Het Vak: Communicatiekundige ontwerp-opdracht 1 (CO1) (COO1)

een plan van aanpak maken

een vak voor studenten van de fculteit Toegepaste Communicatie Wetenschappen (TCW)

Het CO1-team: P.J. Schellens (supervisor), M. De Jong, H. Leemkuil, R. van de Peppel, C.H.C. Drossaert en R. Min (coordinator 1998/99).

Studenten moeten een casus kiezen en een plan van aanpak schrijven.

Wat is een plan van aanpak?


INHOUD:

DE CASUSSEN:
(Drie voorbeelden)

ENKELE VERSLAGEN:Enschede, Maart 1999. Gerestaureerd in 2020