Het Vak: OKT 1, module 3

Onderwijskundige technologie: methodologie versus technologie
In dit vak moet een groepje studenten een casus analyseren
(het vak OKT 1, module 3)
(de casus Zonneboiler)