oudere weblog-teksten

(van Rik Min)

=== 2005, 2006 t/m febr. 2007 ===

Godsdienstige mensen moeten niet te ver gaan

Enschede, 17-2-2007. Mijn mening over godsdienst is bekend. Nooit heb ik, mijn leven lang, respectloos daarover gepraat. Toen van 't Reve jaren geleden godslasterlijk bezig was, was ik de enige in linkse kringen die publiekelijk stelling durfde te nemen tegen van 't Reve zijn achterlijke gepraat. Het kostte mij sommige vrienden. Toen van Salman Rusdie zoveel jaar geleden Allah belachelijk maakte, was ik de enige in linkse kringen die publiekelijk stelling durfde te nemen tegen Salman Rusdie . Het kostte mij (weer) sommige vrienden. Maar gelovige Christenen en gelovige moslims moeten niet denken dat ze met hun geloof gelijk hebben. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ze hebben filosofisch en wetenschappelijk gezien volkomen ongelijk om in God te geloven. God bestaat niet. Allah ook niet. Dat er mensen zijn die geloven in goden is hun zaak, moeten ze zelf weten, maar deze mensen moeten niet denken dat WIJ gek zijn of dat ZIJ gelijk hebben. We zijn gewoon te bescheiden. Daar mag men geen misbruik van maken. Anders krijgen ze echt met mij te doen. Ze lopen achter (in de letterlijke betekenis van achterlijk). Ik stel dat hier maar eens even luid en duidelijk voor alle duidelijkheid.

Wetenschappelijk gezien is het socialisme het enige alternatief voor het kapitalistisme

Enschede, 1-2-2007. Naar aanleiding van een stuk in Trouw: Wetenschappelijk gezien is het socialisme (nog steeds) op langere termijn het enige alternatief voor ons huidige kapitalistische systeem. Het is door het westen – in samenspraak met Vaticaanstad – in de periode 1946 – 1991 systematisch door middel van leugens, bedrog, chantage en intimidatie om zeep geholpen (Afghanistan, 1979; Persie, 1953, Griekenland, 1947, Congo, 1960, etc. etc). Waardoor we momenteel op wereldschaal een uitzichtloos bestaan hebben en vooralsnog geen goede alternatieven meer hebben voor deze waanzinnige wereld, economische crises, gigantische werkloosheid, uitbuiting, stilstand, gigantische overproductie en enorme oorlogsdreigingen. GL, SP en PvdA als 100% sociaal-democraten en utopische derde-weggers, falen en zullen blijven falen op alle fronten; theoretisch zowel als praktisch. De ‘moord op het socialisme’ van zowel zogenaamd links als daadwerkelijk rechts in Nederland, is de grootste wandaad (zeg maar misdaad) die de politieke en geestelijke machthebbers van deze tijd op hun geweten hebben. Hiermee heeft zogenaamd links (mede) onze enige hoop op een uitkomst voor 6 miljard mensen om zeep gebracht.

Alle ellende komt door jaloezie op de communisten

Enschede, 21-1-2007. Alle ellende de laatste 30 jaar in de wereld komt door rechtse jaloezie. Men heeft rond 1975 niet kunnen velen dat de progressieve en communistische bewegingen overal ter wereld onder de massa groeide. Toen het Pentagon, de CIA en de fascisten samen, de communistische invloed te beginnen in Afghanistan wilden terugdraaien is het steunen van de Talliban begonnen. Voor die tijd was er geen radicaal fundamentalisme; nu stikken we er letterlijk in. Deze barbaarse manier van inmenging in andermans aangelegenheden was niks nieuws; maar de methode die in 1979 door Carter en Brezinski - lees mijn boek op internet - toegepast werd, was absoluut drempeloverschrijdend. Het tijdperk van de domonisering was echt aangebroken: zwart maken wat wit is en wit wat pikzwart is. En vooral: blijven volhouden; tegen beter weten in. Het kapitalisme gaat immers tot het gaatje. Wie aan de bezitsverhoudingen komt kan rekenen op zwartmakerij. Teon was het de Sovjet Unie; nu drijgt het China te worden waar alle leugens voor uit de kast worden gehaald.

Lintje voor Dutchbat?

Enschede, 6-12-2006, 16:08 (aan de Volkskrant geschreven): Dutchbat heeft geen schuld aan de doden die gevallen zijn in en rond Srebrenica. 'De moslims' die deze area hebben gebruikt en misbruikt in hun strijd voor afscheiding van Joegoslavie te voeren hebben zelf de schuld. Maandenlang hebben ze (buiten Dutchbat om) misdaden begaan buiten deze regio. Toen de regio viel, hebben ze zich niet overgegeven (dan hadden ze nu geleefd), maar zijn ze gewapenderhand uitgebroken. Dat is het stomste wat je in een oorlog kunt doen. Wie het zwaard oppakt wordt er door vernietigd. En dat is de waarheid, de enige waarheid die - in deze zaak - telt.

