Een selectie van werken van Jaap Min

(de getoonde werken zijn allemaal van verschillende eigenaren)

Foto's: Stichting Jaap Min.

31. 32.

Kester Freriks (in de beginzin van een artikel over Jaap Min 'Geen raad weten met de dingen' in de NRC 10 jan. 1996): Geen landschap zij wijd als het Noordhollandse; geen wolkenlucht zo dramatisch als die boven zich naar de verte uitstrekkende landerijen; geen duinenrij zo blond opkuivend als ginds aan de kust te hoogte van de Egmonden, en dan zuid- en noordwaarts.

33. 34.

35. 36.

Kester Freriks (verderop in zijn artikel): Ik woonden eerder in Twente (...) een coulissenlandschap (...) maar in Noord Holland vond ik een nieuw landschap (voor de ziel): verlaten en toch bewoond, weids en intiem, doortrokken van verleden en herinnering, oude wegen en vaarten, besloten dorpen met de kerk in het midden, weilanden en doorleefde hoeven met schuren, rechte dijken - en achter de duinen de lichtende zee.

37. 38.

39. 40.
41. 42.
43. 44.
45. 46.
47. 48.
49. 50.
51. 52.
53. 54.
55. 56.


Zijn vrienden uit Bergen:

David Kouwenaar en Henk Zweerus (rechts) op tentoonstelling
werken van Jaap Min, Haarlem, 2000 (met dank aan Mart Groentjes)

Alle hier getoonde werken zijn schilderijen van Jaap Min (olieverf)

Bergen NH, oktober 2000; updated june 2004; updated mrt 2008; updated 2014 en 2016