Nieuwjaarsbijeenkomst afdeling Twente

Marx in de 21ste eeuw

Door Marco Hanekamp

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de NCPN afdeling Twente heette politiek secretaris Corry Westgeest, in haar openingstoespraak de aanwezigen welkom en wenstte iedereen een gelukkige en strijdbaar jaar toe. Toen mocht haar mede-afdelingsbestuurder, Rik Min, de microfoon overnemen voor een lezing over Marx en zijn rol in de 21ste eeuw.

Rik Min begon zijn verhaal met het opmerkelijke nieuwsfeit van eind vorig jaar dat Karl Marx door de kijkers van de BBC is verkozen tot de denker van het millennium, hetgeen in dit anti-communistische tijdperk natuurlijk erg bijzonder is te noemen. Min stelde dat de media in dit tijdperk nog steeds stelselmatig denkbeelden van de communisten verdoezeld. Ex bondskanselier Kohl heeft natuurlijk hoogstwaarschijnlijk al het zwarte-partijgeld structureel nodig gehad in zijn campagnes en dus gebruikt om communisten en andere linkse mensen systematisch van de macht af te houden. TV-spotjes en zendtijd is duur; ook in Duitsland. In de laatste vijftig jaar is alles met betrekking tot het communisme zwart gemaakt en alles met betrekking tot het kapitalisme wit gemaakt, openlijk door "Het Beste", "Readers Digest" en de voice of Amerika; en heimelijk door gestook van de BVD en de CIA, aldus Min. Hij voegde daar aan toe dat het boek "1984" van George Orwell en de daar beschreven manier van denken, "dubbeldunk", niet over het communisme (wat bijvoorbeeld de VPRO altijd beweert), maar gewoon over het dagelijks leven van het kapitalisme gaat. "De communisten zijn, na de homo's, de vrouwen en negers de laatst gediscrimineerde groep van Nederland", stelde Rik Min. Hij vond het onverteerbaar te weten dat er op scholen en universiteiten wel over wogen verkeerd over Marx en het communisme wordt lesgegeven, en niet wordt ingegaan op de goede economische analyses van Marx en andere communisten. Jong volwassenen krijgen daardoor in Nederland een volkomen naieve kijk op economische wetmatigheden.

Min stelde dat het wetenschappelijke denken van Marx door niemand de komende tijd genegeerd kan worden. Marx heeft op drie wetenschapsgebieden grote ontdekkingen gedaan. Op het gebied van de filosofie, politiek en economie. Marx heeft bijvoorbeeld overtuigend aan kunnen tonen dat de metafysica achterhaald was, en dat religie of het geloven in een god geen goed maatschappijbeeld oplevert. Min stelde dat groeperingen als GroenLinks met hun 'idealistische' politieke ideologie derhalve geen meter vooruit komen. Met behulp van de dialectiek kon Marx aantonen dat veranderingen in de menselijke maatschappij logisch, natuurlijk en noodzakelijk zijn; dus ook revoluties. Alles opgeteld hebben zich de afgelopen twintig jaar 15 revoluties voorgedaan; overigens bijna allemaal contra-revoluties. Veel Nederlanders geloofden nooit in revoluties; nou communisten wel. Marx gaf al aan dat er in de maatschappij overal tegenstellingen zijn, bijvoorbeeld tussen man en vrouw, zwart en blank, lonen en uitkeringen, maar dat er EEN echt onoverbrugbaar is: die tussen proletariaat en de bourgeoisie. "Politiek economische problemen zijn binnen het kapitalisme niet op te lossen; vanwege de enorme hebzucht van de bezittende klasse en de daardoor ontstane daling van de koopkracht bij de loonafhankelijken", aldus Min. Dit is perfect aangetoond door Marx. De onmetelijke kracht van het westerse imperialisme is door Marx eigenlijk niet voorzien. Marx had nooit kunnen denken dat grote socialistische landen ooit voor het kapitalisme weer op de knieŽn zouden gaan.

Rik Min vervolgde met de opmerking dat het kapitalisme zo te zien eigenlijk een mooi apparaat is, want er is een gigantische productie mee mogelijk. De winkels liggen vol. Vele arbeiders rijden auto. Dit komt natuurlijk alleen al door de directe uitbuiting van de daar tewerkgestelde mensen. "Ook smeert men de mensen de gekste en onnuttige goederen aan, bijvoorbeeld veel te hoge hypotheken", aldus Min.

