Het Vak: OKT 1, module 3

Onderwijskundige Technologie

ONTWERPEN

Docenten: I. Wognum (O&M), I. Visscher (CRC), J. Gulmans (IST), H. Luyten (O&M) en R. Min (ISM).

In dit vak OKT 1, module 3, moeten een groepjes studenten teksten bestuderen en casussen analyseren

Om de vier jaar wordt er - uit een van de vier benaderingswijze van ontwerpen - als schriftelijke toets een casus gekozen om uit te werken. Zie de resultaten daarvan verderop.

Rik Min: Beschouwingen over ontwerpmodellen (de ISM-visie) (1998/99)
"Het ontwerpen binnen de instrumentatietechnologie; een inleiding in ontwerpmodellen" (benaderingswijzen, modellen, e.d.).

Sheets 1998/99, alleen het ISM-onderdeel;
Sheets 1997/98, alleen het ISM-onderdeel;
Sheets 1996/97, alleen het ISM-onderdeel.

Elk jaar werd er bij Toegepaste Onderwijskunde een specifieke casus aangeboden uit een bepaald vakgebied: m.n. de curiculumtechnologie (CRC), onderwijskunde en managment (O & M), de instructietechnologie (IST) en de instrumentatietechnologie (ISM).

De vakgroep instrumentatietechnologie (ISM) en Rik Min (ontwerper, ontwikkelaar en onderzoeker) waren in het studiejaar 1998/1999 aan de beurt.

Alleen de gegevens uit dat studiejaar 1998/1999 zijn hier nog aanwezig. Dat jaar werd er een instrumentatietechnologische casus aangeboden. Daarbij lag het accent op methodologie versus technologie.

Zie hier de verdere gegevens van het vak
studiejaar 1998/1999:
OKT 1, module 3

Rik Min, Enschede, 1999. Gerestaureerd in 2020.