Het Vak: OKT 1, module 3;
Ontwerpmodellen binnen de toegepaste onderwijskunde (195601)

Docenten cursusjaar 1998/1999: R. Min (coordinator), I. Visscher (CRC), E. Schopman i.p.v. J. Gulmans (IST), I. Wognum (O&M) en H. Luyten (O&M).


Het vak staat op TeleTOP-systeem.


Studenten worden dus verzocht daar (ook) te gaan kijken hun teleTOP-toegangscode te gebruiken.

Studiejaar 1998/1999
Casustekst
Vragenlijst
Student-antwoorden algemene oordelen
Student-antwoorden sterke/zwakke punten


Hieronder staat schematisch wat algemeen toegankelijke achtergrond-informatie aangaande de opbouw van dit vak.

Informatie over de hoorcolleges

Elk vakgebied binnen de Toegepaste Onderwijskunde dat iets met ontwerpen te maken heeft, komt middels een hoorcollege en een studietekst in de syllabus van dit vak aan de orde:

 • een hoorcollege (2 x 45 min) curriculumtechnolgie (CRC) (I. Visscher)
 • een hoorcollege (2 x 45 min) instrumentatietechnolgie (ISM) (R. Min)
 • een hoorcollege (2 x 45 min) instructietechnolgie (IST) (E. Schopman ipv. J. Gulmans)
 • een hoorcollege (2 x 45 min) onderwijskunde en managment (O&M) (H. Luyten & I. Wognum).

Deze colleges worden eenmalig gegeven uitgaande van de volgende leestekst uit de syllabus:

Rik Min: Beschouwingen over ontwerpmodellen (de ISM-visie & -benaderingswijze)
"Het ontwerpen binnen de instrumentatietechnologie; een inleiding in ontwerpmodellen".

Informatie over de werkcolleges en casussen

Elk vakgebied binnen de Toegepaste Onderwijskunde welk iets met ontwerpen te maken heeft, komt middels een werkcollege en een casustekst in de syllabus van dit vak aan de orde:

 • vier werkcolleges (4 x 2 x 45 min) curriculumtechnolgie (CRC) (I. Visscher)
 • vier werkcolleges (4 x 2 x 45 min) instrumentatietechnolgie (ISM) (R. Min)
 • vier werkcolleges (4 x 2 x 45 min) instructietechnolgie (IST) (E. Schopman ipv. J. Gulmans)
 • vier werkcolleges (4 x 2 x 45 min) onderwijskunde en managment (O&M) (H. Luyten en I. Wognum).

Het zelfde werkcollege dient - door de betreffende docent van het vakgebied - viermaal te worden gegeven. De werkcolleges worden aan de hand van de casussen uit de syllabus gegeven (zie OKT1, module 3 op teleTOP).

Informatie over de interviews en de te interviewen personen

Elk vakgebied binnen de Toegepaste Onderwijskunde welk iets met ontwerpen te maken heeft, komt middels de mogelijkheid van interviews bij 5 verschillende personen uit de praktijk aan de orde:

 • 5 peronen: curriculumtechnolgie (CRC) (I. Visscher)
 • 5 peronen: instrumentatietechnolgie (ISM) (R. Min)
 • 5 peronen: instructietechnolgie (IST) (E. Schopman ipv. J. Gulmans)
 • 5 peronen: onderwijskunde en managment (O&M) (H. Luyten/I. Wognum).