983) Simulation in medical education with the RL computer simulation System.Demonstratie tbv. Workshop "Computer simulation in problem oriented learning", 26 may 1983 te Maastricht. (1 dag)

Min, F.B.M., (1983) Computersimulatie in het medisch onderwijs; Het RL computer- simulatie systeem. Marktpresentatie met videotape tbv. MEDINFO '83 te Amsterdam, 26 aug. 1983 (1 dag) .

Min, F.B.M., (1984) The RL Computer simulation system (RLCS system) in Biomedical Education.Demonstratie tbv. de FEDRA, Rotterdam, april 1984 (1 dag).

Min, F.B.M., (1984) Werkstukken van studenten gemaakt bij vak CAI technieken met de procedurebibliotheek CAILIB. Workshop / demonstraties op najaarsconferentie van COI / VOC / didacom / teachip. Utrecht, 10 nov. 1984 (1 dag) .

Min, F.B.M., Het THTCS systeem en het computersimulatieprogramma ECOLOGIE. Tijdens colloquium LHW, Wageningen / Enschede, 31 jan. 1985.

Min, F.B.M., Het THTCS systeem op VAX en het computersimulatiesysteem op de Macintosh en de computersimulatieprogramma's AORTA, CARDIO, BAL ARTS en RC-Netwerken. Tijdens de O.R.D.'85, THT, Enschede, 21 en 22 mei 1985. (2 dagen)

Min, F.B.M., Het computersimulatiesysteem op de Macintosh en de computer- simulatieprogramma's AORTA, CARDIO, BAL, ARTS en RC. Tijdens SCOPENING, KUN, Nijmegen, 1 juni 1985. (1 dag)

Min, F.B.M., Het simulatiesysteem MacTHESIS en de computersimulatieprogramma's AORTA, CARDIO, BAL, ECOLOGIE, ARTS en RC-Netwerken. Tijdens Lustrumcongres NGI, KHT, Tilburg, 14 dec. 1985. (1 dag)

Min, F.B.M., M. Renkema, B. Reimerink, P. van Schaick Zillesen. Simulation on the Macintosh: MacTHESIS. Demonstratie op EURIT Exhibition 86, Enschede, 20-24 mei 1986 (5 dagen)

Min, F.B.M. Computersimulatieprogramma CHEMIE op Atari 1040 ST en CARDIO op Macintosh. Demonstratie op de nationale onderwijstentoonstelling (NOT), Utrecht, 3-7 febr. 1987 (4 dagen).

Min, F.B.M. Demonstratie van Computersimulatieprogramma PEKELZUIVERING en AXON op Macintosh. POCO conferentie, Enschede, 26 sept. 1987.

Min, F.B.M. Demonstratie van MacTHESIS: a design system for educational computer simulation programs; 3rd joint meeting Onderzoeksthemagroep onderwijsleerprocessen, International congress and study centre Drienerburght; Univ. of Twente, april 23-25, 1989.

Min, F.B.M., Demonstratie van MacTHESIS en MacTHESIS software, een demonstratie van CARDIO en FLUIDS. Tijdens 4e multidisiplinair symposium computers in onderwijs, onderzoek & geneeskunde, Brussel / Jette, 21 oktober 1989.

Posters:

Min, F.B.M., Computersimulatie in het medisch onderwijs; Het RL computersimulatie systeem. Poster tbv. MEDINFO '83 te Amsterdam (26 aug. 1983).

Min, F.B.M., M. Renkema, Computersimulatie in het onderwijs; Het THTCS systeem. Poster tbv. ORD '85 te Enschede (1985)

Min, F.B.M., M. Renkema, B. Reimerink, P. van Schaick Zillesen, Het computersimulatiesysteem MacTHESIS. Poster tbv. EURIT Exhibition 86, Enschede (20-24 mei 1986)

Min, F.B.M., Medische MacTHESIS software (CARDIO en FLUIDS); Poster annex demonstratie. Tijdens 4e multidisiplinair symposium computers in onderwijs, onderzoek & geneeskunde, Brussel / Jette, 21 oktober 1989.