Strijdbaar 1 Meifeest afdeling Twente

Door Marco Hanekamp

Evenals voorgaande jaren, heeft de NCPN afdeling Twente, dit jaar een goede en bovenal strijdbare dag van de arbeid gevierd. De zaal van Buurtcentrum De Roef in Enschede, was dan ook als vanouds goed gevuld. Ook onze Duitse kameraden van de DKP waren dit jaar wederom aanwezig.

Openingswoord

Corry Westgeest, afdelingsbestuurster, politiek secretaris en lid van het landelijke partijbestuur, bedankte een ieder, al dan niet hier aanwezig, die zich ook dit jaar weer heeft ingezet om dit 1 meifeest mogelijk te maken. Ze zei er trots op te zijn dat het weer gelukt was, een dergelijk feest te organiseren. Westgeest gaf aan dat het 1 meifeest deel uit maakt van een wereldwijde beweging. 'Miljoenen mensen vieren vandaag 1 mei', aldus de enthousiaste spreekster. Ze benadrukte dat de manier waarop 1 mei wordt gevierd, per land erg verschillend is. 'Dit heeft te maken met de inzet en de organisatiegraad van de werkende bevolking', zo liet Westgeest weten. In landen met een socialistisch stelsel is 1 mei natuurlijk een belangrijke nationale feestdag, maar binnen een kapitalistische economie is er vaak sprake van repressie, represailles en minachting voor de werkenden bevolking. Westgeest voegde daaraan toe dat Nederland het enige land in Europa is, waar 1 mei nog geen vrije dag is.


Corry Westgeest, 1 Mei 2004, De Roef; foto Marco Hanekamp

1 mei vrij, keer het tij, 600 euro erbij!

Het thema van het 1 meifeest was '1 mei vrij, keer het tij, 600 euro erbij'. Voor wat betreft het financiÎle gedeelte van dit thema: dit moet, in het schatrijke Nederland zeker haalbaar zijn. Echter, de laatste jaren hebben we hier weinig van gemerkt. 'Na magere jaren onder de Paarse regering, heeft de rechtse regering Balkenende I en II nog eens flink bezuinigd', aldus Corry Westgeest. Westgeest ging in op het feit dat we de laatste jaren met prijsstijgingen te maken hebben gehad en dat dit mede veroorzaakt is door de invoering van de euro. In 2003 heeft er een onderzoek plaatsgehad, waaruit blijkt dat in Nederland al 40 jaar een kleiner deel van het nationaal inkomen naar de werkenden gaat, als in de VS, Japan en gemiddeld in de Europese Unie. Westgeest benadrukte dat de NCPN dit onacceptabel vindt. De NCPN heeft, evenals haar voorgangsters VCN en CPN, altijd gepleit voor onmiddellijke verhoging van de koopkracht. Westgeest liet weten dat het vreemd is, dat zelfs rechtse economen als Lans Bovenberg (CDA) dit kunnen beamen. De regering Balkenende zet echter alles op alles om haar bezuinigdrift door te kunnen voeren, onder druk van de VVD. Zo hebben zij onder anderen het rampscenario bedacht dat de vakbonden moeten worden overgehaald om ermee in te stemmen dat de lonen 2 jaar lang worden bevroren. Westgeest sprak de hoop uit dat de vakbonden de strijd aan zullen gaan, ook daar waar het de (pre)pensioenen betreft.

Bezuinigswoede

Nederland bevindt zich op dit moment in een flinke crisis, veroozaakt door Balkenende en de zijnen. Door de bezuinigingen op collectieve voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, thuiszorg en sociale zekerheid, brengt dit kabinet bewust heel veel mensen in de problemen. Elke maand komen er nog eens 1400 werklozen bij.Volgens de NCPN is het daarom de hoogste tijd dat het tij gekeerd wordt. Westgeest vindt het de hoogste tijd dat de werkenden en uitkeringsgerechtigden de vakbonden onder druk moeten zetten om hun belangen (meer) behartigd te zien.

Medialeugens en crisis

Het gegeven dat we in Nederland nog steeds geen vrije dag hebben op 1 mei, is volgens Westgeest te wijten aan het feit dat ooit 30 april is uitgeroepen tot koninginnedag, ookal is de koningin dan zelf niet eens jarig. Ook kan de elite het niet laten om het 1 meifeest als ouderwets en achterhaald te bestempelen. De media wil slechts de indruk wekken dat ook wij af en toe ons woordje mogen doen, door een enkele keer iets over ons te schrijven. De Volkskrant heeft dit onlangs weer eens bevestigd, meldt Westgeest. In deze krant stond te lezen '1 mei feest Nieuwe CPN, de afdeling Twente organiseert vanavond een ouderwets feestÖ'. Een leuke bijkomstigheid was de foto van Lenin die bij het artikel stond.

Aandacht in de media

Naast het artikel in de Volkskrant, heeft de NCPN toch nog aardig weten te scoren in de media. Zo is Corry Westgeest op zowel Radio Oost als op Enschede FM geÔnterviewd en is ons 1 meifeest aangekondigd in De Twentsche Courant Tubantia en in de regionale Huis aan Huisbladen.