Verkiezingen: schijnvertoning

Enschede, 22/11/2006. De enige echte onoverbrugbare tegenstelling in deze maatschappij is de tegenstelling tussen de bezittende klasse die de winsten opstrijken (en geen belasting betalen) en de groep van mensen die met werken hun brood moeten verdienen of werkloos zijn. Tot die laatste klasse behoren bijna alle mensen in Nederland. En nog presteren alle partijen, alle media en alle politici daar 5 weken niet over te praten: wel over koetjes en kalfjes. Letterlijk. (Voorbeeld: Twee zetels voor de partij voor de dieren. Negen zetels voor een racist en 26 zetels voor een sociaal democraat die over tien jaar automatisch hetzelfde lot zal ondergaan als alle andere sociaal-democraten in Europa: afgaan door de zijdeur. Er is bij al die 150 kamerleden geen enkele serieuze discussie over de toekomst van Nederland, de loonstrijd en de komende crisis plus komende wereld-oorlogen. Niemand praat meer over de opbouw of de weg richting een ECHT socialistisch Nederland.) Bijna alle mensen hebben zich dus laten verdelen, beduvelen en bedonderen. Hun echte belang, het afschaffen van het kapitalisme, is grotendeels uit het zicht verdwenen. Bijna niemand beseft door dit soort non-events meer wat hun echte belang is om voor op te komen. Feitelijk gaat dat al dertig veertig jaar zo; zolang ik me kan herinneren... Het beste bewijs dat de opheffing van de CPN de grootste blunder was, is dat de SP in het gat sprong dat blijkbaar toentertijd ook zo groot was.

Kapitalisten

Enschede, 8/11/2006. Iedereen die in de vut zit of met pensioen is, is tegen zijn zin kapitalist geworden. Het geld dat hij maandelijks krijgt wordt namelijk verdient met aandelen. Zijn inkomen hangt af of de beurs het goed doet. De beurs doet het alleen maar goed als ze geld verdient over de ruggen van de arbeiders... Dat is een verdomd vervelende positie voor een vutter of gepensioneerde.

Medialeugens

Enschede, 28/10/2006. Medialeugens zijn (schijnbare) feiten die steeds maar weer herhaald en herhaald worden door de media en waar niemand zich van bewust is dat ze eigenlijk niet waar zijn. Het belangrijkste voorbeeld is de oorzaak van de oorlogen in Joegoslavie, maar toch ook de gebeurtenissen in 1956 in Hongarije.... Die gebeurtenissen zijn alleen maar te begrijpen in een context en in het tijdsgewricht van toen. Als je nu, anno 2006 kijkt naar de gebeurtenissen van 1956 moeten velen dat toch kunnen zien. Nee dus!

Andere medialeugens worden verspreid over allerlei uiteenlopende zaken zoals discussie over kernenergie (in plaats van kernwapens), kernwapens (afleiden door discussie over kernenergie), milieu (natuurlijke processen), Tsjernobiel (sabotage), Noord Korea (50 jaar geboycot), pensoenfondsen (nemen veel te veel risico's), durf-kapitalisme (sprinkhanen), vut-regelingen (is misbruik maken van WW-geld), sociale verzekeringskassen (zitten barstensvol), Israel (rascisme), Irak (opgestookt), Iran (onbegrepen), terrorisme (allemaal opgeleid in de USA), toentertijd het rode gevaar (opgefokt), etc..

Mijn mening over geloof

Enschede, 28/10/2006. Als je geen jood meer bent, ben je geen jood meer. Als je geen christen meer bent ook niet. Als je zegt geen moslim meer te zijn, ben je geen moslim meer. Mensen die het tegenovergestelde beweren - en jou als zijnde x, y of z claimen [1] - kunnen niet logisch nadenken (zijn achterlijk) of willen niet logisch nadenken. Die laatste hebben dan een stigmatiseringsgedrag [2] of een claim-gedrag of (c.q. clan-gedrag) [3].
Het enige waar je logischerwijs rechten (en plichten) bij hebt, is je staatsburgerschap. Er zijn in de 18e en 19e eeuw - na miljoenen en miljoenen slachtoffers - circa 200 natie-staten op de wereld ontstaan [4]. Iedereen die dat niet respecteert - afscheidingsbewegingen steunt of kerk en staat niet wil scheiden - speelt met vuur; op straffe van honderd maal meer (onschuldige) slachtoffers in de 21ste eeuw op zijn/haar geweten te hebben dan al die onschuldige slachtoffers uit de 18e en 19e eeuw tezamen.

Voetnoten:
[1] Of claimen om je te kunnen vervolgen. Voorbeeld Hitler die claimde dat joden nu eenmaal joden zijn en iedere jood in vernietigingskampen vermoorden. Hitler sprak van 1/2, 1/4 en zelfs 1/8 jood. Voorbeeld de israelische regering die claimt dat alle joden joden zijn en joden in Israel horen te wonen; zoals rond 1990 Russische joden die niet (meer) gelovig waren misleidde en naar Israel transporteerde.
[2] Voorbeeld: de zionisten die claimen dat niet-joden - als bijvoorbeeld Marx - ook joden zijn... Dat is (dus) aperte onzin.
[3] Voorbeeld: de vader van Hirsi Ali, die claimt dat Hirsi Ali moslim is en hoort te blijven... (Deze vader was een leider van een beweging die Somalie van een socialistische staat tot een moslim-staat wilde ombouwen. Aan zijn handen kleven duizenden liters bloed.)
[4] Zoals - bijvoorbeeld - de Sovjet Unie (80 volkeren verenigd), Indonesie (50 volkeren verenigd) en Joegoslavie (6 volkeren c.q. etnische groepen verenigd).

