Het Vak: Systeembenadering in de onderwijskunde

Door: H. Vos en R. Min.

INHOUD:

De Doelstellingen van dit vak

- Het verschil kennen tussen een model en een systeem.
- Enkele gedragseigenschappen kennen van systemen, zoals homeostase, multistabiliteit en equifinaliteit.
- Enkele soorten gedrag van 2e orde systemen kunnen herkennen.
- Weten welke drie fundamentele soorten van stabiliteit bij systemen voorkomen - Weten wat gedragsonderzoek aan systemen is.
- Weten wat een input-output analyse in dit verband vermag.
- Weten wat een bestuuringsmechanisme is
- Weten wat cause-controlled en error-controlled is.
- Weten wat terugkoppeling is.
- Verschil tussen mee- en tegenkoppeling kennen.
- Weten wat - in dit verband - effecten kunnen zijn bij verstoringen.
- Deze twee verschillende soorten terugkoppeling - in een duidelijk schema - kunnen tekenen.
- Gedrag van een teruggekoppeld model globaal kunnen aangeven.
- Respons van een eenvoudig teruggekoppeld model kunnen tekenen in de tijd.
- Voorbeelden - in dit verband - kunnen noemen
- Voordelen en nadelen van voorwaartse en terugwaartse koppeling kunnen noemen.
- Weten wat oscillatie is
- Iets dergelijks kunnen tekenen.
- Weten wanneer men spreekt van stabiele oscillatie.
- Blokschema van een algemene regelkring kunnen tekenen.
- Weten wat semiotiek is.
- Weten wat syntaxis, semantiek en pragmatiek - in dit verband - is.
- Weten wat redundantie is.
- Weten wat relevante en irrelevante informatie vermag.
- Het verschil kennen tussen signaal, bericht en informatie.
- Een eenvoudig model van leren (naar Min) kunnen opstellen.
- Multistabiliteit in relatie tot fasevlak kunnen beschrijven.
- Indeling der modellen volgens Rosenblueth en Wiener kennen.
- Indeling der modellen volgens Mihram kennen.
- Indeling der modellen volgens Rosenblueth en Wiener kennen.
- Indeling der modellen volgens Bertels en Nauta kennen.
- Indeling der modellen volgens Min kennen.
- Weten wat verschil is tussen cybernetica (uit de sociale wetenschappen) en regeltechniek (uit de technische wetenschappen).
- Voorbeelden kunnen noemen van soorten modellen uit de mediache wetenschappen.
- Voorbeelden kunnen noemen van soorten modellen uit de gedrags wetenschappen.
- Voorbeelden kunnen noemen van soorten modellen uit de economische wetenschappen.
- Verschil zien tussen planeconomie en markteconomie.
- Verschil kunnen duiden aangaande positieve feedback en negatieve feedback.
- Voorbeelden kunnen noemen van soorten modellen uit de bedrijfs wetenschappen.
- Weten wat de essentie is van productiviteitsbeheersing in een baas-arbeider-model.
- Weten wat de essentie is van productiviteitsbeheersing in een alleen arbeider-model.
- Iets weten over kosten beheersingsmodellen.


Enschede, December 1998.