Artikel, gebaseerd op een lezing over politieke kwakzalverij

scan 1 / scan 2 / scan 3

Politieke kwakzalverij

Door Rik Min
Lezing

Beste mensen

Hartelijk dank dat ik eens op deze plek mag staan. En dat ik jullie eens op iets anders dan godsdienst, god of religie mag wijzen.

Vandaag wil ik het hebben over het politieke aspect van het vrijdenken en dat toespitsen op politiek kwakzalverij. Vrijdenken is ook politiek vrij uit denken.

Bij de uitreiking van de Anton Constandse-prijs anderhalf jaar geleden had ik me min of meer geŽrgerd dat Anton Constandse niet meer in volle glorie ÚÚk werd gezien als een anti-imperialistisch denkend iemand. Wij gaan vaak de politieke aspecten van het vrijdenken uit de weg. Bang om voor complot-denker weggezet te worden wellicht? Ik constateer bij veel vrijdenkers wel wat angst om dieper op politiek onlogische zaken in te gaan; en het waarheid-zoeken uit de weg te gaan.

Ik zal beginnen met een voorbeeld uit de Spaanse burger-oorlog [1].
Wat is het verschil van vrijwilligers - die uit veel landen van Europa rond 1938 naar de toen jonge republiek Spanje gingen om te vechten en hedendaagse vrijwilligers uit allerlei landen die - bij de moslim-extremisten - gaan vechten in Syrie?
Deze twee soorten vrijwilligers hebben namelijk niks met elkaar te maken. Terwijl politieke onverlaten dat wel vaak aansnijden; en parallellen proberen te laten zien. (De al-om gerespecteerde Hofland deed dit nota bene in de Groene.) De ene soort vrijwilliger heeft het recht dat te doen; de ander niet. Let dus altijd op het woordgebruik. De jonge democratisch gekozen regering van de republiek Spanje werd door de fascistische Franco belaagd en riep alle progressieve krachten op solidariteit te betuigen en de republiek Spanje te verdedigen; door de fascisten te komen bestrijden. Dat was een verzoek om solidair te zijn met een wettig gekozen regering!! De zogenaamde Syrie-gangers willen van buitenaf een seculiere regering omver gooien. Dat noem ik inmenging in de aangelegenheden van een ander land. Zij zijn daar onderdeel van een regime change, waarbij extremisten van buitenaf, van wapens werden voorzien. Met džt grote verschil - ook nog - dat deze vrijwilligers moslim-extremisten zijn en zich op een god beroepen. Anton Constandse zou hier wel raad mee hebben geweten.

Dan de periode van het niet-aanvalsverdrag dat enige tijd voor het uitbreken van de Tweede Wereld-oorlog gesloten werd door de Sovjet Unie met Hitler [2]. Dat werd door heel veel media uitgelegd als een vriendschapsverdrag. Complete onzin! Politiek kwakzalverij dus. Bewuste politieke omdraaiing van de bedoelingen van de Sovjet Unie aangaande dat niet-aanvalsverdrag om tijd te sparen alle fabrieken en bedrijven tot ver over de Oeral te transporteren om daar ongestoord duizenden tanks en vliegtuigen te kunnen maken.

Dan de periode na de Tweede Wereld-oorlog: In die periode kwam de derde-weg beweging op [3]. Sociaal-democraten introduceren de term 'werkgevers' en 'werknemers'. Waardoor ze hele volksstammen, inclusief de vakbeweging, op het verkeerde been hebben weten te zetten. Tot op de dag plukken wij daar de wrange vruchten van. Namelijk dat de term 'werkgevers-bijdrage' de werkgevers het recht geeft mee te praten in de sociale uitkeringen en - nog erger - bij de pensioenen. Juist nu - terwijl het pensioen 100% uitgesteld loon is - wreekt zich dŗt dŗŗr - en bepalen werkgevers - en nota bene de overheid ook - dat er bepaalde zaken bij al die uitkeringen anders moeten. Ik neem het de huidige generatie opiniemakers kwalijk dat ze het woord imperialisme voor de politiek van de Verenigde Staten niet meer gebruiken. Terwijl dat woord wel nodig is om allerlei geo-politieke fenomenen te kunnen duiden.