Irak en het ophitsen van bevolkingsgroepen tegen elkaar

Enschede, 16/10/2006. Meer dan tien jaar lang hebben de Britten en de Amerikanen de Sjiiten in het zuiden van Irak opgestookt om in opstand te komen tegen Saddam Hoessein (o.a. middels die krankzinnige no-fly-zones in noorden en het zuiden) (staatskundig en volkerenrechtelijk volkomen illegaal). Hiermee hebben ze willens en wetens bevolkingsgroepen tegen elkaar opgehitst. Dat is gewoon misdadig. (De USA en de Nato heeft/had dat recht niet.) De Soenieten leefden honderden jaren samen met hen samen in een land. Waarom moet Irak plotseling in drie stukken worden gehakt? Die verklaring is te vinden in de strategie die in de Koude oorlog is ontstaan om socialistische en progressieve landen te ondermijnen en kapot te maken. Daarna zijn de afzonderlijke delen domweg willoze prooien voor het imperialisme/kapitalisme... Heden is de burgeroorlog in Irak echt begonnen. (Zet de TV maar aan.) Sjiiten vermoorden Soeniten. Deze misdaden zijn allemaal min of meer bewust gepland c.q. ontstaan door meedogenloze strategische complotten tegen de rijkdommen van niet-westerse landen.

Over de rol van de Koerden (in het noorden van Irak) en hoe die 30 jaar zijn gebruikt en misbruikt, lees daarover elders op mijn website.)

Groot Brittanie is ook een land van genocide-plegers

Enschede, 15/10/2006. Een zeer opmerkelijke ingezonden brief, vandaag in de NRC: Een mevrouw in Doetinchem stelt daar "Groot Brittanie is ook een land van genocide-plegers...". In de Tweede Wereld-oorlog zijn de Britten met hun bommenwerpers enorm tegen de Duitse burgerbevolking te keer gegaan. Dat moet je eigenlijk nu dan ook genocide noemen, zegt ze. Die mevrouw heeft warempel gelijk. Zo zie je maar weer dat je niet met de huidige begrippen en vooral niet met het huidige waarde-patroon terug moet kijken naar wat er in een oorlog sowieso allemaal gebeurt is. Elke oorlog is smerig; mannen worden per definitie gedood; vrouwen per definitie verkracht. Elke oorlog is binnen enkele dagen haat tegen haat die dan ook niet meer ophoudt. Niemand ontkomt aan die haat, die onafwendbare haat (dan); en niemand ontkomt eraan dan 'de vijand' te willen doden. Zelfs Ghandi en Mandela niet... (als ze in Europa hadden gewoond.)
Daarom is het zo lichtzinnig van Kohl, Genscher en van der Broek geweest de oorlog tegen Joegoslavie te beginnen; net zo smerig als Bush is geweest met Irak uit te roken en Carter in 1979 schaapsherders in Afghanistan Stingerrakketten gegeven heeft en hun kaderleden een volkomen onwettige professionele martelopleiding in de United States...
Daarom: weg met degenen die (in het westen) steeds maar weer opnieuw lichtzinnig een oorlog beginnen; te beginnen met 10 generaties Nederlandse regeringsleiders (Drees, v.d. Broek, Kok, Balkenende, etc).

Neem Churchill, hij heeft gedurende zijn lange politieke leven feitelijk meer doden op zijn geweten heeft dan de hoeveelheid die naar men zegt Stalin op zijn geweten heeft. In 1918 heeft hij vijf jaar lang met zijn troepen beestachtig huisgehouden op het grondgebied van de SU; in de boeren-oorlog heeft hij grootschalig genocide gepleegd in Zuid-Afrika, de Koude Oorlog is hij zo'n beetje in zijn eentje begonnen, WO II (door 2 jaar lang feitelijk niets te doen), in Mansjoerije, China, de opiumoorlogen, de erkenning van Israel, etc. Allemaal: weloverwogen aanvalsoorlogen c.q. een aanval op de legitieme rechten van anderen hun eigen land te bevrijden...

Mijn mening over de 'bom' van Noord Korea

Enschede, 14/10/2006. Waarom staat de USA wel aan India, Israel, Pakistan en Zuid Afrika toe kernbommen te hebben, en mag Noord Korea - via deze proef - als het ware niet zeggen: "kom niet aan mij, want dan krijg je een bom op je kop?" Ze ontwikkelen dat ding echt niet voor hun lol en zeker niet om mee aan te vallen. Dat deed de Sovjet Unie in 1948 ook niet voor zijn lol (en ook niet om aan te vallen) en China in 1960 ook niet. Laat de USA toch gaan onderhandelen in plaats van met allerlei embargo's hele volkeren uit te roken zoals dat van Cuba, Irak (10 jaar lang), Venezuela, Sovjet Unie (70 jaar lang), China (30 jaar lang), Zimbabwe, Noord-Korea, etc. Embargo's zijn pas onmenselijk; de echte killing-machines.

