MEER INFORMATIE

 IN HET KORT

 

Algemeen
Hierin zullen de achtergronden, werking en toepassingen van JavaTHESIS worden besproken.

 

Verkoop
Voor het aankopen van producten en voorbeelden moet u hier zijn.

 

Service
Gaat er iets mis? Neem dan snel contact op!

 

Nieuws-flits
Wat kunt u binnen afzienbare tijd van ons verwachten.

Verkoop

picture 284x190

Voorbeeld van een zonneboiler.

Verkoop produkten
De producten die te koop worden aangeboden staan voor betrouwbaarheid en een goede kwaliteit. De verschillende producten staan in alfabetisch volgorde in de catologus gepubliceerd en er wordt bij elk product een screendumb gegeven zodat u een idee kunt krijgen hoe het product eruit ziet. Ook is er aandacht besteed aan een page waar veel gevraagde problemen van een oplossing worden voorzien ook wel frequently asked problems genoemd..

De producten die het simulatie-systeem JavaTHESIS kan aanleveren zijn platformonafhankelijk en kunnen derhalve op elke computer worden gedraaid. Met dit systeem kunnen modellen uit de biologie, de natuurkunde, de economie en de scheikunde op het WEB tot leven wordengebracht . De pages met de simulatieprogramma's erop zijn zowel op een Macintosh als op een Wintel platform getest. WEB-sites van scholen of van leerkrachten kunnen opgevuld of verluchtigd worden met deze dynamische software of dynamische graphics die dit systeem kan genereren

 

[Homepage] [Algemeen] [Verkoop] [Service] [Nieuws-flits]

Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met Rik Min . Copyright 2000 Toegepaste Onderwijskunde  All rights reserved.