Web-sites, courseware & leeromgevingen

Er komen bij web-sites allerlei kwaliteits- en gebruiks-verschillen voor. De meeste web-sites op het world wide web zijn geen courseware. Wanneer is een web-site courseware en wanneer is een web-site eigenlijk pas een echte leeromgeving?
We introduceren hier het begrip 1e orde en 2e orde courseware en we stellen een (onderwijskundig) kwaliteitsniveau van web-sites te discussie.

Het begrip 2e, 1e en 0e orde courseware

 

Web-site

Courseware

Een web-site als interactief leermiddel

2e orde courseware (d.w.z. echte, aangeklede leermiddelen)

Web-sites van dit type is (pas) 'echte' (2e orde) courseware als het allerlei 'echte' leermiddelen-achtige ingredienten bevat, zoals feedback, toetsmomenten, ontdek-omgevingen, doe-omgevingen, micro-werelden, simulaties, expert systemen, spelelementen, intelligente feedback, etc.

Een web-site in de zin van lees- en leerteksten

1e orde courseware (d.w.z. het klassieke begrip courseware)


Web-sites van dit type zijn bijvoorbeeld series pagina's teksten, beeld en geluid die op een of andere manier een rol spelen in het onderwijs. Hetzij als instructietekst, leestekst, leertekst of studietekst.

Een web-site in de zin van publiekssoftware

0e orde courseware (d.w.z. géén courseware)Er is geen sprake van een onderwijskundige bedoeling of vooropgezet educatief gebruik.

Er zijn drie gebruiks-niveaus bij web-sites en er zijn drie kwaliteitsniveaus van courseware ('orde').

Enschede, 20 september 1998.