De identiteit van Europa

Enschede, 29/9/2006. Al een aantal jaren wordt er een debat gevoerd over de identiteit van Europa. Die zou Christelijk zijn.
Het belangrijkste kenmerk van de Europees identiteit wordt volkomen over het hoofd gezien: de opkomst van de wetenschap in Europa (ondanks het Christendom).
Mijn stelling is dat de identiteit van Europa er een is van het loskomen van het Christendom. De continue strijd die de mensheid, de wetenschappers, de ingenieurs en de intellectuelen, tegen het Christendom en daarvoor al tegen het heidendom, tegen de dondergod Wodan, tegen Zeus, tegen de zonnegoden, tegen alle andere achterlijkheden, dat is pas het ECHTE kenmerk van de Europese beschaving! De wetenschappelijke revolutie, de Franse revolutie, de Verlichting, de Russische revolutie, de 68-revolutie, de Maagdenhuisbezetting, dat zijn de bewegingen die er toe gedaan hebben. Dat zijn pas de bewegingen die Europa zijn voorsprong op de rest van de wereld hebben gegeven; niet het Christendom.
Religies zijn pure remmers van elke vooruitgang. De groei van de wetenschappen, heeft de achterlijkheid van geloven, God en godsdienst, stap voor stap weten te verdrijven. Ik denk dat velen, die de laatste tijd het debat over de Europese identiteit hebben gevoerd (en dat niet hebben begrepen of nog niet zien), hun schoolgeld maar eens demonstratief terug moeten gaan vragen wegens wanprestaties. Nog steeds worden er op scholen in Nederland door allerlei kwezels grote onzin aan kinderen verteld.

God bestaat niet en de hemel is een fabeltje (continuing story)

Enschede, 17/8/2006. Vroeger geloofden hele volksstammen in Zeus en Wodan. Er waren volkeren in het oude Egypte die geloofden dat de doden naar het dodenrijk gingen. Dat is allemaal overwonnen door minder armoede, minder angsten voor het leven, betere scholing, de komst van de verlichting en natuurlijk door de wetenschap. Christen zijn het niet eens met het geloof van de moslims; moslims zijn het niet eens met het geloof van Christenen. Mooier kun je het gelukkig niet hebben. Het is allemaal geboren uit angst; angst voor de dood. Men praat zichzelf een waanwereld aan en de slimmeren onder hen kunnen er hun boterham mee verdienen. Enfin, zo gaan die dingen. Kwakzalvers en sterrenwichelaars zullen we voorlopig nog wel in alle soorten en maten houden. Het onderwijs en het politiek bewustzijn is immers al bijna weer terug bij af; terug bij voor de Franse en de Russische revolutie zou ik haast zeggen...

De Palestijns Isaelische kwestie (continuing story)

Enschede, 30/7/2006. Dit Israel had in 1948 geen recht zich als joodse staat op te richten. Het land was van de Palestijnen. Alle joden konden en mochten daar wonen, maar natuurlijk niet een joods staat oprichten. Toch is dat gebeurd. Binnen Israel heerst apartheid; racisme. Elke wet maakt onderscheid tussen joden en niet-joden. Geen enkel ander land heeft een dergelijk systeem (meer). Zelf in de USA hebben Indianen gelijke rechten; ook in Australie hebben aboriginals gelijke rechten. Niet in Israel. Hoe kunnen mensen dit toch allemaal goed praten. Het impliceert dat je het met het idee van 'eigen volk eerst' eens bent... Beseffen supporters van Israel dat wel?

De Palestijns Isaelische kwestie (continuing story)

Enschede, 20/7/2006. Israël is in 1948 volkomen onrechtmatig opgericht; zeker achteraf gezien. Een land alleen voor joden, zoals de zionisten die gepland en bij de grote mogendheden gerealiseerd wisten te krijgen, is een kanjer van een politieke fout gebleken. 'Safe area’s' ('safe havens') voor joden werken niet - in Bosnië werkten safe areas voor moslims ook niet - nergens niet. Het land wat hiervoor gebruikt wordt, is immers meestal van iemand anders. Een safe area voor ‘de’ joden was in 1948, ook helemaal niet nodig. Joden woonden in het Midden Oosten toentertijd vredig naast moslims, niet-moslims en Christenen, en toen, na 1945, vreedzaam ook in Europa! Veel joodse mensen zijn toentertijd door toedoen van zionisten die richting op geëmigreerd. Anderen werden echter verdreven uit Palestina; gevlucht, verbannen of uitgezet (de Palestijnen). Dat is 60 jaar zo doorgegaan. De Verenigde Naties had Israel nooit, ter eer en glorie van een groep op mogen richten. Dat is nu, anno 2006, ook niet meer te verdedigen. Safe havens werken gewoon niet. Niet-joden hebben geen leven binnen Israel; daarbuiten ook niet. Safe area’s voor joden – dat wat het zionisme beoogt - is fout gebleken (is racisme en Apartheid). Joodse apartheid is fout gebleken. Israël zal op termijn zijn joodse status dan ook moeten opgeven. Israel is voor iedereen, al haar ingezetenen. Het zionisme is een illusie uit een ver verleden. De joodse staat Israël vestigen op Palestijns grondgebied was en is een koloniale oplossing geweest; goed voor joden – ik betwijfel het - en slecht voor moslims, niet-moslims en Christenen. Zionisme is apartheid gebleken en dus racisme.
Begin met het laten samengaan en laten samenleven van joden, moslims, arabieren, Christenen en niet gelovigen in het Heilige Land. Kortom, het oude PLO ideaal, de leuze uit het oude PLO handvest. Het oude PLO ideaal biedt hier de helpende hand. Bedenk dat hier mee de joden de Gaza-strook en de Westbank dan niet hoeven te verlaten.

Palestijnen willen immers geen Apartheid, die willen samenleven.