Het valt weinigen op, maar het is meer dan politieke kwakzalverij. Al 70 jaar - in de Koude Oorlog tegen het socialisme en in de laatste 20 jaar na het vallen van de muur - kennen we bij veel aspecten in de (bewuste) politiek om het socialisme belachelijk te maken - een misleidend woordgebruik [4]. Immers alles is psychologische oorlogsvoering [Orwell, 1984, met het 'zwart' maken wat wit is en het 'wit' maken wat zwart is; 'dubbeldunk'].

Dan nu een voorbeeld uit de milieu-discussies [5]. El Gore voorspelt op een dramatische wijze dat de zeespiegel wel anderhalve meter zou kunnen stijgen. Ik wil er als ingenieur slechts dit over zeggen: zoveel water is er op aarde niet en ten tweede als de Noordpool 100% smelt, stijgt de zeespiegel nul komma nul millimeter. Immers daar geldt de wet van Archimedes.

Dan de steeds maar weer terugkerende opmerking dat anti-semitisme in Nederland toeneemt [6]. Nee, beste mensen, iedereen weet dat kritiek op de politiek van Israel is die toeneemt. Vraag het een Marokkaan of een Turk en allemaal zeggen ze dat ze maar niet kunnen begrijpen dat Nederland dat verschil maar niet ziet. Dat goed ondervragen en onderzoeken gebeurd maar niet.

Het VWO-onderwijs is op dat punt het probleem - met de te eenzijdige nadruk op Anna Frank [7]. Marokkanen of Turken weten wel wat er aan de hand is. De Nederlander juist niet. Het VWO-geschiedenis-onderwijs is op wel meer punten slecht. Leraren hebben het maar over "het vallen van de muur". Dat is de kwestie helemaal niet. Het was de overwinning van het kapitalisme op het socialisme. Als je over uitroeien van joden hebt moet je eigenlijk ook over het 100 jaar lang proberen uit te roeien van het socialisme spreken. En dat in 1989 een feit werd. Tot op de dag van vandaag gaat het belachelijk maken van het socialistische ideaal voort.

Dan kom ik nu op Poetin [8]. Hoe komt Rusland zo homofoob? Dat komt omdat na de val van het socialisme de orthodoxe kerken weer vol zitten, en die zijn breed homofoob. Dat is de achterlijkheid van het geloof. Ook de islamitische deelstaatjes in het zuiden van Rusland zijn achterlijk op dat punt. Waarom zo'n hoon bij het bezoek van Poetin aan Nederland? Hij is naar mijn mening persoonlijk helemaal niet homofoob! Hij moet opboksen tegen een publieke opinie van mensen die in diepe armoede leven en - in nood - weer kerken bezoeken. Waarom is de Nederlander en is de Nederlandse opiniemaker zo eendimensionaal-denkend! Ook bij hun kritiek op de Olympische winterspelen in Sotsi? Is die Hollandse meetlat van het homo-gebeuren de enige dimensie waarbinnen men kijkt en het enige criterium dat men aanlegt? Snapt men niet dat Rusland moet overleven en gewoon aan ons gas wil verkopen? Wat een kortzichtigheid. Anton Constandse - en zelfs die rechtse knakker ven een G.B.J. Hilterman - zou de Nederlander - anno nu - blikvernauwing verwijten.

Een mooi voorbeeld van politieke kwakzalverij en een medialeugen tegelijkertijd, is Joegoslavie geweest [9]. Daar werd in de Nederlandse media steeds maar verteld - en duizenden malen herhaald - dat het Milosevic was die een groter Servie wilde! Dat riedeltje werd dag en nacht herhaald. Alle media deden daar aan mee. Terwijl Milosevic juist, kost wat het kost, Joegoslavie bijeen wilde houden. Dat was de kwestie.

Een ander prachtig voorbeeld - vorige maand - bij het acht-uur-journaal: Die jonge man die eind maart 2016 gearresteerd was in Noord Korea vertelde tegen zijn ondervragers dat hij in Amerika was gehersenspoeld om dingen te doen zoals het beschadigen of het afrukken van symbolen van het land [10]. Hij had in een hotel dingen van de wand gehaald. Onze NOS vertelde dat aldus: "Deze Amerikaan verklaarde dat hij gehersenspoeld was". Dat is dus politieke kwakzalverij van het NOS journaal eerste klas. Want zo leek het dat hij door Noord-Korea was gehersenspoeld. Zo werkt propaganda. Dus ook in Nederland dames en heren.

