Werkstukken van studenten

(verzamelwebsite)

Meer dan 30 jaar heb ik experimentele research gedaan en onderwijs gegeven aangaande simulaties en simulaties als leermiddel. In Delft, Rotterdam, Utrecht, Maasticht en Twente. Het accent bij deze werkstukken ligt op het kunnen 'implementeren' of het 'programmeren' van interactieve inteligente objecten. Dus niet op tekst, beeld, kleur of vormgeving.

Online practicumwerkstukken behorende bij het vak/cursus:
Courseware Engineering Architectuur (CEA) (193530)(D2-vak)
Multimedia Methoden en Technieken (MMp, pro en PvO) (D1-vakken)
Atelier 1 (A1) (P-vak)
Computersimulation als leermiddel 2003/2004 (CSaL) (193510) (D3-vak)
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
Practicumwerkstukken behorende bij Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (2001/2002)
Productie van Onderwijssystemen (2000/2001) (PRO) (193507)
Practicumwerkstukken behorende bij Multimedia programmeren (1999-2000) (193519)
Practicumwerkstukken behorende bij Multimedia programmeren (1998/1999) (193519)

Papieren werkstukken:
Workshop: Web Based Multimedia Systems (afstandsonderwijs) (Australie) (studenten van Kinshuk)
Onderwijskundige Technologie 1, module 3 ontwerpmodellen (OKT1) (195601)
Communicatiekundige ontwerpopdracht 1 ('een plan van aanpak leren opstellen') (168607)
Communicatiekundige ontwerpopdracht 2 ('het leren evalueren van een product') (168608)

Enschede, dec. 2014