100 man bij universiteit eruit

Enschede, 21/5/2006. vanochtend in de Tubantia: “wegens enorm succes moeten we 100 man ontslaan”. Honderd man bij de Universiteit Twente eruit?! De kop was zo leugenachtig, dat ik van verbazing van mijn stoel viel. Stompzinniger kan een manager/het management niet zijn. Als er zo n succes is waarom moeten er dan (weer) 100 man uit? Er zijn bij de UT de afgelopen tijd bij de Universiteit Twente al 150 man uitgegooid... Ik zou zeggen, als men bij elke euro die men wil verdienen 50 cent moet bijleggen dan verdient men maar 50 cent. Wat een achterlijke logica om dat succes te noemen. Elke middenstander weet dat je dan uiteindelijk failliet gaat. Managers niet?!

Iemand aanspreken op nationaliteit, volk of geloof

Enschede, 24/4/2006. Je hebt vandaag de dag politici die in plaats van iemand aan te spreken op zijn Nederlanderschap, een ander aanspreken op hun etniciteit: bijvoorbeeld zionisten die maar een ding willen weten of iemand jood is of niet. Ik vind dat verwerpelijk. Het is irrelevant. Er zijn ook politici die mensen aanspreken op geloof: bijvoorbeeld Hirshi Ali. Die spreekt over moslims daar waar arabier, Irakees of Marokkaan meer op zijn plaats is. Iemand aanspreken op zijn/haar geloof is in de publieke politiek irrelevant; zelfs ongehoord. Zionisten spreken mensen aan op hun jood zijn, en dan hebben ze het niet eens over het joodse geloof. Mensen met een joods geloof minachten ze zelfs. Als je mensen gaat verdelen op geloof of ras ben je volkomen verkeerd bezig. Daarom zijn het cidi (met hun ‘eigen volk eerst’-ideeen), de VVD met Hirschi Ali (het steunen van het zionisme, de bosnische moslims en het dus feitelijk nooit hebben over de rechten van de arabieren of de Joegoslaven) verkeerd bezig. Iemand aanspreken op volk (Kroat, Kosovaar, Koerd of Vlaming) of godsdienst (moslim, etc.) is uit de tijd en volkomen achterlijk. Het leidt onherroepelijk tot moord, doodslag, oorlog, ellende en stilstand in de wereld in plaats van voorspoed en vooruitgang.

35 miljard per jaar over

Enschede, 7/4/2006. Op de radio waren twee top-economen met elkaar in debat wat men met 'die' 35 miljard euro, die in Nederland per jaar 'over' is, moet doen. Het feit van 35 miljard over per jaar, alleen al, is interessant fenomeen, maar het waarom is nog interessanter. Het "Nederlandse bedrijfsleven" schijnt dat bedrag "niet te kunnen absorberen". De ene econoom sprak er schande van dat Nederland niet meer geld (kapitaal) kon 'absorberen' en dat Nederland dus naar de klote is..., de andere vond het prima dat geld (kapitaal) dus "naar het buitenland vloeit".... Dat laatste was nu juist zeer tegen de zin van de eerste. Kortom: enorme tweespalt in Nederland duidelijk zichtbaar. Lokale kapitalisten versus internationale groot kapitaal die alleen maar wereldwijd denken....

Huichelarij

Enschede, 27/3/2006. Al die mensen van links die indertijd zo geestdriftig Gerard van het Reve steunden in zijn gescheld op God en hem voorstelde als een ezeltje, juist die mensen lijken te vinden dat Ayaan Hirsi Ali een foute strijd tegen religies voert. Vreemd. Al die mensen stonden toch ook massaal achter Rusdy toen hij de profeet beledigde. Ikzelf hou niet van beledigen en stond niet achter die malle van het Reve en die arrogante Rusdy. Maar waar zijn deze mensen nu opeens, nu het er echt op aan komt iets eerlijks te zegen over de achterlijkheid van geloof, geloven, God en religies?

