Communicatiekundige ontwerp-opdracht 2

Casus: Evaluatie van het CD-i product 'Eindhoven'

VOORAF:
De toewijzing van deze opdracht was in het begin, op een wat chaotische plenaire zitting - met de hele groep studenten - vrij ongelukkig tot stand gekomen. De begeleider kreeg te laat door dat de studenten liever een andere opdracht hadden gehad. Dat gaf spanningen. Er werd tijdens het onderzoek dan ook te weinig gecommuniceerd. De studenten hebben nu veel te weinig hulp ingeroepen. Hulp die noodzakelijk was, want er was veel voorwerk verricht door de vakgroep ISM en de projectgroep van Rik Min om dit project uberhaupt mogelijk te maken. De projectgroep had heel veel tijd, energie en voorwerk gedaan en een rustig plekje in het TO-lab gecreeerd. Er waren bij mij dan ook veel verwachtingen gewekt. Wij wisten zeker dat met een klein beetje sturing en hulp dit een zeer succesvol onderzoek kon worden. Nu viel de clou van de onderzoeksdoelstelling in het water.

MIJN COMMENTAAR:

Rik Min, 1998.