Het Vak: Multimedia programmeren


De resultaten van het practicum: de werkstukken en ons commentaar

In dit studiejaar, 1999/2000, hebben circa 56 studenten, in minstens 28 groepjes van meestal twee personen deelgenomen aan dit practicum. De werkstukken van de voltijders en de meeste deeltijders zijn inmiddels opgeleverd en meer dan 50 studenten hebben hun opdracht met een voldoende afgerond. De opdracht bestond uit 10 technieken minstens een keer toe te passen. De laatste techniek, de interactieve model-driven animatie, is de gezichtsbepalende factor in het geheel: tussen twee applets vindt een 'intelligent samenspel' met 'events' plaats.

Algemene indruk

Er is veel naar elkaars werk gekeken. Dat mag bij dit soort practica, omdat je dan snel en handig een goed overzicht en inzicht krijgt van wat er allemaal kan. Men heeft echt veel van elkaar geleerd. We verwachten per groep wel altijd iets extra's; iets unieks; in de zin van een leuk, verrassend scriptje. Veel groepen hebben inderdaad ook iets extra's voor elkaar gekregen. Dit jaar zijn er ruim zes groepen die een 'echte interactieve animatie' gemaakt hebben. Dat was meer dan we gevraagd hadden (en ook een stukje moeilijker). We stellen het bijzonder op prijs. De colleges over modellen waren dit jaar door ons minimaal gehouden.

Omdat we niet exact weten wie het dit jaar precies de interactiviteit met integratiestapgrootte 'dt' heeft 'uitgevonden' (groep 19 samen met Jan de Goeijen), kunnen we er met het cijfergeven de individuele groepsprestatie niet helemaal goed op waarde schatten. Eén groep had interactiviteit met een andere parameter dan met de 'dt' gedaan. Die groep heeft dus precies dat extra's gedaan waar we als docenten-team zo dol op zijn.

Het begrip 'formulier' is dit jaar strikter dan gewenst toegepast. We bedoelden in de opdracht met 'formulier' voornamelijk dat jullie veld-inhouden kunnen en konden manipuleren; niet zozeer dat jullie mensen een formulier (letterlijk) kunnen laten invullen met gironummer en al.

Groep 15 ('Weert') lijkt me dit jaar methodisch, technisch en 'zelfs' toch ook onderwijskundig het beste product te hebben opgeleverd. Er is veel met javascript geexperimenteerd. Prima dus. Overal zit een diepere bedoeling (c.q. filosofie) achter; bijvoorbeeld het spel-element bij de animatie; gekoppeld aan een grafische output e.d. en veel interactiviteit. Super.

Dit jaar deden voor het eerst een grote groep deeltijders mee. Zij hebben het voortreffelijk gedaan. Velen zeer zelfstandig. Sommige hebben leuke hoogstandjes volbracht. Een enkeling heeft zich uitgeleefd in programmeren. Dat leverde (helaas voor de betrokkenen) niet altijd een hoger cijfer op. Maar we vonden het wel leuk die spelletjes en dat DHTML-gebeuren (groep 33 'zweverig gevecht'). Niet altijd is de diepere bedoeling van onze tien opdrachten doorgrond. Dat is natuurlijk ook wel een beetje logisch (op afstand) (of niet?). Opvallend is dat men onze modellen en formules vaak niet heeft gebruikt, maar eigen ideeen. Dat was niet de bedoeling, maar we hebben dat door de vingers gezien. Leuk was dat men animatie en simulatie een aantal keren koppelde. Waarschijnlijk bij de voltijders gezien en gedaan. Dat mag natuurlijk. Inspiratie is altijd goed.

De cijfers van de toetsen zijn inmiddels allemaal bekend. Vanwege de paasdrukte is het toetskaartje met het behaalde aantal punten naar jullie huisadres gestuurd (dd. 17 april 2000) en niet in jullie postvakjes gelegd. De eindcijfers kunnen jullie nu zelf uitrekenen. De tentamenbriefjes (nog circa 16 stuks) komen na de paasdagen en worden weer gewoon - zoals altijd - in de postvakjes neergelegd.

Per soort

Per groep

Enschede, 20 april 2000.