Interview met Tubantia

Enschede, 17/3/2006. Vandaag uitgenodigd voor een interview bij de Tubantia. Veel besproken, maar enkele essentiele zaken niet kunnen aanroeren, zoals de kwestie of Milosevic een nationalist was. Dat nationalisme wordt bij discussies over Milosevic altijd uit zijn verband gerukt. Hij wilde Joegoslavie bijeenhouden. Hij was tegen elke afscheidingsbeweging in zijn land. Die afscheidingsbewegingen waren meedogenloos; fascistisch. Deze afscheidingsbewegingen hebben een voor een de oorlog tegen Joegoslvie op vier fronten ingezet: eerst in Slovenie, vervolgens in Kroatie, daarna in Bosnie en daarna in Kosovo. De nationalisten zijn nu bezig in Macedonië. In 1990 waren er in Joegoslavie maar weinigen die de afscheidingsbewegingen steunden. Toch dreven hun leiders hun zin door. Dat gebeurde door leugens aan het Westen en de westerse media te vertellen. Leugens over Milosevic en leugens over hun eigen bedoelingen. Leugens dat de bevolking Joegoslavie uit een wilde laten spatten. Weinige Joegoslaven wilden Joegoslavie in allemaal brokken uit een laten vallen. Door al de intriges, leugens en medialeugens denken velen anno 2006 dat de emancipatie van de volkeren in Joegoslavie niet anders gekund had. Niets is minder waar. Door alle ellende en de uiteindelijke contra-revolutie in Belgrado, in Servie, is nu zelfs het Servisch nationalisme van Kustinica aan de macht gekomen. Van het servisch nationalisme moest Milosevic juist niets van hebben. Juist door toedoen van Clinton, Kok, en door niet nadenken ook door toedoen van de PvdA en GroenLinks, is dit servisch nationalisme wel aan de macht gekomen / gebracht. Niet door Milosevic. Hij was een patriot, ja, een nationalist, ja, maar JUIST NIET aangaande Servie of groot Servie, maar aangaande Joegoslavie. Mensen en media dat dat verschil niet zien zijn dom of dragen schuld aan deze afschuwelijke oorlogen in de Balkan. Zij hebben de Balkan in brand geschoten, niet Milosevic. Toch wordt dit allemaal steeds maar weer ontkend en in de media keer op keer omgedraaid. Milosevic zou een Servische nationalist zijn. Het is gewoon NIET waar. Op het tribunaal in Den Haag was deze leugen nu eindelijk doorgedrongen tot bij zijn rechters. Zijn aanklager J. Nice gaf op 25 augustus 2005 eindelijk toe dat Milosevic niet met geweld gestreefd had naar een Groot-Servie en niet meer - op dit punt - vervolgd zou worden (NRC, Nico Steijnen, 16 maart 2006). Korte tijd later was hij dood. Alle Nederlandse kranten, de Volkskrant voorop, schreven er bij zijn dood toch weer over. Volkomen achterlijk natuurlijk. Zo iets belangrijks blijven herhalen. Dat moet opzet zijn, ik kan niet anders concluderen. Alle aanklachten waren op deze beschuldiging geent. Zou dat het zijn waarom kranten en politici blijven liegen? Zonder meer. Vanwege gezichtsverlies? Zonder meer. De waarheid ligt aan de kant van Milosevic visie op de zaak. Dat komt vroeg of laat uit. Al mijn linkse broeders bij GL en PvdA hebben 15 jaar ongelijk gehad aangaande de bedoelingen van Milosevic (ze hebben daardoor zelfs fascisten en moordenaars aan de macht gebracht, en terroristen gesteund: de mudjahdien in Bosnie met alles daarop en daaraan, etcetera). Ze hebben zich al die jaren laten misleiden. Door hun eigen kranten en hun eigen politici: de Volkskrant, etcetera. Ze hebben tegen beter weten in, Bosnische moslims gesteund, de fascistische UCK en niet op de laatste plaats Al Quiada-strijders die de Bosnische moslims kwamen helpen.

Bij de dood van Milosevic

Enschede, 11/3/2006. Als Nederlands lid van the Committee to Defend Slobodan Milosevic en lid van het alternatieve Joegoslavie tribunaal (Amsterdam ISS, 1996) veroordeel ik (nogmaals, maar nu met terugwerkende kracht) de rechtsgang bij het Joegoslavie tribunaal en het recht dat Milosevic niet heeft gehad om publiekelijk ten midden van al de door hem opgeroepen getuigen, zich te kunnen verdedigen. Net nu zijn verdediging op volle toeren ging werken en de bewijsvoering voor hem in de goede richting ging, sterft hij in de gevangenis van Scheveningen. Milosevic had niet dood hoeven gaan als men naar hem, zijn komitee en zijn eigen artsen had geluisterd. Ik denk dat de NATO-klanten zijn gezondheid kunstmatig hebben ondermijnd. Hoe dat met zijn gezondheid gegaan is, zal de geschiedenis uitwijzen. Verstandelijk gezien was hij tot het laatst toe ongebroken en strijdvaardig.
    Milosevic was geen socialist, laat staan een communist, maar desondanks hebben de communisten in Europa zijn visie op het willens en wetens - van buiten af - kapot maken van Joegoslavie gedeeld. Dat is de communisten niet in dank afgenomen en vele hebben dit prive aan den lijve moeten ondervinden. Hoon was vaak hun deel. Maar het is nu duidelijk: Joegoslavie is door de regeringen van de USA en door de achtereenvolgende Duitse regeringen, met de voor mij onbegrijpelijke steun van de sociaal-democraten, de PvdA, De Volkskrant en GL voorop, kapot gemaakt. Joegoslavie is door fascistische krachten in 6 tot 7 brokken opgedeeld; Kosovo en Macedonie zullen volgen. Net als Irak in drie brokken wordt opgedeeld en men de Sovjet Unie in 20 en Indonesie in 5 of 7 kleinere staten wil opdelen (met steun van GL en SP die de afscheidingsbewegingen in Atjeh en Tsetsjenie openlijk steunen). Dan zijn die kleine brokjes land (zoals bijvoorbeeld Bosnie, Kosovo, Koerdistan, Atjeh en inmiddels het Servie van Kustinica) daarna een makkelijke prooi om ze nog verder er onder te krijgen en hun rijkdommen weg te roven en hun regeringen voor tientallen jaren in te kunnen pakken. Bij een goede eenheidsstaat - zoals Joegoslavie rond 1991 en de Sovjet Unie met een goede communistische partij - zou dit niet gelukt zijn. De bevolking heeft het nakijken en is nu voor de komende tientallen jaren geknecht. Ze zullen het weten, ze zullen het merken en ze zullen het betreuren. Het is nu al te merken. (Zie mijn boek ''60 jaar leugens en bedrog'' op internet.)

