Studiehandleiding 3: het voor- en na-traject

wat zijn onze ingangseisen?
welke tools gebruiken we?
wat voor vakken en tools heb je al eerder gehad?
wat heb je voor vaardigheden nodig voor vervolgvakken?

Hier vinden jullie informatie over de ingangseisen die we stellen.

Die eisen die wij stellen hangen samen met stof die jullie al gehad hebben in de voorgaande ISM vakken. Je moet je bij 'Productie van Onderwijssystemen' namelijk ook voorbereiden voor een aantal verplichte vervolgvakken en/of keuzevakken zoals bijvoorbeeld 'Simulatie als leermiddel' ('CSaL').
In het voor-traject leerden studenten van onze faculteit (in principe) (vaak losse) informatieve media-elementen te maken met behulp van editors, incl. de (meestal willekeurige) content. In dit vak - 'PvO' - leer je (in principe) methoden en technieken (incl. applets en javascripts) om detailistische onderdelen voor (complexere) leermiddelen te maken. In vervolgvakken leren onze studenten veel complexere leermiddelen te ontwerpen en te realiseren.

Het voor-traject

We stellen als ingangseis bij dit vak 'Productie van Onderwijssystemen' dat studenten de voorgaande ISM vakken goed en voldoende hebben doorlopen. De studenten dienen dus op een of andere manier te kunnen programmeren in HTML en een beetje in JavaScript.

Het vak Productie van Onderwijssystemen is meer een 'gewoon' practicumvak - met een aantal colleges en practica - en heeft niet de vorm van project-onderwijs, maar het practicum en het werkstuk maken is feitelijk een vorm van probleem georienteerd onderwijs. Studenten leren problemen op te lossen. De docenten zetten daarom - dat wat men geleerd heeft of had moeten leren om 'Productie van Onderwijssystemen' goed te kunnen volgen - alles bij de eerste javascript-colleges nog even op een rijtje.

De voorgaande en de hierna komende vakken maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde tools en de zelfde (soorten) componenten. We noemen dat 'hergebruik'. Het kunnen hergebruiken van componenten, elementen, bouwblokken en informatie uit andere - eerdere of latere - vakken is een kenmerk van het huidige vernieude TO-curriculum.

Via hoorcolleges:

Er zijn een aantal hoor-colleges over het web en HTML geweest. Het boekje 'JavaScript' van J. Kampherbeek, Bijleveld Press (1997) is behandeld. De inhoud van dit boek worden jullie geacht te kennen en te beheersen.

Via practica:

Studenten hebben een werkstuk in HTML en JavaScript moeten maken. Studenten kunnen dus reeds omgaan met tools zoals: Studenten moeten dus kunnen omgaan met gif-files, jpeg-files, mpeg-files, wav-files, mov-files, animated gifjes en html-files.

In detail

Wij gaan er van uit en eisen dat je reeds veel weet, namelijk:

Wij eisen ook dat jullie reeds veel kunnen, namelijk:

Het na-traject

Na het vak 'Productie van Onderwijssystemen' goed doorlopen te hebben, kan een student van TO met gemak enkele zwaar lijkende keuzevakken of ontwerpvakken op dit gebied gaan doen. Het vak 'Productie van Onderwijssystemen' geeft een goede basis om zelfstandig de weg te vinden in de wirwar van ontwikkel-tools, programmeer-methoden en web-technieken. Studenten hebben gedurende drie maanden ten minste geleerd allerlei problemen van praktische aard op een computer op te lossen. Het kauzevak 'Computersimulatie als leermiddel' is een aan te raden vervolgvak. Daar leren studenten op een eenvoudige manier complete leermiddelen te maken. Zie voor alles over het vak 'Computersimulatie als leermiddel' de speciale web-site elders. (Klik hier.)

Enschede, 14 nov. 2000