Multimediale leermiddelen in een wereld van zappen en zoeken;

multimedia, leer- en werkomgevingen en de kracht van visualisatie
(en de kracht van het WEB en de kracht van Java).

Algemene titel GEWIS symposium: Overdracht en vergaring van kennis met moderne middelen.

SHEETS

Lezing Eindhoven, 14 Mei 1997
Door Rik Min

(Abstract / CV / GEWIS symposium)

Keuwoorden: visualisatie, wiskunde, wiskunde studenten, computer algebra, computer algebra systeem, 'Maple', 'Mathematica', applets, Java

Inhoud:

 • Wat heeft de computer ons gebracht?
 • Visualisatie (algemeen), en in het bijzonder bij:
 • 'reken systemen'
 • 'function display'-systemen (bij spreadsheets-systemen)
 • 'monitoring'-systemen (bij simulaties)
 • hands-on versus brains on systemen
 • tools voor wiskundigen op het WEB (geschreven met Java, dwz. applets)
 • function display-programma's (voorbeeld)
 • TUD, Rothkrantz, transmissielijn formule (voorbeeld)
 • interactieve diktaten (voorbeeld)
 • gewone stand-alone simulaties (voorbeeld: Akzo, Vintaf II-model, CARDIO 5.0x)
 • dynamische modellen (bij simulatie) versus statische modellen (bij spreadsheets)
 • interactieve simulaties op het WEB (voorbeeld)
 • projecten: Randstad-project; het AVocaTE-project; het Teleleer-project van TO
 • iets over netwerkcomputers (NC's)
 • Mijn (eerste) stelling is dat te beginnen bij eenvoudige onderdelen, veel onderdelen van grote stand-alone pakketten zoals 'Maple' en 'Mathematica', op termijn op het WEB terecht komen of door concurrenten of door studenten op het WEB gezet zullen worden. Dat zal het lot zijn / worden van veel stand-alone tools, incl het lot van veel stand-alone COO in het algemeen.

  Mijn (tweede) stelling is dat docenten meer en meer onderdelen van cursussen of vakken op het WEB zullen zetten en/of draaien.


  This is a hypercard card with a function display program. Dit soort zaken zijn tegenwoordig zeer goed op het WEB te doen.
  Kennisoverdracht

  kernwoorden

  * Computer Ondersteund Onderwijs (COO)

  * Interactieve dictaten, boeken, etc.


  Kennisvergaring

  kernwoorden

  * Computeralgebra, visualisaties, etc.

  * Simulaties (model-driven)


  This is a hypercard card with a function display program (2). Dit soort zaken zijn tegenwoordig zeer goed op het WEB te doen.


  Computer Ondersteund Onderwijs

  * CAI

  * CAL

  * CBT

  * multimedia

  * e-mail

  * WEB-pages

  * etc.

  Interactieve lesmaterialen

  * op CD.ROM

  * op WEB

  * diktaten

  * boeken

  * sheets van de docent

  * instructies over de colleges

  * nieuws

  Computeralgebra

  * visualisaties (algemeen)

  * (grafische) display-programma's

  * handige tools

  Simulaties

  * leeromgevingen

  * model-driven, event-driven

  * on-line en off-line te gebruiken

  * inzichtstrainingen

  * wiskundige modellen


  This is a hypercard card with a function display program (with bars). Dit soort zaken zijn tegenwoordig zeer goed op het WEB te doen.


  Kernwoorden

  Wiskunde studenten

  Nieuwe media

  Visualisaties

  Leermiddelen  NB. Streven naar unieke toepassingen...

  Onderwerpen


  Visualisaties

  Hulpmiddelen

  World Wide Web

  Java  Enkele projecten

  * Randstad-project

  * AVocaTE-project


  This is a hypercard card with a high visual spreadsheet program. Dit soort zaken zijn tegenwoordig zeer goed op het WEB te doen.  This is a Java-applet; a interactive function display program. Dit is DUS ZEER GOED op het WEB te doen; EN platformonafhankelijk.  This is a Java-applet; a interactive function display program. Dit is DUS ZEER GOED op het WEB te doen; EN platformonafhankelijk.  This is the interactive model-driven Java-made applet: AORTA. Dit is DUS ZEER GOED op het WEB te doen; platform-onafhankelijk; ECHTE DYNAMISCHE GRAPHICS. Technisch gesproken is deze simulatie een 'model-driven' 'monitoring systeem'.