Voedselbanken

Enschede, 21/2/2006. Een voedselbank is geen oplossing die de communisten voorstaan. De armoedeprobleem gaat ons allemaal aan en niet alleen de kerken, de linkse partijen en/of mensen met een goed hart in hun lijf. Voedsel ‘van de bedeling’ is onmenselijk en een stap van 80 jaar terug in de tijd, zowel voor de hulpverleners als voor de betrokkenen. Het lost het probleem niet op; integendeel het maakt dat het probleem langer zal gaan duren en zelfs zal verhevigen. Duidelijk is dat er een wereldwijde kapitalistische crisis is en dat de bevolking van de kapitalisten kan barsten. GroenLinks en de PvdA, maar ook de SP, ontkennen dit in alle toonaarden, althans ontkennen dat dit inherent is aan het kapitalistische productiesysteem. (Dat linkse partijen zwijgen is vele malen kwalijker dan dat rechtse partijen dit doen.) Dit ‘kapitalistische’ productiesysteem zoals dat in wetenschappelijke termen nu eenmaal heet, leidt periodiek tot overproductie, crisis, bedrijfssluitingen, koopkrachtverlies, nog meer crisis, nog meer honger en ellende en uiteindelijk altijd tot oorlogen om grondstoffen te roven en om afzetmarkten te ‘veroveren’ [Karl Marx en anderen, 1845 – 2006]. Niet op de laatste plaats omdat de werklozen mooi in het leger te dumpen zijn en overal ter wereld voor behoud van dit systeem kunnen kunnen vechten, doodvallen – letterlijk - en als kanonnenvlees kunnen dienen: “dan zijn ze tenminste nog ergens goed voor”. Een oplossing voor het koopkrachtverlies op de korte termijn is forse loonsverhogingen om de kapitalisten te dwingen hun superwinsten af te staan. Op langere termijn is socialisme het beste. Daarin staat de mens centraal en niet het kapitaal.

Carl Friedman is een bedriegster

Enschede, 12/2/2006. Recent is uitgekomen dat Carl Friedman, columniste van Vrij Nederland, zich jarenlang ten onrechte heeft uitgegeven voor jood. Ze ging ze zich op die manier gewapend - gevrijwaard van elke kritiek - week in week te buiten aan de raarste argumentatie ter verdedigingen van de racistische Israelische politiek. Kritiek op het zionisme werd bijvoorbaat afgedaan met de dooddoener dat iemand (dan) (dus) antisemitisch was [Joost Zwagerman, NRC, 11/2/2006]. Nu blijkt dat ze zelf waarschijnlijk latent antisemitisch te zijn geweest en uit een soort schuldgevoel al die jaren Israel daarom heeft verdedigd. En dat op een manier die eo-ers en Amerikaanse neo-cons ook doen. Schuldgevoel en nog eens schuldgevoel. 'Wij' tegen 'zij'. Dat is hypocrisie en discriminatie ten top. Want een lid van een 'wij'-groep is in haar ogen brandschoon, terwijl een lid van de 'zij'-groep pikzwart is. Walgelijk dus. Je kunt dit beschouwen en afdoen als 'n ziekelijke nijging gelijk te krijgen, maar het is meer. Het is steeds maar weer voorkomend en dus als symptomatisch en feitelijk georganiseerd bedrog te betitelen. Velen gingen haar immers voor. Teveel. Het moet nu afgelopen zijn. De wereld staat nu wel genoeg in brand. Alles door de medialeugens van de zionisten.

Arabieren hebben recht; moslims wat minder

Enschede, 11/2/2006. De Palestijnen hebben alle rechten op het Heilige land. De joden, de christenen en de moslims hebben recht om daar te wonen, maar niet het recht iets voor zich alleen te claimen. De westerse wereld luisterde niet naar de PLO en ook niet naar Hamas, resp. de politieke entiteit en de religieuze entiteit van de Palestijnen. Dat zijn de Arabische broedervolkeren zo langzamerhand spuugzat; moslims zowel als Palestijnen, maar ook jonge en oude Nederlandse Marokkanen. Nederlanders zijn te stom om dat te begrijpen en hebben, met hun absurde steun aan het Israel, Sharon, Peres, Rabin en het zionisme, de woede van de islamitische wereld uitgelokt. De Nederlandse media en de Nederlandse scholen zijn daar de schuldigen van. 60 jaar lang werd er NIET naar de Arabische wereld geluisterd. Nu barst dat via de cartoonrellen naar buiten. Dat had niet gehoeven als Denemarken en Nederland het zionisme eerder had verworpen. Zionisme is racisme; is Apartheid. Moslims over de hele wereld en meer dan de 90% van de wereldbevolking vinden dat de Palestijnen recht hebben om in Israel, de Westbank en Gaza te wonen en de heilige plaatsen netjes te beheren, zodat elke aanhanger van een geloof daar gebruik van kan maken. Dat is nu niet het geval. De joodse staat, met alleen maar rechten dus voor joden, zal vroeg of laat verdwijnen; daarvoor in de plaats wordt het Heilige Land weer voor alle wereldgodsdiensten. Nederland zal dat gewoon moeten accepteren. 60 jaar lang het probleem blijven ontkennen, kun je niet maken. Dan maakt men ons af. En terecht. Is het niet goedschiks, dan maar op deze manier via cartoonrellen. Dat zit er achter de woede van de Arabische wereld. De Arabieren hebben gelijk. De Volkskrant Vrij Nederland, Ed van Tijn, Carl Friedman en dergelijke ontkenners van de Apartheid, moeten gewoon hun mond houden en de reeel bestaande werkelijkheid van het zionisme toegeven.

