Afstudeerders en hun afstudeerverslagen

Niels Primus (2005).
A generic framework for evaluating: Adaptive Educational Hypermedia authoring systems; evaluating MOT, AHA! and WHURLE to recommend on the development of AEH authoring systems (scriptie) (Msc Study: EWI, BBT & GW)

Colin (2004) (still under construction).
An analysis of the TeleTOP system for e-Learning environments (scriptie) (Msc Study);

Hasibah Mohammad (2004) (still under construction).
An analysis research of the xxx system xxx on six different learning environments in with eBooks (Msc Study);

Adel Agina (2002).
An analysis research of the TeleTOP system performance on six different learning environments; (scriptie) (Msc Study);

Adel Agina (2003).
The advantages and disadvantages of the animation technology in education and training; (paper) (Msc study);

Tao Yu (2002)
Empirical study to Parallellism and the PI Theory; the effect of different ICT-designs on learning specific tasks; (scriptie) (Msc study) (chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 & 6);

Tran Ha (2002).
Empirical study to Methods and Techniques; Highly visualized and dynamical cartography web-bases materials for geography department, Cantho University, Vietnam (scriptie) (Msc Study); (chapter 1);

M. Tappel (2001).
Ontwerp en ontwikkeling van een Web-based training over het leren van de basisvaardigheden van een viertal tools van Macromedia, m.n. DreamWeaver, Fusion, etc. (afstudeerverslag) (product DW) (product F);

R. Koffijberg (19xx).
Mental models; acquisition of a mental model by means of computer simulation (research paper);

P. Koffijberg (19xx).
Evaluatie van de modelleeromgeving RAPID en van een simulatie van automaten voor baggerschippers (evaluatie verslag);

P. Koffijberg (19xx).
Verslag van een stage bij BSO/IMCC (RAPID?) (Stage verslag);

Soila Vries (19xx).
Open of gesloten systemen - open of gesloten tools (Afstudeerverslag);

Veugelers, A., (1992).
Ontwerp en ontwikkeling van pre-prototypische simulaties als onderdeel van een interactieve leeromgeving (Optische databank), Docteraalverslag (in coop. met J. Moonen, P. Verhagen en R. Min)

Veugelers, A., (1994).
De didactische functies van het opnemen van bewegend beeld in educatieve computersimulaties, Literatuurscriptie.

Sysling, M. en A. Bolkenstein (1994).
Muziek in de kunst. Multimedia product, University of Twente, Enschede (Begeleiding: Rik Min, John Schmitz en Joop Hoogeveen, scholengemeenschap Zuid, Enschede)

Koopal, W. (1993).
Het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van leeromgevingen voor simulatie; CD-ROM project Simulations. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in cooporation with J. Moonen and F.B.M. Min) (printcopy plus de CD-ROM in het prive-archief van Acone Rik Min)

Koopal, W. (1993).
Het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van leeromgevingen voor simulatie; CD-ROM project Simulations. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in coop. with J. Moonen and F.B.M. Min).

Wytse Koopal (19xx).
Instruction & Simulations: Instructional design for computer simulations (theoretical research paper) (scriptie) (chapters);

Koopal, W. (1993).
Visual Basic als ontwikkelomgeving voor educatieve simulaties. Literatuurscriptie. University of Twente, Enschede.

Doorn, van, F. (1993).
MacSimAuthor, een auteurssysteem voor computersimulaties; ontwerp en realisatie. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in coop. with W.J. Zwart, J. Moonen and F.B.M. Min)(printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Doorn, van, F. (1993).
Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van auteurssystemen in het onderwijs. Literatuurscriptie. University of Twente, Enschede.

Gritter, H. (1993).
Het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van ISAV (Instructional Support for ArcView): een COO-programma ter ondersteuning van het geografische informatiesysteem ArcView. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in coop. with the University of Southampton, J. Moonen and F.B.M. Min).

Herman Gritter (19xx).
On-line Information & Documentation (reseach to parallelism); (literatuur onderzoek) (theoretical research paper);

Klein Teeselink, I., (1992).
Het simulatieprogramma CARDIO (versie AMC-LAB). De transformatie van een model van het cardiovasculaire-systeem tot een volwaardig leermiddel in het fysiologie onderwijs. Doctoraalverslag met aparte bijlage (begeleiding F.B.M. Min, J. D. Donnison-Speijer & J. Moonen);

Klein Teeselink, I., M., (1992).
Computersimulatie op het gebied van de fysiologie in het hoger medisch onderwijs. Literatuurverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Flach, D.P., (1992).
Het ontwikkelen van een educatieve computersimulatie-programmatuur voor verplaagkunde-B opleiding: het programma CARDIO. Afstudeerverslag; (begeleiding F.B.M. Min, J.P.C.M. Glaser & J. Moonen.)

