WE LEVEN IN EEN VIRTUELE WERELD
We worden op een gigantische maner in de maling genomen. Op allerlei gebieden. We leven in een kunstmatige werkelijkheid. Een gecreëerde waarheid. Een virtuele werkelijkheid. Sommigen zeggen: het kwaad regeert de wereld; "ze hebben een agenda en die willen ze uitrollen". Wij communisten hebben het dan over de bezittende klasse die zo rijk is dat ze zich alles kunnen permitteren en alle media opkopen; en in het westen – maar ook elders - opgekocht hebben. De bezittende klasse is zo rijk dat ze zich kunnen permitteren geheime diensten en afluister instanties te laten doen wat zij willen. Ze kunnen de bevolking - op het gebied van de binnenlandse en buitenlandse berichtgeving - zand in de ogen strooien. Wij, communisten, zeggen liever over wat er zich momenteel in de westerse wereld aan het voltrekken niet zo zeer door duistere krachten, het kwaad, of door complotten worden geregeerd maar dat het "de logica van het kapitaal is".

OEKRAINE
Zo wordt er in de media angstvallig gezwegen over zeer belangrijke gebeurtenissen in de voorgeschiedenis van de Oekraine-oorlog. Rond 1991 - 1995 is bij het opdelen van de Sovjet Unie afgesproken dat de atoomvloot van de Russen op de Krim in Sebastianpol mocht blijven liggen. Het is een van de weinig (ijsvrije) havens (zelfs de enige) in het zuiden van Rusland. Er is een internationale deal gemaakt en er zijn contracten gesloten. Oekraine en Rusland hebben dat samen getekend. Rusland heeft 35 miljard dollar betaald aan Oekraine om zijn atoomvloot in Sebastianpol te mogen laten liggen. Door de coup op de democratisch gekozen regering van 2014 heeft het nieuwe regiem dat contract verbroken. Sterker nog de NATO kreeg hiermee - bedoeld of onbedoeld - de haven en de Russische atoomvloot in handen c.q. in zijn macht. Tegelijkertijd was de USA toen al bezig de contracten voor leveranties van Russisch gas aan Duitsland en andere landen te saboteren. Ze heeft de Nederlandse-Zwitserse firma Herema verboden de 2e Oostzeegaspijplijn af te maken. Rusland heeft die toen zelf afgemaakt. Nederland is er voor 10% eigenaar van. De Shell en Duitsland zelf voor een veelvoud. De druk van de USA of de EU nam - publiekelijk - gigantische vormen aan. Nog nooit vertoont in de geschiedenis. De afloop is bekend: oorlog en een giga-inflatie in Europa. In geen een medium - in geen enkele analyse - wordt hier over goed bericht of correct op ingegaan. We leven sinds 1945 in een wereld van leugens en bedrog. Neem alleen al de Joegoslavie-oorlogen, de Syrie-oorlog, de Irak-oorlogen, maar ook de verslaglegging in de media over Polen vanaf 1985, de regime change in Roemenie, de DDR en de Sovjet Unie. Lees mijn boek '70 jaar leugens en bedrog'.

DE TAAK VAN EEN COMMUNISTISCHE PARTIJ (IN CHINA EN CUBA)
Nadat een land socialistisch is geworden, zoals in Vietnam (1975), Cambodja, Laos, Korea (1954), Angola?, Congo?, de Sovjet Unie (1918), Cuba en China, is het de taak van een communistische partij te zorgen dat het kapitalisme nooit meer terugkomt. Dat is een ‘hell of a job’. Niemand benijdt deze mensen. (Want de westerse media leggen alles verkeerd uit.) De communistische partij moet daarom continu goede eerlijke en betrouwbare bestuurders en beheerders opleiden (en opvoeden). In China is het de communistische partij gelukt de bezittende klasse als klasse op te heffen. (Idem in Cuba.) China heeft ontdekt ('uitgevonden') dat ondernemers geen 'kapitalisten' zijn en 'kapitalisten' geen ondernemers. Ondernemers ondernemen (in een socialistische maatschappij, maar meestal ook in een kapitalistische maatschappij) immers - altijd - met 'geleend' geld van geldschieters ('kapitalisten'). Het nationale financieringskapitaal van China maar ook het spaargeld van de 1.2 miljard burgers spelen daar een dominante rol in. Lees mijn boek Socialisme2.0.

AANVULLING 1: Het gangbare 'narratief' (de gangbare verhaallijn) dient verteld of geschreven te worden:
De media dringen een verhaallijn op. Een bericht, gebeurtenis of een verhaal wordt ge-frame-d. Dingen worden in een bepaald kader - in een bepaalde hoek - gedrukt. Daarbuiten mag dan niks worden gepubliceerd. Ook tegenwoordig op universiteiten en hogescholen. Het stikt van de D66-leraren en docenten. Die hangen bewust of onbewust de neoliberale zienswijze aan. Ook bij tijdschriften, maar vooral bij kranten en in Hilversum, zitten (hoofd-)redacteuren die deze kaders bepalen voor hun eigen journalisten en/of reporters. Journalisten dienen bij hele veel onderwerpen dan ook binnen een vast stramien te blijven.

AANVULLING 2: Waarom ik denk dat de VVD groot blijft?
Waarom ik denk dat de VVD groot is en groot blijft, is omdat ze kiezers weten te winnen met het bevorderen van bezit, huizen en zelfs aandelen. Het neo-liberale beleid (dat Thatcher en Friedman hebben weten in te voeren) was/is gebaseerd om te proberen de werkende klasse een eigen huis, leningen, hypotheek en eigen aandelen aan te praten, in de hoop en de veronderstelling dat men dan een attitude ontwikkelen passend bij het kapitalistisch denken van de gewone bezittende klasse, namelijk dag en nacht met een schuin oog kijkend naar de koersen op Wall Street, de huizenprijzen en de rente- en kapitaalmarkt. Die groep wordt met subsidies kunstmatig groter en groter gemaakt. Met behulp van gelden uit de Algemene Middelen. Als de werkende klasse deze attitude, deze denkwijze, eenmaal heeft (kwalitatief zowel als kwantitatief) zullen ze altijd – vanwege nu hun (valse) belangen – op de VVD stemmen of als linkse partijen deze privileges willen gaan afschaffen, juist ook weer op de VVD gaan stemmen. Dat zit er achter dat de VVD groot is en blijft, en dat nota bene regelt en betaalt via een uitgekookt subsidiebeleid met ons belastinggeld. En dat ook nog eens met het geld dat de werkende klasse overwegend heeft ingebracht, wordt de gehele werkende klasse er op deze manier ook nog ondergehouden. De linkse partijen hebben (en krijgen) zo geen kans. Deze manier van werken gaat uit van het getal. De grootte waaruit - materialistisch gezien - een achterban te creëren die er belang bij heeft om op de VVD te stemmen.

Rik Min, Enschede, 11 januari 2023