Scripties, onderzoeksverslagen, rapporten, master theses, literatuurstudies, concept papers en afstudeerverslagen

Supervisor Rik Min

Tao Yu (2003)
e-Learning Environments on the World Wide Web, based on the concept of parallelism (Rik Min, Tao Yu and Gerd Spenkelink) (paper) (for the EARLI 2003, the ORD 2003 and the J. of CAL);

Tao Yu (2002)
Underlying theories in learning environments; as the cognitive load theory, the splitt attention effect, the Cognitive Flexibility Theory, the Dual Codes Theory and the PI-theory, etc.) (literatuurstudie);

Tao Yu (2002)
Empirical study to Parallellism and the PI Theory; the effect of different ICT-designs on learning specific tasks; (index van de scriptie) (Msc study)

 • Chapter 1 Introduction, Context and Research Questions
 • Chapter 2. Theoretical Background
 • Chapter 3. General Description on Design and Redesign the Experiment !
 • Chapter 4. Specific Design and Redesign !
 • Chapter 5 & 6. Experiences, Evaluation & Conclusion !

Tran Ha (2002).
Empirical study to Methods and Techniques; Highly visualized and dynamical cartography web-bases materials for geography department, Cantho University, Vietnam (index); (scriptie) (Msc Study);

 • Chapter 1. Problem description and analysis
 • Chapter 2. Design Approach
 • Chapter 3. Technical Approach
 • Chapter 4. Evaluation
 • Chapter 5. Conclusion and recommendations

Niels Primus (2005).
A generic framework for evaluating: Adaptive Educational Hypermedia authoring systems; evaluating MOT, AHA! and WHURLE to recommend on the development of AEH authoring systems (scriptie) (Msc Study: EWI, BBT & GW)

Adel Agina (2002).
An analysis research of the TeleTOP system performance on six different learning environments; (scriptie) (Msc Study);

Adel Agina (2003).
The advantages and disadvantages of the animation technology in education and training; (paper) (Msc study);

Mona Claessens (20xx).
About Parallellism & Complex Tasks; (The effect of different ICT-designs on learning specific tasks; First year report of a PhD Study);

 • Part A. Original research proposal:
  • Introduction
  • Vooronderzoek
  • Projectbeschrijving
  • Onderzoeksvragen
 • Part B. Interim report:
  • Chapter 1. Introduction
  • Chapter 2. Theoretical background
  • Chapter 3. Hollandse Signaalapparaten (Hengelo)
 • Part C. Future plans:
  • Chapter 1. Experiments
  • Chapter 2. Articles / Conferences
 • Part D. Sidelines
  • Chapter 1. Presentations
  • Chapter 2. Course
  • Chapter 3. Summer school
  • Chapter 4. Afstudeerproject

Claessens, M., R. Min & J. Moonen (2000)
The use of virtual objects in multimedia for training procedural skills; a theoretical foundation (long version paper on the web) In: proceedings IWALT, Intern. Workshop Adv. Learning Technology, IEEE Learning Technolology Task Force (4-6 dec 2000 Palmerston North, New Zealand) p. 229-230. IEEE Computer Society, Los Alamitos, PR00653; ISBN 0-7695-0653-4 (Eds. Kinshuk, C. Jesskope & T. Okamoto)

Agelink, E. ; W. de Boer; N. Tebbe and O. Peters (1997)
The 'PI-theory'; the parallel instruction theory; a philosophy for multiwindowing environments. Paper. This article has been made as an assignment for the course 'Capita Selecta Instrumentation Technology' in association with R. Min (onderzoeksverslag);

 • Chapter 1. Introduction
 • Chapter 2. The MacTHESIS philosophy
 • Chapter 3. The Parallel Instruction Theory
 • Chapter 4. Concluding Answers

Groenewoud, U.A., J. ter Burg (1996)
Effect van mate van parallellisme op taakuitvoering en gepercipieerd gebruiksgemak. Een onderzoeksverslag, gebaseerd op empirisch onderzoek. Faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente. M.m.v.: W. Akkermans (methodoloog) en R. Min (begeleiding/supervisie) (Rapport);

M. Tappel (2001).
Ontwerp en ontwikkeling van een Web-based training over het leren van de basisvaardigheden van een viertal tools van Macromedia, m.n. DreamWeaver, Fusion, etc. (afstudeerverslag) (product DW) (product F);

Soila Vries (2002).
Open of gesloten systemen - open of gesloten tools (Afstudeerverslag);

Remco Koffijberg (19xx).
Mental models; acquisition of a mental model by means of computer simulation (research paper);

 • Chapter 1. Introduction
 • Chapter 2. Mental models
 • Chapter 3. How is a mental model formed?
 • Chapter 4. Computer simulation
 • Chapter 5. Computer simulation and mental models
 • Chapter 6. Epilogue.

