Leugens over de aanvullende pensioenen

Door Rik Min

Er zijn twee leugens die iedere keer weer terugkomen, in het pensioendebat van de afgelopen 10 jaar, namelijk dat "dank zij ons kapitaalgebaseerd pensioensysteem jouw uitkering later 70% van jouw middelloon is", en dat "dankzij dit systeem van beleggen, jouw uitkering ongeveer 3 maal het bedrag is dan je aan premie hebt betaald". Het is namelijk niet dankzij het kapitaalgebaseerd pensioensysteem dat jouw uitkering later 70% van jouw middelloon is! Die 70% van jouw middelloon is dankzij de AOW uitkering die we allemaal krijgen en uit de Algemene Middelen wordt betaald. En niet dankzij de aanvullende pensioenfondsen. Die betalen soms 300 per maand of soms 1200 per maand uit eigen middelen. Zie de bijgevoegde figuur met links het geval van 2000 euro totaal per maand en rechts het geval van 900 euro totaal per maand. Dus inclusief de AOW. Het is ook niet zo dat "dankzij het systeem van beleggen, jouw uitkering ongeveer 3 maal het bedrag is dan je aan premie hebt betaald"! De opbrengsten van het vermogen is hoog, maar gaan juist niet naar de participanten. (Zie daarvoor ons verhaal van dat de premieopbrengsten per jaar al jaren voldoende zijn om de uitkeringen te kunnen betalen. Bron Omtzigt CDA en Ulenbelt SP, NRC, 2010.) Er worden onzinnige hoge kosten gemaakt voor m.n. het inhuren van enorme dure Wall Street- en Zuidas-cowboys. (Zie daarvoor ook elders.) Als je naar de twee figuren kijkt zie je rechts in mijn rekenvoorbeeld dat iemand met een klein pensioentje boven op zijn/haar AOW, maar een heel klein beetje wordt bedient door zijn/haar pensioenfonds. En het betreft miljoenen personen van tussen de 100 en 400 euro per maand uit de pensioenfondsen krijgen (hier gesteld op 300 euro per maand), en die in Nederland dus het meeste te danken hebben aan hun AOW (van hier 600 tot 700 euro per maand), en dus grotendeels niet aan de uitkering die ze van het pensioenfonds krijgen. Juist die miljoenen mensen hebben dus niets aan de opmerking (de leugen) dat wel 3 keer zoveel krijgen als hun ingelgde premie!


Rechts: 300 per maand of soms 1200 per maand uit eigen middelen. Inclusief de AOW. Links: 2000 euro totaal per maand en rechts het geval van 900 euro totaal per maand. Inclusief de AOW.

De mensen die bijvoorbeeld 1200 krijgen uitgekeerd boven op hen AOW - links in de figuur - krijgen dan wel meer uitgekeerd van hun pensioenfonds maar hebben relatief meer premie betaald. Desondanks geldt ook voor hen dat het verhaal van die 70% dankzij de pensioenfondsen en dankzij de beleggingen gelogen is.

Rik Min, Enschede, 20 dec. 2020.