Het Vak: OKT 1, module 3;
Ontwerpmodellen binnen de toegepaste onderwijskunde (195601)

Docenten cursusjaar 1998/1999: R. Min (coordinator), I. Visscher (CRC), E. Schopman i.p.v. J. Gulmans (IST), I. Wognum (O&M) en H. Luyten (O&M).


Het vak staat per 1 januari 1999
op TeleTOP-systeem.Studenten worden dus verzocht daar (ook) te gaan kijken hun teleTOP-toegangscode te gebruiken.

(de casustekst)
(de vragenlijst)Hieronder staat schematisch wat algemeen toegankelijke achtergrond-informatie aangaande de opbouw van dit vak.

Informatie over de hoorcolleges

Elk vakgebied binnen de Toegepaste Onderwijskunde dat iets met ontwerpen te maken heeft, komt middels een hoorcollege en een studietekst in de syllabus van dit vak aan de orde:

Deze colleges worden eenmalig gegeven uitgaande van een leestekst uit de syllabus. (Zie verder het teleTOP-rooster.)

Informatie over de werkcolleges en casussen

Elk vakgebied binnen de Toegepaste Onderwijskunde welk iets met ontwerpen te maken heeft, komt middels een werkcollege en een casustekst in de syllabus van dit vak aan de orde:

Het zelfde werkcollege dient - door de betreffende docent van het vakgebied - viermaal te worden gegeven. De werkcolleges worden aan de hand van de casussen uit de syllabus gegeven (zie OKT1, module 3 op teleTOP).

Informatie over de interviews en de te interviewen personen

Elk vakgebied binnen de Toegepaste Onderwijskunde welk iets met ontwerpen te maken heeft, komt middels de mogelijkheid van interviews bij 5 verschillende personen uit de praktijk aan de orde:

Sheets

Overigen