Remco Koffijberg (19xx).
Verslag van een stage bij BSO/IMCC (RAPID?) (Stage verslag);

Remco Koffijberg (19xx).
Evaluatie van de modelleeromgeving RAPID en van een simulatie van automaten voor baggerschippers (evaluatie verslag); Evaluatie verslag;

Wytse Koopal (1993).
Het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van leeromgevingen voor simulatie; CD-ROM project Simulations. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in cooporation with J. Moonen and F.B.M. Min) (printcopy plus de CD-ROM in het prive-archief van Acone Rik Min)

Wytse Koopal (1993).
Het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van leeromgevingen voor simulatie; CD-ROM project Simulations. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in coop. with J. Moonen and F.B.M. Min).

Wytse Koopal (1993).
Visual Basic als ontwikkelomgeving voor educatieve simulaties. Literatuurscriptie. University of Twente, Enschede.

Wytse Koopal (19xx).
Instruction & Simulations: Instructional design for computer simulations (theoretical research paper) (scriptie) (chapters 1,2,3,4,5,6, & 7);

 • Chapter 1. Introduction
 • Chapter 2. What is instruction
 • Chapter 3. What is instructional design
 • Chapter 4. What is instructional design theory
 • Chapter 5. What is computer simulation
 • Chapter 6. Instructional design theory for computer simulation
 • Chapter 7. Conluding Remarks

Herman Gritter (1993).
Het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van ISAV (Instructional Support for ArcView): een COO-programma ter ondersteuning van het geografische informatiesysteem ArcView. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in coop. with the University of Southampton, J. Moonen and F.B.M. Min).

Herman Gritter (19xx).
On-line Information & Documentation (reseach to parallelism); (literatuur onderzoek) (theoretical research paper);

 • Chapter 1. Introduction
 • Chapter 2. On-line documentation
 • Chapter 3. Types of on-line documentation
 • Chapter 4. Types of audiences
 • Chapter 5. On-line documentation in connection with the audience
 • Chapter 6. On-line software user documentation
 • Chapter 7. The future
 • Chapter 8. Discussion

Eerdere afstudeerverslagen, rapporten, OKT-onderzoek, etc.

Piet van Schaick Zillesen (...)
Using educational Computer Simulations; (sheets)

 • Chapter 1. Function
 • Chapter 2. Educational Aims
 • Chapter 3. Simulations versus Practicals
 • Chapter 4. New Teaching Aims
 • Chapter 5. Learning Methods
 • Chapter 6. Educational Context
 • Chapter 7. Example of a Questionnaire.

Piet van Schaick Zillesen
Learning models; (sheets)

 • Chapter 1. Learning by (Undirected) Discovery
 • Chapter 2. Learning by Completing an Assignment
 • Chapter 3. Assisted (Coached) Learning (by Discovery)
 • Chapter 4. Problem-oriented Learning (by Discovery)
 • Chapter 5. Learning by Reproducing Scientific Experiments.

Veugelers, A., (1994).
De didactische functies van het opnemen van bewegend beeld in educatieve computersimulaties, Literatuurscriptie.

Veugelers, A., (1992).
Ontwerp en ontwikkeling van pre-prototypische simulaties als onderdeel van een interactieve leeromgeving (Optische databank), Docteraalverslag (in coop. met J. Moonen, P. Verhagen en R. Min)

Sysling, M. en A. Bolkenstein (1994).
Muziek in de kunst. Multimedia product, University of Twente, Enschede (Begeleiding: Rik Min, John Schmitz en Joop Hoogeveen, scholengemeenschap Zuid, Enschede)

Doorn, van, F. (1993).
MacSimAuthor, een auteurssysteem voor computersimulaties; ontwerp en realisatie. M Sc Thesis, University of Twente, Enschede (in coop. with W.J. Zwart, J. Moonen and F.B.M. Min)(printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Doorn, van, F. (1993).
Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van auteurssystemen in het onderwijs. Literatuurscriptie. University of Twente, Enschede.

