The Dutch Web-site of Rik Min, University of Twente

METHODOLOGIE & TECHNOLOGIE
AANGAANDE
MULTIMEDIA EN SIMULATIE

Informatie over onderwijs, sheets, projecten, afstudeerprojecten, teksten, discussies, artikelen, boeken, leer- en lesmaterialen

Vakken & cursussen

 • Specifieke informatie over vakken & cursussen en bijbehorende practica, diktaten, studieteksten, sheets, studiehandleidingen, colleges, handleidingen, toetsen, etc. Zie elders.
 • Collegediktaten / boeken met losse hoofdstukken, losse items maar ook losse artikelen:

 • Specifieke informatie over digitale leermiddelen onderzoek, multimediale leermiddelen, simulaties & animaties, methoden & technieken, de PI theorie, etc. Zie elders
 • Sheets van colleges en openbare lezingen:

 • Specifieke informatie over sheets van colleges en openbare lezingen. Zie elders
 • Artikelen, papers en publicatielijsten:

 • Artikelen over multimedia en simulatie
 • Publicatielijst
 • Discussies, teksten, concepten:

 • Lees- en discussieteksten over speciale onderwerpen (definities etc.)
 • Ander studieboek:

 • Simulation Technology and Parallelism in Learning Environments. Zie elders.
 • Boekenlijsten, begrippenlijsten en archief:

 • Boekenlijst(en) (aangaande belangrijke simulatie- en multimedia publikaties)
 • Begrippenlijst(en) (aangaande computers, software en multimedia)
 • Intern simulatie-archief (aangaande simulatie, modellen en multimedia)
 • Toetsen:

 • Toetsen
 • Projecten, afstudeerprojecten, contacten met bedrijven, etc.:

 • Afstudeercoordinatorschap (potentiele afstudeerprojecten) (in het algemeen)
 • Afstudeerprojecten (specifieke projecten, nieuwe projecten of aansluitend bij interne projecten)
 • Onderzoeken (diverse projecten)
 • Projecten (index)
 • Research:

 • Topics (mijn Engelstalige Web-site)
 • Referenties (aangaande stellingen bij parallellisme onderzoek)
 • Relevante achtergrond-sites:

 • Media, Kranten, Universiteiten, Journals, Web-sites, etc. ;
 • NOTA BENE:

  Bij het ontwerpen van mijn websites is om allerlei redenen bewust gekozen voor lange, tekstueel georienteerde pagina's. Dat heeft met de doelgroep (studenten, collega's, simulatie-specialisten) en de aangeboden inhoud (m.n. discussieteksten, artikelen, toetsstof en sheets) te maken. Met name bij het uitprinten komen de voordelen van gewone, eenvoudig opgemaakte, lange web-pagina's tot zijn recht.

  Ik publiceer op het Web omdat ik wil communiceren zowel met mijn studenten, met mijn directe collega's (meestal in het nederlands) als met mijn collega simulatie-specialisten (in het Engels), die over de hele wereld verspreid zitten. Deze drie verschillende doelgroepen hebben veelal een geheel eigen interesse. Mijn Web-pages zijn niet altijd zomaar geschikt voor alle doelgroepen. Toch hoop ik dat ieder er wat van zijn gading vindt. U kunt mijn informatie op twee manieren benaderen: achter elkaar lezen door te scrollen of lezen door te klikken in een van de gemarkeerde onderwerpen.

  Mijn engelstalige Web-sites zijn uitgebreider en bevatten niet dezelfde informatie als mijn nederlandstalige Web-sites. De engelstalige Web-sites bevatten vooral research output, zoals papers, schema's, afbeeldingen, losse tekst-hoofdstukken, informatieve zaken en programmatuur.

  Enschede circa 1995. Updated 2000, 2004 en 2014