Dan de politieke kwakzalverij aangaande pensioenen en andere financiŽle fenomenen: Sinds de staatshuishoudkunde macro-economie is gaan heten, is het fout gegaan met deze wetenschap. Wallstreet en de beurskoersen zijn centraal komen te staan [11]. De belangentegenstelling tussen groepen is uit het discour verdwenen. Ook in de media. Economische crisissen kunnen onze doctorandussen niet meer zien aankomen. Het vak economie had gewoon staatshuishoudkunde moeten blijven heten. Bij de pensioenen is een heleboel gedoe. De kern van de zaak komt publiekelijk niet aan de orde. Over de waanzinnig grote pensioenbuffers heb ik heel wat politieke kwakzalvers langs zien en horen komen.

Ook het verval van de universiteiten kan hier niet ongenoemd blijven [12]. Op heel veel rare plekken is in onze tempel der wetenschap van politieke kwakzalverij sprake: bij de economen, bij politicologen, bij sociaal wetenschappers en bij historici. De hele discussie over Piketty kwam op. Geweldig. Het duurde een tijdje, maar helaas werd - mede door Piketty zelf - eigenlijk al weer van de politieke agenda afgevoerd en verzandde in sociaal-democratische praatjes (derde weg). De essentie van zijn uitvinding werd in het politieke en wetenschappelijke discour vakkundig ontmanteld. Debatten met marxisten zijn tot op heden in de publieke media niet gevoerd. (Terwijl zij weten hoe het komt dat er crisissen a la 1929 komen; hoe de crisis van 2007 is ontstaan; en deze ook voorspeld hebben [Interview van Rik Min met Vincent Bakker]). 80 jaar lang hebben de 'derde-weggers' geprobeerd de enorme site-effects van het kapitalisme (crisis, werkloosheid, e.d.) op te lossen met een verzekeringssysteem met premies. Ergens komt er namelijk een eind aan de spankracht daarvan. De ellende - de werkloosheid en bijbehorende koopkrachttekort - wordt steeds maar groter. De werkloosheidsuitkeringen en de bijstand worden onbetaalbaar. Omdat de steeds maar kleiner wordende hoeveelheid werkende mensen de kosten van het ('ons') sociaal vangnet moet ophoesten. Niet de kapitaalbezitters betalen namelijk de crisis, zoals we van o.a. Piketty weten.

Daarom ook getuigt het van politieke kwakzalverij als men zegt dat de termen 'links' en 'rechts' - de strijd van de factor arbeid en werkende klasse versus de 'bezittende klasse' - de 99% tegen de 1% van Occupy-beweging - niet meer relevant zijn; en achterhaalt c.q. afgeschaft kunnen worden [13]. Niets is minder waar. (Denk aan plus en min in de electronica.)

Voor de discussie gaf ik u allemaal voorbeelden. Allemaal politieke kwakzalverij, misleidend woordgebruik, medialeugens, wegdenken of weg/kijken, derde-weg-denken of zijn het blinde vlekken? Sommigen gebruiken wel eens het woord complotten. Ik liever niet. Ik zoek liever de waarheid. Kortom, een taak voor de vrijdenkers.

Ik eindig met Hans Achterhuis en zijn drie boeken, een over geweld, een over markt en een over utopieŽn, die alle drie de kern niet raakte [14]!

=== Rik Min laat hier die drie boeken van Achterhuis zien ===
Deze man gaf jarenlang op mijn universiteit in Twente les. Bij zijn afscheid heb ik pamfletten met mijn kritiek uitgedeeld. Hij was not amused. (Hij bleek zelfs - acheraf - gelovig te zijn. Hoe kan een wetenschapper nou gelovig zijn?)

Geweldig dat ik een keer bij de vrijdenkers - bij u hier - heb mogen spreken.

Dank voor uw aandacht!

Rik Min, Enschede/Utrecht, 2 mei 2016

Meer (voor eventuele discussie):

De Volkskrant is kampioen politieke kwakzalverij [15]. Relevante Marxistisch en socialistische theorieŽn en hypotheses worden in het algemeen uit de pers gehouden of belachelijk gemaakt.

Politieke kwakzalverij: GroenLinks en godsdienst [16].

SP en de politieke kwakzalverij [17]: Alleen maar praten over de markt en het markmechanisme benadrukken. (In plaats van kapitalisme met naam en toenaam te noemen.)

Marktmechanismes zijn (immers) natuurwetten [18]. Kapitalisme juist niet. SPers zijn heel vaak politieke kwakzalvers. Laat staan GroenLinksers (m.n. op het gebied van de economie).

(Macro-) Economen: politieke kwakzalvers [19]. Gaan altijd uit van het belang van de aandeelhouders en de waarde van de aandelen.

Het verval van de universiteiten [20].

Vluchtelingen [21]? Vietnamese bootvluchtelingen bewezen de stelling dat mensen die oorlog hadden gevoerd - en verloren hadden - vluchten.

Ontwikkelingshulp [22]. Dat bleek achteraf het 'aanpraten' van heeel veel (staats-) schulden te zijnÖ

Een utopie: Sociaal-democraten ('Derde weggers', PvdAers, GLers en SPers) die denken dat kapitalisme te beteugelen is [23].

Sociaal-democraten e.a. die soms zeggen socialist te zijn en juist helemaal geen socialisten zijn. Dat is politieke kwakzalverij [24].

De gas-kwestie met Rusland. 70 jaar lang een enorme oppositie en weerstand tegen. Terwijl Rusland alleen maar geld wil verdienen [25].

Piketty houdt op waar hij door had moeten gaan [26]. Nog steeds is er in de Nederlandse media geen marxist gevraagd eens over de bevindingen van Piketty te praten.

In 1945 - 1955 zaten er miljoenen Duitse krijgsgevangenen in werkkampen in Siberie [27]. 10 jaar lang. Moesten werken voor de kost. Omdat de Sovjet Unie geen wiedergutmachung kreeg. Geen cent. Terwijl het wel afgesproken was. Al deze Duitsers telde Solsjenitzin mee! Vele stierven gewoon een gewone dood.

Sesjel is juist de boef. Een Servische nationalist [28]. Kreeg van het Joegoslavie-tribunal vrijspraak! Grote schande!

Bouterse een boef? Die Rony Brunswijk was juist een boef [29]. Hij schoot ook mensen dood.

Tsjernobiel. Was een misdadig experiment van 2 ingenieurs [30]. (Die 's nachts alle veiligheidsystemen uit hadden gezet!)

Elke aangedragen 'oplossing' kan alleen maar goed zijn als de basis een goede juiste analyse is [31]. Voorbeeld: Als electrotechnisch ingenieur weet je dat alle stroom, al zijn het electronen of vluchtelingen, wordt veroorzaakt door een plus aan de ene kant en een min aan de andere kant. In gewoon Nederlands: je moet weten hoe de hazen lopen.

Een fonds, dus ook een pensioenfonds, is geen spaarpot [32]. Het geld bestaat niet meer. Er is alleen nog maar een stapel schuld-papieren! (Dat zijn over een x aantal jaren lijken in de kast?)

Pensionado's bij een op kapitaal-gebaseerd pensioensysteem zijn (feitelijk) renteniers en dus (feitelijk) kapitalisten (ABP, PGGM, etc.) [33]. (De AOW echter niet. Dat is een omslagsysteem.)

Srebrenica (en Israel). Safe havens [34]. Ze kregen een stuk grond dat niet van hen was. Ze waanden zich daar veilig. Maar ze misbruikte hun bescherming van de NATO. Beide safe havens werden gebruikt om achter de rug van de Verenigde Naties uitvallen te doen naar omringende landen en gebieden. Haat stapelt zich op. Dat wordt op een bepaalt moment niet meer gepikt en dan krijg je een volksgerecht. En dat hebben we gezien bij Sebrenica en dat zullen wij ook vroeg of laat zien bij Israel.

Mij gaat het om de belangen en belangentegenstelling te zoeken en te wegen in het voordeel van de (werkende) bevolking van Nederland. (C.q. de wereldbevolking.)

BRONNEN:
Cees Hamelink, de leugen regeert [Nog te verkrijgen bij Boekwinkeltjes.nl].
De medialeugen [Uitgeverij EPO Antwerpen].
Marie-Therese ter Haar. Zijn wij nou gek of zijn wij het.
Anton Constandse. Diverse boeken.