Rik Min

e-boeken

= = = multimediale eBooks = = =
(d.w.z. sommige hoofdstukken bevatten 'content', op elk van de 6 dimensies, t.w. tekst, beeld, geluid, animatie, video en 'intelligentie')

op gebied van simulatie, animatie, wiskundige modellen, vormgeving van leeromgevingen op beeldschermen in het algemeen, ontdekkend leren en 'hogere orde e-Learning'

Mijn eerste e-boek 'Simulation and Parallelism' (Engelstalig) is inmiddels de 3e versie van het in 1996 ook in boekvorm verschenen werk over simulatie als methode van leren en parallelle instructiesystemen. Het e-book is geschreven in het Engels. Dit boek gaat over de achtergronden van ontdekomgevingen, microwerelden en de daarvoor noodzakelijke instructies, taken en simulaties. Het bevat vele voorbeelden van model-driven simulaties. Veel voorbeelden zijn in dit e-book ook online te bekijken.

Mijn tweede e-boek 'Multimedia en Technologie' gaat over ontwerpen, ontwikkelen, methoden en technieken van 'gewone' educatieve software. Het is in het Nederlands geschreven. In een poging wat eenheid in het wereldje van educatieve software engineering te creŽren passeren veel begrippen de revue, en geeft het veel voorbeelden.

Mijn derde e-boek 'Higher order e-learning' (Engelstalig) is een verzameling elders gepubliceerde artikelen over mijn werk. Het gaat over leren met microwerelden en de bijbehorende webtechnologie. In het Engels.

Mijn vierde, Nederlandstalige e-boek 'Educatieve Websites', is een eerste aanzet om alle actuele typen van websites vast te leggen en de afzonderlijke onderdelen stuk voor stuk voor het voetlicht te brengen, ieder onderdeel met zijn specifieke benadering toe te lichten. In het Nederlands.

Mijn vijfde, Nederlandstalige e-boek gaat over wat ik 'methoden' noemt. Aan de orde komen auteurssystemen, auteurs-tools, talen, Html, JavaScript en Java als methoden voor het ontwikkelen van dynamische onderdelen van educatieve websites. In het Nederlands.

Mijn zesde e-boek gaat over wat ik 'technieken' noemt en gaat specifiek over scripting-techniques (Engelstalig) en het gebruik leren maken van losse eendimensionale elementen & standaard building blocks uit libraries.

Politieke eBoeken

Ik heb ook een eBook over de Koude Oorlog en zijn ontstaansgeschiedenis geschreven. Het is in 2017 uitgegeven. Zie elders. Dat staat als eBook ook op mijn eigen provider.

En een eBook over politieke economie en de voordelen van socialisme, en met name of China nog een socialistisch land is. Het is in 2018 uitgegeven. Zie elders. Dat staat als eBook ook op mijn eigen provider.

Ook heb ik meegewerkt aan:
  • een eBook over Postkapitalisme: Een duurzaam economisch alternatief (Door Snoek & Versteijnen)
  • een eBook over Postkapitalisme: Als het tij verloopt (Door Snoek & Versteijnen)
  • een eBook over De markteconomie voorbij (Door Snoek, Versteijnen en Snip) (met voorwoord van Rik Min)
  • een eBook over Dialectisch Materialisme (Eindredacteur Rik Min)

Op aanvraag kunt u de URL's krijgen.

eBook op je mobiel

Al mijn e-boeken zijn sinds 2003 al op 'i-mode'-mobieltjes, en sinds enkele jaren ook op gewone mobieltjes te lezen. Aanvankelijk slechts een-dimensionaal; nu twee-dimensionaal. Aanvakelijke alleen de teksten; nu ook de figuren. Op aanvraag kunt u de URL's krijgen.

Enschede, 2006 - 2010; updated 2015, 2019 en 2020.


=== meta home-page ===