Home
Hartfunctie
Risicofactoren
Ziekten
Behandeling
Preventie
cardio3

Casus 3 MARIETJE

ONLY IN INTERNET EXPLORER....

Wacht enkele ogenblikken: het model en het output-scherm wordt van het web gehaald.

Druk daarna op de knop 'continue'.

Op de eerste simulatie-dag krijgt uw patient plotseling een hogere en hogere bloeddruk. Je ziet de gemiddelde arteriele bloeddruk (AP) (rood) steeds maar stijgen. Vanaf dat moment heb je 14 dagen de tijd (t) om deze patient te behandelen.

Deze patient heeft (krijgt) hoge bloeddruk; zoals jullie zien. Daarom kun je hier nu in alle rust - en zonder dat iemand je op de vingers tikt - experimenteren met allerlei soorten (verschillende) bloeddrukverlagende geneesmiddelen (anti-hypertensieva). Immers het is maar een met een wiskundig model gesimuleerde patient - in een programma - op een computer.

Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Dit soort - kunstmatige - hypertensie is onnatuurlijk en geschied in werkelijkheid altijd chirurgisch door inwendig op een van de niertoevoervaten een klemmetje te zetten. (Men doet dat veel bij proefdieren.)

Om hoge bloeddruk te behandelen bij dit soort kunstmatige patienten kun je (hier) gebruik (leren) maken van drie verschillende soorten therapien, t.w.:

    a. een 'diureticum' (plaspil) als medicijn. Zie figuur 1.

    b. een 'vaatverwijder' als medicijn. Neem VASCON (geen DILAT; dat proberen we later). Zie figuur 2.

    c. een 'beta-blokker' als medicijn. Neem BLOCK. Zie figuur 3.
    U kunt voor dit experiment ook de ouderwetse en gevaarlijke stof 'reserpine' RES gebruiken. (Deze interventie is hier evenwel tijdelijk buiten gebruik.)

Door te kijken in de applet en in onderstaande figuren (de zogenaamde dosiswerkingscurve van een geneesmiddel) hoe hoog de gemiddelde bloedruk AP op een gegeven moment t.o.v. de normale bloeddruk van 100 mmHg is, kun je aflezen hoe groot de dosis moet zijn om de bloeddruk (en hopelijk ook de cardiac output CO) weer normaal (dwz 100 mmHg) te krijgen. Probeer het maar eens.

Figure 1. De werking van diureticum (een 'plaspil') in/op deze simulatie patient. Je ziet bij toediening van dit geneesmiddel dat zowel de waarde van de gemiddelde bloeddruk AP als de waarde van de cardiac output CO naar beneden gaat.

Figure 2. De werking van een specifieke vaatverwijder in/op deze simulatie patient. Je ziet bij toediening van dit geneesmiddel dat zowel de waarde van de gemiddelde bloeddruk AP als de waarde van de cardiac output CO naar beneden gaat. (Maar wel op een andere schaal...)

Figure 3. De werking van 'reserpine', een verouderd middel in de geneeskunde, maar wel heel illustratief en fundamenteel werkend in/op deze simulatie patient. Je ziet bij toediening van dit geneesmiddel dat welliswaar de waarde van de gemiddelde bloeddruk AP naar beneden gaat, maar niet de waarde van de cardiac output CO; die gaat juist omhoog. Dit 'genees'-middel kan dus levensgevaarlijk zijn bij (te) grote doses.

Lukt het niet om de bloeddruk weer normaal te krijgen, dan moet je wat anders proberen: of een ander middel of een andere dosis (of bij overlijden de pagina reloaden en dus de patient te 'herstarten').

Let op: De parameters VASCON, RES en DILAT werken nog niet (goed). Aan de defaultwaarden en de daadwerkelijke impact wordt nog gesleuteld. DIGI moet u in deze casus (maar) niet gebruiken.

R. Min, Enschede, 12 juli 2000