Flach, D.P., (1992).
Ontwerpaspecten van medische courseware. Literatuurverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Stolp, (1992).
Ontwerp en ontwikkeling van een Vogeldeterminatie-systeem. Docteraalverslag, in samenwerking met het Gemeentelijk Centrum voor Natuur en landschap, West- Terschelling.

Stolp, M. (1992).
Media als informatiedragers; invloed van media op de effectiviteit van communicatie en kennisoverdracht. Literatuurscriptie TO.

Vervoort, W.A. (199x)
SALSA: System for Adjustable Lower-leg-Swing Animation; an interactive computer-animation of the FES-stimulation of a Lower-leg. Docteraalverslag INF/TO, in coop with W. Vervoort (INF), P. Veltink (EL) en R. Min (TO).

Duin, S. van, (1991).
Van model tot leermiddel; een optische databank project; Enschede, Universiteit Twente, vakgroep Instrumentatietechnologie / ODB project; in samenwerking met Universteit Groningen, Groningen, 25 dec. 1991, 91 pagina's; Stageverslag / interne publicatie simulatie project, Enschede (Begeleiding F.B.M. Min)

Verstraete, A., (1991).
Computersimulaties van de kaasbereiding; een optische databank project; Enschede, Universiteit Twente, vakgroep Instrumentatietechnologie / ODB project; in samenwerking met Universteit Groningen, Groningen, aug. 1991, 91 pagina's; Stageverslag / interne publicatie simulatie project, incl. bijlage: 60 pagina's, Enschede (Begeleiding F.B.M. Min)

Staalduinen, I. (1991).
Koppelingssysteem voor simulatie en tutorial; Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (afgestudeerd 29-08-1991) (Begeleiding F.B.M. Min, P. Verhagen en J. Moonen)

Botter, B., (1990).
Objectgeorienteerd programmeren. Literatuurverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Botter, B., (1990).
Objectgeorienteerd programmeren en simuleren; een ontwerp (in Smaltalk) voor het computergestuurd ontwikkelen van simulaties. Afstudeerverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Gmelich Meijling, M.R. (1990).
Ontwerp en ontwikkeling van een integratie tussen het computer simulatie programma PEKEL / BRINE PURIFICATION met begeleidend materiaal in HyperCard. M Sc thesis, Internal paper, University of Twente, Enschede (in coop. with P.G. Van Schaick zillesen J. Moonen and F.B.M. Min).

Gmelich Meijling, M.R. (1990).
Literatuurstudie; University of Twente, Enschede (in coop. with P.G. Van Schaick zillesen J. Moonen and F.B.M. Min).

Oenen, E.J. van (1989).
MacCOAT: een computer ondersteund anamnese trainingsprogramma in LPA Prolog op de Macintosh II computer. M. Sc Thesis, internal publication, University of Twente, Enschede. (in coop. with C. Bleys, M. Quaak, J. Moonen and F.B.M. Min)

Oenen, E-J. van, (1989).
Simulatiepatienten in het medisch onderwijs; wat, hoe, waarom,wanneer en waar? Literatuurverslag Universiteit Twente. (Begeleiding F.B.M. Min en J. Moonen).

Hedde, R. ter, (1989).
De ontwikkeling van een interactief computersimulatieprogramma voor traiining bij de bestudering van de nederlandse sataliet ISO; INSAN: interactive satallite animation; M Sc thesis, internal publication, University of Twente, Enschede (in cooporation with Fokker Space, Amsterdam, E. Warries and F.B.M. Min)

Hedde, R. ter, (1989).
Atractieve eigenschappen van computerspelen. Literatuurverslag; (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen.)

Mous, P.J. (1989).
PERCH, a user-friendly length- and age-structured gillnet fisheries program; ten behoeve van/voor o.a. de Nederlandse visserij. Stageverslag / interne publicatie simulatie project; University of Twente, Department of Education, Division of Instrumentation Technology, Enschede & Agricultural Univeristy of Wageningen, department of Fish Culture and Fishery, Wageningen.Stage bij het SLO-TO project vakgroep ISM, TO, (Begeleiding: Van Schaick Zillisen, supervisie: F.B.M. Min). Stageverslag.

