Courseware Engineering (CEA)

De afspraken en de feitelijke resultaten per opdracht

Algemeen commentaar (vormgeving): tekstregels over het algemeen te breed. Ze nemen vaak de hele browser-breedte in beslag. Kleurgebruik niet optimaal. Vooral bij grootbeeldpresentatie valt op hoe de leesbaarheid soms niet goed is. Het font-gebruik vaak niet goed afgestemd op beeldschermpresentatie van informatie.

Ander commentaar: Veel groepen hebben (nog) moeite om - samen met de 'toeleverancier' van het materiaal van derden voor hergebruik - een fijne, mooie oplossing te bedenken om een meer 'vloeiendere overgang' van de meer gewonere courseware naar de meer gecompliceerde 'leeromgevingen' of 'doe-omgevingen' (en dus hogere orde courseware) te krijgen.

Bijna niemand van de groepen heeft - zo te zien - goed nagedacht over het gebruik van de site-map. Op een groep na (bij mijn weten).

De meeste groepen hebben zich bij het eindproduct keurig aan de afspraken uit fase 1 en fase 2 gehouden. De meeste groepen hebben - via een portfolio - een context-diagram, een ontwerpschema en afsprakenlijsten ingeleverd.

De meeste groepen hebben weinig tot geen aandacht geschonken aan een goede evaluatie. Dat is jammer. Het heeft - denken wij - te maken met het feit dat in fase 6 - dit jaar - iedereen - om welke reden dan ook - feitelijk ook daadwerkelijk iets te kort tijd had.

De accenten in de beoordeling en bij het vaststellen van het eindcijfer, ligt bij elke groep en bij elke lid van het CEA-team een ietsje anders. Bij de ene groep was afgesproken dat de afgesproken vorm strikt moest worden nageleefd; bij de andere was afgesproken dat er een bepaald product perse in moest worden opgenomen. Ook de inhoud van de portfolio's speelde een belangrijke rol bij het vaststellen van het definitieve eindcijfer. (De cijfers worden in de loop van volgende week tot volgende maand - stuk voor stuk en in overleg met al de drie team-leden - bekend gemaakt.)

Groep I (Rik + John)

Groep II (Joachim)

Groep III (Jan)

Rik Min, Enschede, 23 juni 2000.