Communicatiekundige ontwerp-opdracht 2

Casus: Internet-zuilen in Enschede en Hengelo van KPN Telecom

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

KPN Telecom te Hengelo heeft de afgelopen tijd een groot aantal internet-zuilen in Enschede en Hengelo geinstalleerd. Het hoofdkantoor te Hengelo is daarvoor verantwoordelijk.

2. Korte omschrijving van de opdracht

Studenten zulen moeten uitzoeken welke vorm van communicatie hiermee mogelijk is. Hoe een en ander in zijn werk gaat en hoe de organisatie ervan in elkaar steekt.

De opdrachtgevers willen een gefundeerd en gedegen (wetenschappelijk) oordeel over deze zuilen. Studenten dienen derhalve deze vorm van dienstverlening van PTT Telecom te analyseren en te kijken hoe dit systeem overkomt.

3. Beschikbare informatiebronnen

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

5. Opdrachtgever(s) / informant(en) / begeleider(s) / docent:

Rik Min en John Schmitz, studierichting Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) i.s.m. faculteit der toegepaste onderwijskunde; R. Min: kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585 (b.g.g. secretariaat vakgroep: 4893611). J. Schmitz: TO-lab medewerker, media specialist; tel: 053 - 4893552 (b.g.g. secretariaat TO-lab: 4893553)

Informant: dhr. R. Van Boxtel, medewerker KPN Telecom Hengelo. Tel.: 053 - 4336383 of 074 - 2412856.

Docent: Dr. ir. R. Min