Het vak Computersimulatie als leermiddel
1999/2000

Resultaten per groepje

Werkstukken: de werkstukken van de deelnemers van het studiejaar 1999/2000 zijn:

Commentaar: Groep a heeft het beste nagedacht over het vinden van de meest adequate opdrachten en casussen. Zij heeft het model prima bestudeerd en heeft zich goed verplaatst in de huid van de gebruiker. Zij heeft blijkbaar aangaande de mogelijkheden van het wiskundige model zeer goed overlegd met een inhoudsdeskundige (Cijfer: 8.5). Groep b heeft zeer relevante casussen bedacht en uitgewerkt; echt behorende bij de simulator (zeer passend). Het model heeft men redelijk kunnen doorgronden. Het werken met casussen en intelligente feedback is zeer fraai (Cijfer: 8-). Groep c heeft de mooiste en fijnst ingestelde simulator. Zij hebben op eigen houtje a.h.w. drie tot vier extra vrijheidsgraden aan javaTHESIS versie 3.9x toegevoegd. Zeer perfectionistisch. De parallelle instructie theorie komt bij hen het beste tot volle glorie (Cijfer: 8+).