== Publicaties == Lezingen == Onderwijsmateriaal ==

LIDMAATSCHAPPEN c.q. ACTIVITEITEN

(from 1982 to 2003)

Onderzoeksscholen

 • Lid instituutsraad Centre for Telematics and Information Technology (CTIT); 2004 - heden; Lid Onderzoeksinstituut Centre for Telematics and Information Technology (CTIT); 1998 - heden;
 • Lid Onderzoeksschool Telematics Graduate School (TGS); penvoerder: 'Centre for Telematics and Information Technology' (CTIT) 1998 - 2003;
 • Lid Onderzoeksschool: Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek (ICO); 1994 - 2001;
 • Wetenschappelijke verenigingen

 • The international Society for Computer Simulation (SCS) San Diego, USA.
 • Nederlandse Ver. voor Ned. Onderwijs (NVMO); werkgroep COO, een samenwerkingsverband van de acht medische faculteiten.
 • Nederlandse Genootschap voor Informatica (NGI).
 • Vereniging voor Medische en Biologische Informatieverwerking (VMBI).
 • Nederlandse Vereniging voor Theoretische Biologie (NVTB).
 • Het Masters Programma van Toegepaste Onderwijskunde: MSc Programme TAET, Technology Applications in Education and Training.
 • Informatica en Modelbouw; NOSMO, de Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek; Simulatiegroep.
 • De Vereniging voor Informatiekunde en Informatietechnologie in Onderwijs (I & I).
 • Intern

 • Lid Instituutsraad Centre for Telematics and Information Technology (CTIT) 2004 - heden
 • Lid Faculteitsraad Gedragswetenschappen (FR GW) 2002 - 2003
 • Lid Faculteitsraad Toegepaste Onderwijskunde (FR TO) 2000 - 2002
 • Lid Ondernemingsraad Toegepaste Onderwijskunde (OR) 1998 - 2000
 • Lid Dienstcommissie Toegepaste Onderwijskunde (DC) 1995 - 1997
 • Lid Universiteitsraad (UR) 1987 - 1993
 • Enschede, updated: December 2004