2 April 2005

Enschede. Op de dag dat de paus dood gaat moeten we iedereen er toch even aan herinneren hoe hij alles en iedereen onderuithaalde en altijd maar in linkse samenlevingen zat te stoken. Van scheiding van kerk en staat had hij nog nooit gehoord. Hoe hij - bijvoorbeeld - tekeer ging tegen de Sandinisten zullen we als communisten nooit vergeten. Ortega had er helaas geen antwoord op. Castro op Cuba wel: Castro sprak de paus gewoon tegen en deed verder gewoon aardig tegen hem, zoals communisten ook altijd aardig doen tegen iedereen en met iedereen praten; maar communisten zullen altijd hun mening geven en blijven geven. Dat is onze kracht.

25 Maart 2005

Enschede. Een mooie dag: Bobby Fischer is vrijgelaten. IJsland heeft hem een paspoort geschonken. De uitlatingen van Fischer komen steeds maar niet goed en eerlijk in de kranten en op de televisie terecht. Zijn opmerkingen zijn frontaal tegen Bush en Israel gericht. Ook tegen de wereldschaakbond. Het lijken me prima standpunten. Weinigen hebben dat lef. Het is te hopen dat er wat betere interviews met hem in de media komen. Dan kunnen we het beter beoordelen. De Volkskrant maakt er een potje van - die geeft bijna niets weer of een enorme snier naar hem. De NRC is een ietsje netter: die geeft aan dat Fischer het schaken met een vaste opstelling niets meer aan vindt; je moet teveel openingen kennen; dat is niet meer leuk. Hij pleit voor een random beginopstelling op het bord op de 1e en 8e lijn. Het lijkt me prima om dat eens te proberen. Waarom kennen wij dat voorstel van hem niet? Wat is er toch met de media als iemand tegen Israel is, aan de hand? Het feit dat iemand tegen Israel is?

26 Februari 2005

Enschede. In Den Haag werd vandaag een internationale conferentie gehouden tegen de rechtsgang in het proces tegen Milosevic. Er waren prominente sprekers uit 10 landen waaronder Ramsey Clark, voormalig onderminister in het kabinet van president Johnson. Alle sprekers benadrukten dat het international tribunaal illegaal is en Milosevic vrij gelaten dient te worden. De oorlog in de Balkan is niet zijn schuld. De escalatie van geweld komt op rekening van diegene die het geweld veroorzaakt hebben en die de opdeling van Joegoslavie op hun geweten hebben en afscheidingskrachten willens en wetens gesteund hebben. Er waren wetenschappers en politici uit de hele wereld: India, Oostenrijk, USA, Bulgarije, Italie, Duitsland, Nederland, Engeland, en andere landen. De bijeenkomst vond plaats op een steenworp afstand van het zogenaamde internationaal hof tegen Milosevic, het 'ICTY'. Er was gelukkig een goede opkomst met een grote veelzijdigheid aan publiek. Ondergetekende was ook aanwezig. Deze conferentie ging aan de media voorbij. Er is nergens een vooraankondiging, een verslagje verschenen; niet in de geschreven pers alsmede in de gesproken en de visuele media.
De kannibalisering van de Balkan is sinds 1941 aan de gang, maar eigenlijk al sinds de eerste wereldoorlog. Hoe kunnen ze dan Milosevic daar de schuld van al dit geweld geven; er horen op zijn minst anderen uit de USA en Duitsland (misdadige westerse politici) daar te worden berecht. De demonisering van Milosevic is symptomatisch voor dit nieuwe tijdperk van de herverdeling van de macht die in 1991 daadwerkelijk begon, maar al werd voorbereid rond 1979; zelfs veel eerder, rond 1945. De oppositie tegen de heerschappij van de USA wil men radicaal uitroeien, vandaar dat men na Joegoslavie begon aan Irak; en hierna nu Noord Korea, Iran, Syrie, Congo, Cuba e.d. aan de beurt zijn. De publieke opinie wordt hier dagelijks massaal rijp voor gemaakt. Het gross van de mesnen lijkt dit niet te beseffen.

14 Februari 2005

Enschede. In Moskou werd door een miljoen mensen, communisten en met name door bejaarden, verdeeld over 70 steden en dorpen, met in totaal een 238 demonstraties, gedemonstreerd (NRC, 14/2/2005). Logisch alle pensioenen zijn rond 1990, in Rusland, als sneeuw door de zon gesmolten. De koopkracht van 80 procent van de bevolking is gigantisch in elkaar gestort en de levensverwachting ook. Er zijn 5 miljoen dakloze kinderen. Logisch dat daarvan minstens 4 en een half miljoen kinderen gaan stelen, bedelen of andere 'domme' dingen gaan doen. De enige die nog hun verstand bij elkaar hebben zijn de ouderen. De dertigers en de veertigers werken zich kapot voor een schamel loon. Die generatie schaamt zich voor hun dommigheid omdat ze in al hun naiviteit Jeltsin achterna hebben gelopen.

=== weblog-teksten: 2009 - 2010 ===
=== weblog-teksten: 2008 ===
=== weblog-teksten: 2007 ===
=== overige commentaren Rik Min ===

Rik Min, Enschede, 2005 - 2006