Een interactieve model-driven simulatie in Flash

Je ziet hier de druk van het bloed in het onderliggende model van een kloppende aorta gedurende twee seconden. De aorta krijgt aan de input-kant een druk te verwerken van 120 mmHg sinusvormig gedurende een halve seconde, resp. 0 mmHg, gedurende een halve seconde; maximaal resp. minimaal. Door de rekbaarheid van de aortawand (CAO) en de weerstand die het bloed van de perifere delen van het lichaam ondervindt (RP), zal de druk in de aorta er als bovenstaand uitzien.

De 'intelligentie' is geprogrammeerd in ActionScript, de scripttaal van het animatieptool 'FLASH'. Het script van deze simulatie ziet er als volg uit:

Let op: De simulatie is niet interactief. De startwaarden van de variabelen, PLV [mmHg], PAO [mmHg], VAO [ml], QP en QAO [ml/sec], resp. de defaultwaarden van de parameters, RP=1.25 en CAO=1.1, ziet u linksboven staan. Het assenstelsel kent geen schaalverdeling en ook de eenheden staan nergens vermeld.

Achtergronden aangaande dit model, van de rekbare aorta, zijn te vinden op de locatie AORTA en bij info met algemene informatie over modellen en simulaties.

Michell Tappel, Leeuwarden / Rik Min, Enschede, 13 juni 2001