Communicatiekundige ontwerpopdracht 2

Opdrachtformulier

Casus: De Volkskrant op internet

1. Organisatie / context van waaruit de opdracht is geformuleerd

Veel dagbladen hebben tegenwoordig internet waardoor er een specifieke vorm van communicatie tussen lezers en redactie is ontstaan.

De Volkskrant heeft reeds geruime tijd een interessante Web-site. E-mailen is ook heel belangrijk geworden. Het insturen en het publiceren van lezersbrieven is hierdoor veranderd.

2. Korte omschrijving van het communicatieprobleem

Studenten zullen moeten uitzoeken welke vorm van communicatie er in de loop der jaren bij de Volkskrant op internet ontstaan? Hoe is een en ander georganiseerd? Hoe bevalt deze communcatie bij de redactie en bij het publiek?

De opdrachtgevers willen een gefundeerd en gedegen (wetenschappelijk) oordeel

over deze vorm van communiceren en hoe dit bij het publiek overkomt. Studenten dienen derhalve deze vorm van communiceren te evalueren en een degelijke analyse te maken.

3. Beschikbare informatiebronnen

4. Relevante literatuur die bij de uitvoering kan worden gebruikt.

5. Opdrachtgever(s) / informant(en) / begeleider(s) / docent:

Rik Min en John Schmitz, studierichting Toegepaste Communicatiewetenschappen (TCW) i.s.m. faculteit der toegepaste onderwijskunde; R. Min: kamer TO-H212; tel.: 053 - 4893585 (b.g.g. secretariaat vakgroep: 4893611). J. Schmitz: TO-lab medewerker, media specialist; tel: 053 - 4893552 (b.g.g. secretariaat TO-lab: 4893553)

Informant: dhr. Th. Stielstra, (hoofd-)redacteur De Volkskrant op internet. Stielstra@journalist.com.

Docent: Dr. ir. R. Min