socialisme, economie & imperialisme (losse teksten)(opent in nieuw window) xxx ingezonden brieven: politieke mails (verzameling) (opent in nieuw window) Politiek boek: politieke economie (e-Box = x = x = x = o = x = x = x = x = x = x = ek) (opent in nieuw window) Politiek boek: 70 jaar koude oorlogen (oude versie) (e-Boek) (opent in nieuw window) xxx boek: China & Socialisme2.0 (oude versie) (e-Boek) (opent in nieuw window) Politieke loopbaan: CV (op datum) xxx: akties Twente (website) Politiek: akties xxx (oud) (foto's) Politiek: scholingsmateriaal (reader) (opent in xxx window) Index politieke artikelen: op alfabet (opent in nieuw window) x = x = x = x = x = x = x = o = x = x = x = x = x = x = Wetenschap en techniek: mijn website van University of Twente (een adaptieve website) (opent in xxx window) Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (de x = x = x = x = x = uitgebreide xxx) (gebaseerd op een ORD presentatie) Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (de xxx ORD presentatie) Wetenschap: de xxx Instructie theorie (versie 1.0) Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (versie 3.0)x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = eBook: Simulatie als leermiddel (1) (xx in nieuw window) eBook: Multimediale leermiddelen (2) (opent in nieuw window) eBook: Hogere orde e-Learning (3) (opent in nieuw window) xx eBook: Methoden (5) (opent in xx window) eBook: Technieken (6) (opent in nieuw window) Wetenschap: Experimenten e.d. (index.html) (11 experimenten) Wetenschap: het Adapt project x = x = x = x = x = x = x = x = x = (een internationaal project van de Europese Unie) Applications: Examples (xxx & prototypes) xx: Java examples (xx & prototypes) xx: JavaScript examples (demonstraties & prototypes) x xx: simulatie (systemen en prototypen) Student producten: werkstukken (scripties en producten) ddddd: x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = studenten (projecten, scripties en producten) Index techniek, wetenschap en e-Learning: op alfabet (opent in nieuw window) Kunst: www.JaapMin.nl (schilderijen) (opent in nieuw window) x = x = x = x = x = x = o =x = x = x = x = x = x = x = Keuzevak: Computer Simulation (als Leermiddel) ('CSaL' en 'T+S') (master course) College: about model-driven simulation (1) College: about simulation technology (2)x = x = x = x = o = x = x = x = x = x = Maakt College: about leaning theories College: about web-methods and examples (4) College: about web-technologies (5) College: about reflectie (6) College: about a model of learning (7)x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = o = x = x = x = x = x = o = x = x = Vak: Multimedia-ontwerp en -productie ('mmop') (voor onderwijskundigen) Vak: Onderwijskundig programmeren ('pro') (voor onderwijskundigen) Vak: Multimedia programmeren ('mmp') (voor onderwijskundigen) Prakticumvak: Atelier (inleiding courseware ontwikkelen) ('A1') (voor onderwijskundigen) Prakticumvak: Courseware Engineering Architectuur ('CEA') (6 dimensionale courseware) (voor onderwijskundigen) Cursus: Flash, Dreamweaver, etcx = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = x = (voor onderwijskundigen) Cursus: Systeem Benadering (doelstellingen) (voor onderwijskundigen) Cursus: Systeem Benadering (sheets) (voor onderwijskundigen) Cursus: Systeem Benadering (psychologie en ergonomie) (voor psychologen) (PSY) Cursus: Onderwijskundig Ontwerpen 1 ('OKT1' module 3 ) (voor onderwijskundigen) Cursus: xxx Ontwerpen 1 ('CO1') (plan van aanpak) (voor communicatiewetenschappers) (TCW) Cursus: Communicatief Ontwerpen 2 ('CO2') (analyse) (voor xxx) (TCW) Cursus: Inleiding Mediakunde (voor xxx) (TCW) zxx is actief op het gebied van politiek, theorievorming, systeem-dynamica, modelvorming, xxxx, onderzoek, ontwerpen, ontwikkelen. web-apcaties, concepten en werkende prototypes. xxx losse teksten, artikelen en e-boeken op internet en is aktief binnen ...