Het vak Computersimulatie als leermiddel
2000/2001

Resultaten per groepje

Werkstukken: de werkstukken van de deelnemers van het studiejaar 2000/2001 zijn:

Commentaar: