= x = x = x = x = x = x = x = x =

Rik Min:

Ik onderhoud een 40-tal websites en e-Communities; voor mijzelf en voor derden. Een lijst met alle websites van alle projecten van acone Rik Min vind u op: https://www.rikmin.nl/WebsitesAcone.html. Wilt u meer over die projecten weten, mail me dan op: r.min@hetnet.nl.

News about my sites

 • e-Communities
 • e-Boeken
 • i-Simulaties
 • i-Applicaties
 • Weblog online
 • Commentaar online


  Vanaf 2004 tot 2019 werkt ik onder de naam acone samen met andere educatieve software specialisten.

  In de periode 2011 - 2013 ben ik bezig geweest een aparte website op te zetten om de door mij ontwikkelde PI theorie te promoten. Daarbij is ook een aparte website opgezet om een aantal experimentele simulatie-omgevingen, die ik daarbij ontwierp en gebruikte, online aan een breder publiek te kunnen tonen.

  Van de e-Learning applicaties die vanaf de oprichting van acone zijn gerealiseerd, kunt u een indruk krijgen bij e-Demo's op mijn meta-homepagina.

  Alle java-applicaties werken nog gewoon. Allen moet u wel java installeren in uw browser en moet u mijn websites veilig verklaren in uw browser. Om ze interactief dynamisch en online te kunnen bekijken, moet u - in uw browser - mijn website-gebied http://www.rikmin.nl als veilig opgeven en op de juiste plek in uw browser invoeren.

  Op mijn home-pagina spring je in een of twee stappen naar mijn belangrijkste websites. Bij de 'short cuts' spring je rechtstreeks naar bepaalde web-pagina's of websites.

 • Mijn weblog met politieke onderwerpen wordt nu beter bijgehouden dan voorheen.

  Commentaren op politieke onderwerpen die minder tijdgebonden zijn, vind je niet in de weblog, maar bij 'e-Comments'. (Op de meta-homepagina rechts-onder.)

  Mijn ingezonden brieven naar de media gaan tegenwoordig natuurlijk per email. Kijk onder 'e-Mails'. (Op de meta-homepagina links-onder.)

  Met Reinhard Haster van de Saxion Hogescholen heb ik voor SURF, de Open Universiteit (OUNL) en de Saxion Hogescholen een aantal Bedrijfseconomische applicaties mogen maken. Dit e-Learning-materiaal is ontworpen en gemaakt om HBO-, MBO- en WO-studenten te kunnen bijscholen op het gebied van bedrijfseconomische principes, zoals het hefboommechanisme, DuPont-winst-berekening, grootboek trainingen, etc. Hiervoor zijn een serie samenhangende interactieve casussen ontwikkeld. Doelgroep: bedrijven en bedrijfstrainingen.

  Voor de Digitale Universiteit, SURF en Saxion Hogescholen is een applicatie gemaakt om een complex wiskundig model uit de macroeconomie op internet te zetten.

  Er is een e-werkplaats (een e-Community) opgezet waar leraren en andere insiders interactieve applicaties kunnen bekijken. De producten die gemaakt zijn staan elders op een van mijn stites.

  Voor de ROC in Twente is een community op gezet met een aantal regeltechniek lessen en interactieve applicaties. De producten die gemaakt zijn staan ellders op een van mijn sites.

  Enkele langlopende projecten zijn: het project 'bewegen' (ismakogie), het project 'politiek' (ncpn Twente) en het project 'kunst' (Jaap Min).

  De regel bovenaan op deze pagina met de x-en is experimenteel en niet voor een groot publiek.

  Medio 2013 is mijn grote verzameling simulaties en animaties bij de Univeriteit Twente, helaas afgesloten. Daarom zijn er op mijn huidige web-pagina's helaas af en toe nog een aantal broken links.

  Daarvan akte.

  Rik Min, Enschede, 2020