Marx toonde echter de instabiliteit van het kapitalisme al aan. Volgens hem wordt het denken van de mensen in laatste instantie bepaald door hun maatschappelijke situatie. De arbeidersklasse zal nooit profiteren van het grootkapitaal; het is voor 95% in handen is van de kapitalisten. De kapitalisten verdienen continu, dag en nacht grof geld aan de arbeidersklasse. Via leugens en bedrog worden de west- zowel als de oost-europese volkeren op het verkeerde been gezet. Ook de derde wereld en de Oosteuropese landen kunnen zich niet gemakkelijk aan zijn zuigende werking ontworstelen.

"We moeten knokken om de zaak om te draaien: socialisme", aldus Min. "Daar staat de NCPN voor". "Bij het socialisme wordt de meerwaarde en de winsten teruggeploegd in de maatschappij". Marx toonde aan dat de waarde van de mens z'n prijs is. Dat wil zeggen: zoveel als een kapitalist er voor wil geven. Kapitalisten verhandelen dag en nacht, wereldwijd, goederen bij miljardentransacties; zij incasseren de winsten, terwijl de werkers bij dit soort mondiale goederen- en kapitaal-bewegingen, er niets van krijgen. In het socialisme is dat compleet anders. Wij moeten de mensen van onze analyses en denkbeelden overtuigen. Veel mensen denken dat slechts door het simpelweg afschaffen van het militarisme, de politie of de staat of het racisme en het fascisme je een betere en stabile maatschappij krijgt. Niets is minder waar. Marx toonde dat aan dat het kapitalistische productiewijze de veroorzaker is van alle stagnatie, oorlogen en oorlogsdreigingen. Het kapitalisme veroorzaakt de koopkrachtcrises en de gevolgen worden steeds afgewenteld op de arbeidersklasse: mondiale werkloosheid en miljoenen trekarbeiders (wat feitelijk 'brain drain' is en bijna altijd een ramp voor de thuislanden). De bezittende klasse pot de verworvenheden voortdurend op ('kapitaalaccumilatie' genoemd). Rik Min betoogde dat dit ooit een keer goed fout moet gaan en dat er dan socialisme voor in de plaats "gaat komen".

Hij ging in zijn betoog verder in op de terugbetalings-eisen van de joden. Hij stelde dat ook communisten recht hebben om geld van de nazi's terug te eisen, net als de erfgenamen van joodse slachtoffers hebben gedaan. Min liet in dit verband trouwens weten dat Marx een groot voorstander is van assimilatie van volkeren en groepen. Mensen zijn politiek gelijkwaardig aan elkaar. Volkeren zullen vroeg of laat door gemengde huwelijken volledig door elkaar heen gaan lopen (d.w.z. in elkaar opgaan c.q. assimileren). Hij was zelf - zoals Hitler dat later noemde - voor 'een achtste' deel 'joods', maar wilde niet als jood betiteld worden. Daarom had hij zich als Jood laten uitschrijven. "Het huidige nationalisme zou Marx dan ook een gruwel zijn geweest", aldus Min.

Tot slot van zijn toespraak doet Rik Min een aantal voorspellingen. Na zijn verhaal ontstond er een levendige discussie. Een van de aanwezigen stelde dat standpunten innemen slecht is en "altijd tot oorlogen zal leiden" en dat de NCPN dat dus niet moet doen. Verder stelde deze discusiant dat we ons als partij moeten beperken tot de filosofen van de twintigste eeuw. Rik Min ging hier graag op in en stelde dat we wel degelijk standpunten moeten innemen, anders zal de bevolking je immers nooit haar vertrouwen willen geven.

De regionale media heeft goede belangstelling getoond voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Ze hebben de bijeenkomst goed aangekondigd en Corry Westgeest is voor de bijeenkomst geinterviewd door Radio Enschede. Donderdag, 3 febr. jl. is er een pagina groot artikel over de bijeenkomst in het universiteitsblad 'UT-Nieuws' verschenen. Openbare bijeenkomsten trekken nogals eens de aandacht van dat blad omdat de spreker op de Universiteit Twente docent is (in de 'leermiddelentechnolgie' en 'ICT'). Maandag, 7 febr. a.s. wordt hij ook nog door Radio Enschede in een praatprogramma geinterviewd over de betekenis van Marx in de 21ste eeuw. Voorwaar aan belangstelling voor de visie van communisten geen gebrek.

De verloting bracht deze keer f 242,50 op. Daarnaast is er nog heel wat materiaal van de partij verkocht.

Enschede, 3 febr. 2000