Communicatiekundige ontwerp-opdracht 2

Casus: Evaluatie van het QuestLink-systeem bij Golden Tulip Hoofddorp

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

…...

2. Korte omschrijving van de opdracht

De opdrachtgevers willen een gefundeerd en gedegen (wetenschappelijk) oordeel van een communicatiedeskundige hebben over de ……. De opdrachtgevers willen graag weten of …… aan hun doel beantwoorden. Er zal ook een advies moeten worden opgesteld.

De opdrachtgevers (de aanbieders) hebben gerichte vragen. Daarop zal de evaluatie zich moeten richten. Dat zal door middel van twee gesprekken……… worden vastgelegd.

3. Beschikbare informatiebronnen

- …...

- …….

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

5. Opdrachtgever / begeleider

Opdrachtgever: Rik Min en John Schmitz, vakgroep Instrumentatietechnologie (TO), resp. TO-laboratorium; kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585, resp. 4893552 (of secretariaat: 4893611 of 4893553 TO-lab)

Begeleider: Rik Min