Communicatiekundige ontwerpopdracht 2

Opdrachtformulier

Casus: Turning Point, Hoevelaken

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

Veel boekhandelaren hebben tegenwoordig een ruim assortiment multimedia producten. Momenteel zijn een groot aantal boekhandels en andere winkels aangesloten bij 'Turning point'. Waaronder een aantal in Twente.

Deze branche kan daardoor heel specifieke campagnes opzetten en aanbiedingen doen. Zo is er momenteel o.a. het gratis mee-neem-blad 'Turning Point Magazine'. In 1998 zijn er vooralsnog vier in een massa-oplage verschenen.

2. Korte omschrijving van het communicatieprobleem

Studenten dienen uit te zoeken hoe deze campagne overkomt? Hoe reageert het publiek op dit blad? Hoe werkt de formule? Slaat het blad en/of de formule aan?

3. Beschikbare informatiebronnen

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

5. Opdrachtgever(s) / informant(en) / begeleider(s) / docent:

Rik Min en John Schmitz, studierichting Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) i.s.m. faculteit der toegepaste onderwijskunde; R. Min: kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585 (b.g.g. secretariaat vakgroep: 4893611). J. Schmitz: TO-lab medewerker, media specialist; tel: 053 - 4893552 (b.g.g. secretariaat TO-lab: 4893553)

Informant: Reinoud Boersma, formulemanager, Intres BV,Postbus 150, 3870 CD Hoevelaken. Tel: 033 - 2532911. E-mail: Rboersma@intres.nl

Docent: Dr. ir. R. Min