Klein Teeselink, I., (1992).
Het simulatieprogramma CARDIO (versie AMC-LAB). De transformatie van een model van het cardiovasculaire-systeem tot een volwaardig leermiddel in het fysiologie onderwijs. Doctoraalverslag met aparte bijlage (begeleiding F.B.M. Min, J. D. Donnison-Speijer & J. Moonen);

Klein Teeselink, I., M., (1992).
Computersimulatie op het gebied van de fysiologie in het hoger medisch onderwijs. Literatuurverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Flach, D.P., (1992).
Het ontwikkelen van een educatieve computersimulatie-programmatuur voor verplaagkunde-B opleiding: het programma CARDIO. Afstudeerverslag; (begeleiding F.B.M. Min, J.P.C.M. Glaser & J. Moonen.)

Flach, D.P., (1992).
Ontwerpaspecten van medische courseware. Literatuurverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Stolp, (1992).
Ontwerp en ontwikkeling van een Vogeldeterminatie-systeem. Docteraalverslag, in samenwerking met het Gemeentelijk Centrum voor Natuur en landschap, West- Terschelling.

Stolp, M. (1992).
Media als informatiedragers; invloed van media op de effectiviteit van communicatie en kennisoverdracht. Literatuurscriptie TO.

Vervoort, W.A. (199x)
SALSA: System for Adjustable Lower-leg-Swing Animation; an interactive computer-animation of the FES-stimulation of a Lower-leg. Docteraalverslag INF/TO, in coop with W. Vervoort (INF), P. Veltink (EL) en R. Min (TO).

Duin, S. van, (1991).
Van model tot leermiddel; een optische databank project; Enschede, Universiteit Twente, vakgroep Instrumentatietechnologie / ODB project; in samenwerking met Universteit Groningen, Groningen, 25 dec. 1991, 91 pagina's; Stageverslag / interne publicatie simulatie project, Enschede (Begeleiding F.B.M. Min)

Verstraete, A., (1991).
Computersimulaties van de kaasbereiding; een optische databank project; Enschede, Universiteit Twente, vakgroep Instrumentatietechnologie / ODB project; in samenwerking met Universteit Groningen, Groningen, aug. 1991, 91 pagina's; Stageverslag / interne publicatie simulatie project, incl. bijlage: 60 pagina's, Enschede (Begeleiding F.B.M. Min)

Staalduinen, I. (1991).
Koppelingssysteem voor simulatie en tutorial; Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (afgestudeerd 29-08-1991) (Begeleiding F.B.M. Min, P. Verhagen en J. Moonen)

Botter, B., (1990).
Objectgeorienteerd programmeren. Literatuurverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Botter, B., (1990).
Objectgeorienteerd programmeren en simuleren; een ontwerp (in Smaltalk) voor het computergestuurd ontwikkelen van simulaties. Afstudeerverslag (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen).

Gmelich Meijling, M.R. (1990).
Ontwerp en ontwikkeling van een integratie tussen het computer simulatie programma PEKEL / BRINE PURIFICATION met begeleidend materiaal in HyperCard. M Sc thesis, Internal paper, University of Twente, Enschede (in coop. with P.G. Van Schaick zillesen J. Moonen and F.B.M. Min).

Gmelich Meijling, M.R. (1990).
Literatuurstudie; University of Twente, Enschede (in coop. with P.G. Van Schaick zillesen J. Moonen and F.B.M. Min).

Oenen, E.J. van (1989).
MacCOAT: een computer ondersteund anamnese trainingsprogramma in LPA Prolog op de Macintosh II computer. M. Sc Thesis, internal publication, University of Twente, Enschede. (in coop. with C. Bleys, M. Quaak, J. Moonen and F.B.M. Min)

Oenen, E-J. van, (1989).
Simulatiepatienten in het medisch onderwijs; wat, hoe, waarom,wanneer en waar? Literatuurverslag Universiteit Twente. (Begeleiding F.B.M. Min en J. Moonen).

Hedde, R. ter, (1989).
De ontwikkeling van een interactief computersimulatieprogramma voor traiining bij de bestudering van de nederlandse sataliet ISO; INSAN: interactive satallite animation; M Sc thesis, internal publication, University of Twente, Enschede (in cooporation with Fokker Space, Amsterdam, E. Warries and F.B.M. Min)

Hedde, R. ter, (1989).
Atractieve eigenschappen van computerspelen. Literatuurverslag; (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen.)

