Communicatiekundige ontwerpopdracht 2

Opdrachtformulier

Casus: Promotiecampagne van de Multi Media Club

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

De multimedia producten cd-i en cd-i-apparaten hebben een belangrijke rol gespeelt in het populair maken van publiekssoftware. De thuismarkt voor producten als spelletjes, adventures, electronische boeken, encyclopedieën (edutainment) is uitgerekend door dit medium opengegooid. Momenteel is het zeer rustig rondom cd-i's. Echter, personen die een cd-i-apparaat hebben gekocht, krijgen maandelijks stapels post met allerhande aanbiedingen van de multi media club.

2. Korte omschrijving van het communicatieprobleem

Deze aanbiedingen en deze akties hebben tot op heden de producten niet dat succes kunnen bieden welke er van verwacht werd. Onderzoek moet uitwijzen of deze aktie wel het juiste antwoord is of het juiste karakter heeft.

De opdrachtgevers willen onderzocht zien hoe deze campagne en het campagnemateriaal bij de doelgroep overkomt.

3. Beschikbare informatiebronnen

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

5. Opdrachtgever(s) / informant(en) / begeleider(s) / docent:

Rik Min en John Schmitz, studierichting Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) i.s.m. faculteit der toegepaste onderwijskunde; R. Min: kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585 (b.g.g. secretariaat vakgroep: 4893611). J. Schmitz: TO-lab medewerker, media specialist; tel: 053 - 4893552 (b.g.g. secretariaat TO-lab: 4893553)

Docent: Dr. ir. R. Min