Standpunt van de afdeling Twente over Midden Oosten

Het standpunt van de afdeling NCPN Twente komt overeen met het standpunt dat de PFLP heeft en zoals dat is gepubliceerd in een artikel over de moord op Abu Ali Mustafa, in Manifest, dd. 20 sept 2001, en zoals dat eerder in Solidair, dd. 5 sept. 2001, is gepubliceerd.

De PFLP is het volksfront voor de bevrijding van Palestina ook wel Popular Front for the Liberation of Palestine geheten. De PFLP is een politiek zwaargewicht op de Westbank ('Cisjordanie') en in de Gazastrook. In Bethlehem staat een ruime meerderheid van de bevolking achter het PFLP. De organisatie is heel goed geworteld in de bevolking, o.a. in gezondheidskomitees, ziekenhuizen, culturele komitees, en vrouwengroepen. Als tweede organisatie binnen de koepelorganisatie, de PLO, (na de sociaal democratische Fatah beweging van Arafat), is de marxistische communistische PFLP het boegbeeld van het verzet tegen de akkoorden van Oslo. Arafat zoekt sinds enige tijd toenadering tot deze oppositie, wat een teken is van de radicalisering van het geheel van het Palestijnse verzet. Sinds enige tijd werkt het PFLP aan de oprichting van een eenheidsfront met de andere progressieve krachten. Het zou zich helemaal richten op de ontwikkeling van de langdurige volksoorlog. De PFLP heeft al dertig jaar een goed uitgewerkt programma en een heel duidelijk standpunt.

Het standpunt van hen (en van ons) komt neer op de bevrijding van Palestina in twee stappen. De eerste is de vorming van een Palestijnse autonome staat met de grenzen van 1967, met Jeruzalem als hoofdstad en de terugkeer van de vluchtelingen als een conditio sine qua non. De tweede fase behelst de vorming van een multiculturele, niet godsdienstige staat op het grondgebied van het historische mandaatgebied Palestina, een staat die democratisch en sociaal is.

Dat programma staat lijnrecht tegenover het zionisme dat het tot op de grond wil afbreken. Het PFLP vecht niet tegen de Joden, maar tegen het zionisme en tegen de staat Israel.

Wij vinden :

  • dat zionisme een vorm van Apartheid is en derhalve racisme (VN resolutie 1975);
  • dat Israel niet alleen voor Joden is maar voor al haar ingezetenen, dus ook voor arabieren;
  • in de huidige staat Irael dat bijna in alle wetten arabieren, Moslims, en zelfs Christenen worden gediscrimineerd; alle niet-Joden worden in bijna alles gediscrimineerd: zoals in de wet aangaande de terugkeer; de wet aangaande het land; de wet aangaande bezit; de kinderbijslagswet, de gevangenenwet, e.d.;
  • dat vluchtelingen terug moeten kunnen keren naar hun vaderland;
  • dat het oude PLO standpunt uit de periode van voor de Oslo-accoorden, het enige juiste en goede standpunt is en dat dit standpunt op de lange duur tot de beste en meest stabiele oplossing leidt, namelijk dat Palestina (dwz. Israel, de Westbank en de Gazastrook) is voor alle Moslims, Joden en Christenen die daar wonen, komen te wonen en/of hebben gewoond;
  • dat het logisch en verdedigbaar is, dat de palestijnen voor een langdurige volksoorlog kiezen en daarbij uitsluitend soldaten en kolonisten als doelwit kiezen.

    Enschede, 12 juli 2002