Het Vak: Communicatiekundige ontwerp-opdracht 2 (CO2) (COO2)

een evaluatie uitvoeren

een vak voor studenten van de fculteit Toegepaste Communicatie Wetenschappen (TCW)

Het CO2-team: P.J. Schellens (supervisor), H. Leemkuil, R. van de Peppel, M. Kuttschreuter en R. Min.

Enschede, april 2000. Gerestaureerd in 2020