Imperialisme

Nederland wil graag het braafste jongetje van de klas zijn en daarom lopen we Bush en de zijnen als jonge honden achterna. 'Sinds het wegvallen van de druk van het socialistische statenblok, is het georganiseerde kapitalisme ofwel imperialisme tot een niets ontziende aanval op de werkende klasse overgegaan', aldus Westgeest. Daarbij komen nog de gigantische medialeugens, waarmee de hele wereld dagelijks wordt misleid. De VS, met marionet Bush, denken hiermee de wereld te kunnen regeren. Dagelijks krijgen we leugens voorgeschoteld over bijvoorbeeld het zionisme van Israel, de strijd van de Palestijnen, Irak, en ga zo nog maar even door. Men probeert met deze en nog vele andere leugens, de mensen tegen elkaar uit te spelen en vooral de linksdenkenden een hak te zetten. Volgens Corry Westgeest is het niet voor niets dat communisten een eigen krant hebben. In de burgerlijke pers kunnen we immers onze mening over JoegoslaviÎ, over de ServiÎrs, de Hutuís en de Tutsiís, enzovoort, niet kwijt. 'Wij moeten dit omdraaien en Bush en zijn kliek verslaan', aldus Westgeest. 'Waar mogelijk, steunen wij overal ter wereld politieke initiatieven tegen het misdadige imperialisme', voegt ze er aan toe.

Internationale solidariteit

Corry Westgeest ging in haar speech nog in op het feit dat 1 mei direct verbonden is met solidariteit van alle progressieve mensen, partijen en bewegingen, in de hele wereld. Ze noemde de slechte situatie, waarin de Irakese bevolking zich op dit moment bevindt. Het schijnt zelfs zo te zijn dat er in Irak geen dagelijks water is. Dit, terwijl de oorlog maandelijks 4,7 miljard dollar kost! Corry Westgeest gaf verder nog aan dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Slechts 587 individuen en families bezitten 1,9 biljoen dollar, terwijl 1 miljard mensen moeten rondkomen van slechts 1 dollar per dag. 'Het linkse verzet tegen Bush, Blair, Balkenende, Sharon en consorten neemt gelukkig met de dag toe', meent Westgeest. Inmiddels begint links weer wat meer samen te werken. Dit uit zich in de oprichting van de initiatiefgroep 'Keer het tij'. Inmiddels zijn er 2 succesvolle landelijke acties geweest. Op 25 september staat de volgende actie op stapel. Westgeest besluit haar speech met de opmerking dat het beste bewijs dat het socialisme de enige oplossing is, het feit dat er op Cuba geen werkloosheid is. Dat komt doordat alle profits en winsten per definitie naar de werkende klasse gaan. De NCPN roept dan ook alle linkse krachten op te blijven strijden voor een socialistsiche maatschappij.

Pastors for Peace

Tweede spreker van de avond was Joop Zwart, secretaris Nederlands steunpunt Free The Cuban Five. Hij vertelde over zijn ervaringen rondom 'Pastors for Peace'. Zwart maakte duidelijk dat het hier niet gaat om een of andere religieuse groep (hoewel de naam misschien anders doet vermoeden), maar om een beweging die solidair is met onder andere Cuba. In het verleden is Zwart met een door Pastors For Peace georganiseerde karavaan meegereisd. Deze karavaan had tot doel goederen naar Cuba te brengen. Joop Zwarts is ook betrokken bij de actie 'Free the Five'. Deze actie is gericht op de vrijlating van 5 Cubanen die door de VS gevangen zijn genomen, notabene vanwege het feit dat zij 170 aanslagen op hun land wisten te verijdelen! De VS zien dit als een misdaad, dat terwijl de VS zelf zich zo actief opstellen tegen het terrorisme. De vijf van Miami, zoals deze gevangenen worden genoemd, worden op schandalige, mensonterende manier behandeld door de VS. Dit najaar nog, zal er een actie worden gehouden, aldus Joop Zwart.

Muziekale omlijsting

De muziekale omlijsting van het 1 meifeest werd dit jaar verzorgd door politiek zangers Raol en Yvonne Buru. Zij brachten heerlijke Zuidamerikaanse muziek ten gehore. Op het moment dat Raol wilde zingen over zijn ervaringen in Chili, kwamen er veel emoties los, waarop de zanger in tranen uitbarstte. De zanger vertelde dat veel mensen denken dat Salvador Allende vermoord is. Echter, in 1973 pleegde deze zelfmoord.

Verloting

De verloting die elk jaar tijdens de 1 meifeest wordt georganiseerd, leverde deze keer een bedrag van176,83 euro op. De prijzen voor deze verloting worden elk jaar weer belangenloos door de leden en sympathisanten bijeengebracht. Om de strijdbaarheid nog meer kracht bij te zetten, werd aan het eind van het feest, de internationale uit volle borst door de aanwezigen meegezongen.

Enschede, 30 Mei 2004.