Zwart, W. J. (1988).
FLOWSIM: een computersimulatieprogramma voor het waterloopkundig laboratorium met GEM op Atari 1040 ST gebaseerd op het wiskundig model WAFLOW; M Sc thesis, internal publication, University of Twente, Enschede (in cooporation with the dutch waterloopkundig laboratorium, Delft / Marknesse, Holland, J. Moonen and F.B.M. Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Zwart, W.J., (1988).
Transfer bij computersimulatie. Literatuuronderzoeksverslag; (begeleiding F.B.M. Min & J. Moonen.)

Wetterling, J. (1987).
Het computersimulatieprogramma ZONNEBOILER; een leermiddel voor LBO/MBO gemaakt met MacTHESIS. M Sc thesis, internal publication, University of Twente, Department of Education, Division of Educational Instrumentation Technology, Enschede (in coop. with E. Warries F.B.M. Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min) (gebruikt als toetsmateriaal voor het vak OKT 1, module 3) (zie de abstract)

Wetterling, J. (1987).
Leermethoden met computersimulatie. Literatuurverslag, University of Twente, Department of Education, Division of Educational Instrumentation Technology, Enschede (supervisie E. Warries & Min).

Broeder, I., (1986).
Computer based training bij Shell Nederland BV.; de constructie van een algemeen model voor computerprogramma's waarmee probleemanalyse geoefend kan worden. Afstudeerverslag, TO/THT-Shell, Enschede / Den Haag (supervisie E. Warries & Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Broeder, I., (1986).
Probleemoplossen m.b.v. de computer. Literatuurverslag, TO/THT-Shell, Enschede / Den Haag (supervisie E. Warries & Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Wolters, M. (1986).
The computer simulation program PLC on Macintosh. M Sc thesis; internal publication, University of Twente; in cooporation with the SLO at Enschede and the University of Twente, Enschede (in coop. with E. Warries and F.B.M. Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Wolters, M. (1986).
Het practicum in de school; Literatuurverslag, TO/THT, Enschede (supervisie E. Warries & Min).

Malhotra, R. (1988).
Simulation of a transistor network based on the MacTHESIS designsystem. Stageverslag / Internal publication simulatie project. University of Twente, Department of Education, Division of Instrumentation Technology, Enschede & University of Mangalore, Karnataka (Begeleiding: F.B.M. Min) Stageverslag.

Mous, P.J. (1989).
PERCH, a user-friendly length- and age-structured gillnet fisheries program; ten behoeve van/voor o.a. de Nederlandse visserij. Stageverslag / interne publicatie simulatie project; University of Twente, Department of Education, Division of Instrumentation Technology, Enschede & Agricultural Univeristy of Wageningen, department of Fish Culture and Fishery, Wageningen.Stage bij het SLO-TO project vakgroep ISM, TO, (Begeleiding: Van Schaick Zillisen, supervisie: F.B.M. Min). Stageverslag.

Drent, M., M. Gielians and E. Spoelma (1995).
Electro-swing: Electrostimulatie van het onderbeen; een model-driven simulatie voor trainingsdoeleinden / Electrostimulation of the leg; a interactive model-driven simulation program for training purposes. OKT verslag / Rapport (writen in Dutch). University of Twente in cooperation with Het Roesingh, Enschede (Begeleiding/Supervisor Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Ek, M., F. Gooters, C. v.d. Leest and J. Olde Achterweg (1995)
Het opstellen van kwantitatieve 'leermodellen' bij simulaties / Kwantitative and kwalitative 'learning models' in learning environments) OKT verslag (writen in Dutch). Universiteit Twente (Begeleiding/Supervisor: Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Bergs, S., M. Ehren, M. v.d. Made and S. Mullie (1995)
SimCity 2000 binnen een onderwijssituatie / SimCity 2000 in a learning situation. OKT verslag (writen in Dutch). University of Twente (Begeleiding/Supervisor: Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)

Sysling, M. en A. Bolkenstein (1994).
Het opstellen van een advies voor 2D en 3D mogelijkheden bij handvaardigheidsonderwijs. OKT verslag / Rapport. University of Twente, Enschede (Begeleiding: Rik Min, John Schmitz en Joop Hoogeveen, Scholengemeenschap Zuid, Enschede)

Ball, G., (1993)
Redesign of simulation materials for CD-ROM. OKT verslag (writen in English). University of Twente, Enschede (Begeleiding/Supervisor: Rik Min) (printcopy in het prive-archief van Acone Rik Min)


1e versie 1996. Updated 2004, 2007, 2012 en 2018. Gerestaureerd in 2020