Zwart, W. J. (1988).
FLOWSIM: een computersimulatieprogramma voor het waterloopkundig laboratorium met GEM op Atari 1040 ST gebaseerd op het wiskundig model WAFLOW; M Sc thesis, internal publication, University of Twente, Enschede (in cooporation with the dutch waterloopkundig laboratorium, Delft / Marknesse, Holland, J. Moonen and F.B.M. Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Zwart, W.J., (1988).
Transfer bij computersimulatie. Literatuuronderzoeksverslag; (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen.)

Malhotra, R. (1988).
Simulation of a transistor network based on the MacTHESIS designsystem. Stageverslag / Internal publication simulatie project. University of Twente, Department of Education, Division of Instrumentation Technology, Enschede & University of Mangalore, Karnataka (Begeleiding: F.B.M. Min) Stageverslag.

Wetterling, J. (1987).
Het computersimulatieprogramma ZONNEBOILER; een leermiddel voor LBO/MBO gemaakt met MacTHESIS. M Sc thesis, internal publication, University of Twente, Department of Education, Division of Educational Instrumentation Technology, Enschede (in coop. with E. Warries F.B.M. Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min) (gebruikt als toetsmateriaal voor het vak OKT 1, module 3) (zie de abstract)

Wetterling, J. (1987).
Leermethoden met computersimulatie. Literatuurverslag, University of Twente, Department of Education, Division of Educational Instrumentation Technology, Enschede (supervisie E. Warries & Min).

Broeder, I., (1986).
Computer based training bij Shell Nederland BV.; de constructie van een algemeen model voor computerprogramma's waarmee probleemanalyse geoefend kan worden. Afstudeerverslag, TO/THT-Shell, Enschede / Den Haag (supervisie E. Warries & Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Broeder, I., (1986).
Probleemoplossen m.b.v. de computer. Literatuurverslag, TO/THT-Shell, Enschede / Den Haag (supervisie E. Warries & Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Wolters, M. (1986).
The computer simulation program PLC on Macintosh. M Sc thesis; internal publication, University of Twente; in cooporation with the SLO at Enschede and the University of Twente, Enschede (in coop. with E. Warries and F.B.M. Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Wolters, M. (1986).
Het practicum in de school; Literatuurverslag, TO/THT, Enschede (supervisie E. Warries & Min).

Anderssoortige verslagen (hier enkele belangrijke OKT verslagen)

Agelink, E. ; W. de Boer; N. Tebbe and O. Peters (1997)
The 'PI-theory'; the parallel instruction theory; a philosophy for multiwindowing environments. Paper. This article has been made as an assignment for the course 'Capita Selecta Instrumentation Technology' in association with R. Min (onderzoeksverslag);

Groenewoud, U.A., J. ter Burg (1996)
Effect van mate van parallellisme op taakuitvoering en gepercipieerd gebruiksgemak. Een onderzoeksverslag, gebaseerd op empirisch onderzoek. Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente. M.m.v.: W. Akkermans (methodoloog) en R. Min (begeleiding/supervisie) (Rapport);

Drent, M., M. Gielians and E. Spoelma (1995).
Electro-swing: Electrostimulatie van het onderbeen; een model-driven simulatie voor trainingsdoeleinden / Electrostimulation of the leg; a interactive model-driven simulation program for training purposes. OKT verslag / Rapport (writen in Dutch). University of Twente in cooperation with Het Roesingh, Enschede (Begeleiding/Supervisor Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Ek, M., F. Gooters, C. v.d. Leest and J. Olde Achterweg (1995)
Het opstellen van kwantitatieve 'leermodellen' bij simulaties / Kwantitative and kwalitative 'learning models' in learning environments) OKT verslag (writen in Dutch). Universiteit Twente (Begeleiding/Supervisor: Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Bergs, S., M. Ehren, M. v.d. Made and S. Mullie (1995)
SimCity 2000 binnen een onderwijssituatie / SimCity 2000 in a learning situation. OKT verslag (writen in Dutch). University of Twente (Begeleiding/Supervisor: Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Sysling, M. en A. Bolkenstein (1994).
Het opstellen van een advies voor 2D en 3D mogelijkheden bij handvaardigheidsonderwijs. OKT verslag / Rapport. University of Twente, Enschede (Begeleiding: Rik Min, John Schmitz en Joop Hoogeveen, Scholengemeenschap Zuid, Enschede)

Ball, G., (1993)
Redesign of simulation materials for CD-ROM. OKT verslag (writen in English). University of Twente, Enschede (Begeleiding/Supervisor: Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)


1e versie 1996. Updated 2004, 2007, 2012 en 2018. Gerestaureerd in 2020