Communicatiekundige ontwerp-opdracht 2

Casus: Evaluatie van CD-i producten

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

Er is een belangrijke wedijver gaande tussen on-line en off-line entertainment software systemen. In concurrentie met het WEB staat nog steeds CD-i met een spijkerhard product.

CD-i speelt een belangrijke rol in het toekomstige schoolse en buitenschoolse leren. Ten opzichte van het WEB is CD-i razendsnel en geschikt voor belangrijke, heel specifieke taken. De thuismarkt voor producten als electronische boeken, encyclopedie‘n, spelletjes en multimedia producten in het algemeen is groot en wordt waarschijnlijk nog veel groter. Uiteindelijk zal CD-i bepaalde consequenties hebben voor onderwijs of trainingssituaties en bij andere zaken van cultureel belang. Een groot aantal educatieve en communicatieve multimedia producten zijn inmiddels op CD-i uitgebracht.

2. Korte omschrijving van de opdracht

Het raadplegen van multimedia-materiaal, thuis, in openbare ruimten, in musea of in een klaslokaal of workshop, heeft duidelijk een aantal relevante voordelen (t.o.v. traditionele bronnen en zelfs het WEB) en een behoorlijke lage drempel. Hoewel aan alle voorwaarden voor succes nog niet is voldaan.

De opdrachtgevers willen een gefundeerd en gedegen (wetenschappelijk) oordeel van communicatiedeskundigen hebben over een paar opvallende CD-i producten.

3. Beschikbare informatiebronnen

Het betreft de volgende producten: "The marketplace"; een casus voor de training van Philips-personeel en "Op weg in Nederland" (ANWB). We willen dat u deze producten analyseert en het gebruikersgemak met elkaar (en met andere CD-i producten) vergelijkt (een consumentenbond-achtig onderzoek).

Er is bij TO voor dit type evaluatie-onderzoek een "usebility lab" waar apparatuur en software staat opgesteld en waar producten kunnen worden onderzocht.

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

 • B. ten Broeke, (1993), Richtlijnen voor gebruikersinterface, syllabus voor

  onderwijskundige ergonomie.

 • J. Moonen, Paper over HCI en evaluatie van Multimedia producten. Zie o.a. syllabus Communicatiekundige ontwerp-opdracht 2;
 • Afstudeerverslagen en literatuurscripties in TO/INF bibliotheek van evaluaties van dit type multimedia producten
 • Boeken zoals: De Jong / Schellens "pretestmethoden"; Jacob Nielsen "Usability Engineering';
 • J. Caroll, Scenario-based Discount Usability Testing" en J. Preece "Human computer Interaction".

  5. Opdrachtgever / begeleider

  Opdrachtgever: J. Schmitz en R. Min, TO-lab, TO-lab; tel: 053 - 4893552 (of secretariaat: 4893553); eventueel in samenwerking met de firma "Broekhuis", Hengelo of Enschede (mw. Scheuter).

  Docent: Rik Min, TO, vakgroep Instrumentatietechnologie; kamer TO-H212; tel.: 053 - 893585 (of secretariaat: 893611).