= = = Home-pagina = = =

Rik Min

Politieke actief, actief op het gebied van educatieve software en actief op het gebied van theorie-vorming. Publiceert op al die gebieden.


  Politieke actief

  Wat is er toch met de media aan de hand? Niets in berichtgevingen is meer betrouwbaar. Niets wordt meer dubbel of driedubbel gechecked. Nieuws wordt vermengd met meningen van bekenden en onbekende nederlanders. Mensen zoals ik nemen ten einde raad maar toevlucht tot internet. Zeventig jaar koude oorlog en al die tijd leugens over de bedoelingen van mensen die een socialistische maatschappij willen opbouwen. Het begon met het zwart maken van - bijvoorbeeld - de bedoelingen van Soekarno en Lumumba; en het het gaat maar door met het zwart maken van de bedoelingen van de Palestijnen, Kabila en Castro. Lees hier mijn analyses over de Golf-oorlogen, de Joegoslavie oorlogen en de oorlogen tegen de Palestijnen en Arabieren. Hier kunt u ook honderden mails daarover naar de Nederlandse pers lezen.

  Actief op het gebied van educatieve software

  Mijn ingenieursbedrijfje op het gebied van educatieve software heb ik met een stel andere collega's opgezet toen ik aan zag komen dat babyboomers niet langer welkom waren op de Nederlandse universiteiten.

  Actief op het gebied van theorie-vorming

  Mijn tijd op de Nederlandse universiteiten kenmerkte zich door de opkomst van het neo-libaralisme. Dat heeft een enorme invloed gehad op mijn werk. Noodgedwongen moest ik alles met alles verbinden: mijn vak en mijn persoonlijke interesses.

Actief op het gebied van politiek, theorie-vorming, modelvorming, systeem-dynamica, simulatie, onderzoek, ontwerpen, ontwikkelen. Maakt web-applicaties. Publiceert losse teksten, artikelen en e-boeken op internet en is aktief binnen de Bergense kunstwereld.

HOME

Advertentie

(www.BoekenGilde.nl - Politiek en Geschiedenis)

Shortcuts naar projecten

Recensie van de twee boeken van Rik Min (2018)
Publiciteit artikel in Twentse Courant Tubantia (2017)
Publiciteit artikel in Twentse Courant Tubantia (2012)
Politiek map Rik (index.html) (eBoek 'politieke economie & socialisme')
Politieke ingezonden brieven map Mails (KPN) (verzameling politieke mails) (index.html)
Politiek boek map Econ (KPN) over politieke economie (index.html) (e-Boek)
Politieke CV (politieke loopbaan)

Politiek map Twente (index.html)
Politiek map partij (nieuw) (index.html)
Politiek map partij (oud) (indexX.html)
Politiek map Scholing (index.html) (e-Boek)
Boek map Pol (KPN) (oude versie) over de koude oorlog(en) (index.html) (e-Boek)
Politiek Politieke index (index) (KPN)

Wetenschap en techniek map van university of Twente (indexPI.html) (adaptieve website)

Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (de onderzoeksversie)
Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (versie 1.0x)
Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (versie 2.0x)
Wetenschap: Parallellisme / de PI theorie de Parallelle Instructie theorie (versie 3.0)

Boeken 6 mappen met e-Boeken (ebooks.html) (6 e-Boeken)
Wetenschap en techniek map van university of Twente (adaptive) (indexPI.html)
Wetenschap map Papers (in het Engels) (Papers.html) (verzameling)
Wetenschap map Papers (in Nederlands) (Artikelen.html) (verzameling)
Wetenschap map Teksten (in Nederlands) (Publicaties.html) (lijst)
Wetenschap map Lezingen (Index.html) (sheets) (verzameling)
Wetenschap map Lezingen (Lijst.html)

Wetenschap map Exp Experimenten, restjes, etc (index.html) (11 experimenten)
Wetenschap Het Adapt-project (een internationaal project van de Europese Unie)
Applications map Examples (Menu.html) (demonstraties & prototypes)
Applications map Examples (Examples.html) (demonstraties & prototypes)
Applications map Examples (ExamplesJS.html) (demonstraties & prototypes)
Software map Projecten (Projecten.html) (wetenschap)
Wetenschappelijke CV c.q. carriere
Techniek en wetenschap e-Learning index (index)

Kunst map JaapMin (index.htm) (schilderijen)

Keuzevak computer simulation map sim (index.html) (master course)
college over simulation
college over simulation technology
college over leaning theories
college over web-methods and examples
college over web-technologies
college over reflectie
college over a model of learning
Vak Multimedia-ontwerp en -productie map mmop (index.html) (8 versies) (voor onderwijskundigen)
de opdrachten
Vak Onderwijskundig programmeren map pro (index.html) (voor onderwijskundigen)
Vak Multimedia programmeren map mmp (index.html) (voor onderwijskundigen)
Prakticumvak map mmop 'Atelier' (web-methoden en -technieken) (indexA.html) (voor onderwijskundigen)
Prakticumvak map CEA werkstukken (index.html) (6 dimensionale courseware)

Cursus map mm cursus Flash, Dreamweaver, etc (index.htm)
Cursus map Vakken Systeem Benadering (voor onderwijskundigen)
Cursus map Sheets Systeem Benadering (voor onderwijskundigen) (sheets)
Cursus map Sheets Systeem Benadering (voor psychologen) (vak psych. ergonomie)
Cursus map Vakken OKT1, module 3 (voor onderwijskundigen)
Cursus map Vakken CO1 (voor communicatiewetenschappers)
Cursus map Vakken CO2 (voor communicatiewetenschappers)
Cursus map Sheets Inleiding Mediakunde 1996/1997 (InlMk1) (voor communicatiewetenschappers)

HOME

(Actief op het gebied van politiek, theorievorming, systeem-dynamica, modelvorming, simulatie, onderzoek, ontwerpen, ontwikkelen. Maakt web-applicaties. Publiceert losse teksten, artikelen en e-boeken op internet en is aktief binnen de Bergense kunstwereld.)

Enschede, Maart 2018